Šķērsām vilku zāģa baļķi

Pēdējais mainījis Administrator 2011-06-06 17:12

Šķērsām vilku zāģa baļķi

Deja 8 pāriem
Skaidrītes Andževas horeogrāfija un apraksts
Modra Krūmiņa mūzika, Ilzes Gruntes aranžējums

Šķērsām vilku zāģa baļķi (MP3, 4655306 baiti) no albuma Dziesmu un deju svētki 2008.g., lieluzvedums "Izdejot laiku", CD1, #12

Deja veidota kā mežinieku darba deja. Tajā attēlota baļķa vilkšana, stumšana, zāģēšana, sagarināšana. Dejā izmantots gājiena, skrējiena solis, krustsolis, solis ar palēcienu, pārlēciena solis, noleciens uz abām kājām un soļu kombinācijas. Deja pirmo reizi iestudēta 2006.gadā Suntažu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvā "Sunta".

Dejai astoņi gājieni, aizgājiens. Taktsmērs - 2/4. Mūzikai ir 2 lēnās daļas, ātrā daļa un 2 starpspēles. Lēnajās daļās attēlo baļķu vilkšanu un stumšanu, ātrajā daļā - zāģēšanu. Meitas atveido baļķi, puiši - mežiniekus. Dejā nepieciešama aktieriska saspēle, īpaši puišiem.

Dejotāji nostājušies labās puises dibenplāna kulisēs, kā redzams 1.zīm. Meitas, noliekušas ķermeņa augšdaļu uz priekšu paralēli grīdai, ar abām rokām aptverot priekšējo meitu ap vidu, skats kustības virzienā. 1. meitai rokas sānos. Puiši turas pie meitu elkoņiem, 8., 1., 2., 3. puisis - meitas stumj; 4., 5.,6.,7. puisis - velk.

Starpspēle
(I / 2 t.)

Dejotāji stāv

Pirmais gājiens
(II / 16 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki01.png",200)
1.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki01a.png",200)
1a.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki02.png",200)
2.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki03.png",200)
3.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki04.png",200)
4.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki05.png",200)
5.zīm.

1.-3.t. Dejotāji izpilda 1. kustību (1.zīm., bulta). 3.t. "divi" laikā puiši pagriežas ar seju pret meitām.
4.t. Meitas: "Viens" - pietupjas, "Divi" - pieceļas.
Puiši: Izpilda 3. kustību, sākot ar kreiso kāju (1.a zīm.)
5.t. Dejotāji izpilda 1.kustības 1.t. darbības, turpinot virzīties, kā norāda 1.zīm. bulta.
6.-7.t. Izpildot 1.kustības 2.-3.t. darbības, puiši pagriež meitas (2.zīm.).
8.t. Meitas: "Viens-i" - paceļ augumu taisni, "Divi" - griežoties 180° pa labi, noliec augumus, kā gājiena sākumā, ar labo roku aptver priekšējo meitu ap vidu, ar kreiso - saņem priekšējās meitas svārkus un roku ieliek savos sānos (3.zīm.)
Puiši: Izpildot 4 skrējiena soļus, pārvietojas (2.zīm., bultas) uz 3.zīm. norādītajām vietām. Rokas brīvi.
9.t.-12.t. Meitas: Sākot ar labo kāju, ar 8 gājiena soļiem II pozīcijā virzās atmuguriski (3.zīm.).
Puiši: 3.,4.,5.,6. puisis izpilda 1.kustības 1.t. darbības (stumj), 3.,6. puisim - rokas pie meitu pleciem, 4.,5. puisim - pie priekšējā puiša pleciem, 1.,2.,7.,8. puisis izpilda 2.kustību (velk), 2.,7. puisim rokas pie meitu svārkiem. 12.t. "divi" laikā nokļūst 3.zīm. norādītajās vietās. (1.,2.,7.,8. puisis palēciena soļa laikā griežas viens pret otru. Iekšējās rokas pāra puišiem uz pleca, brīvās - sānos).
13.-16.t.Meitas:
13.t. Stāv
14.t.-15.t. Ar 4 gājiena soļiem nonāk 5.zīm. norādītajās vietās
16.t. "Viens-i" - iztaisno augumu, rokas gar sāniem.
"Di-" - griežas 180° pa labi; "-vi" - ķermeņa augšdaļu noliec uz priekšu paralēli grīdai un apņemot priekšējo meitu ar abām rokām ap vidu, pagriež galvu kustības virzienā.
Puiši:
13.t. Sākot ar "ārējām" kājām, dejo vienu polkas soli uz centru.
14.t. Griežoties pa 90°, ar vienu polkas soli turpina virzīties pa diagonāli (4.zīm., bultas). Satiekoties ar jauno partneri, uzliek rokas viens otram uz pleca.
15.t. Ar vienu polkas soli dejo 5.zīm. norādīto bultu virzienā.
16.t. Ar 4 skrējiena soļiem nonāk 6.zīm. norādītajās vietās. Rokas brīvi kustina gar sāniem

Otrais gājiens
(III / 8 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki06.png",200)
6.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki07.png",200)
7.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki08.png",200)
8.zīm.

1.-4.t.Meitas:
1.-3.t. Izpilda 1.kustību 6.zīm. bultu norādītajā virzienā.
4.t. "Viens-i" - iesēžas, skats uz priekšu.
"Di-" - pieceļas (3.zīm.) "-vi" - galvu pagriež pretēji kustības virzienam.
Puiši:
1.-3.t. Izpilda 1.kustību, - 3.,4.,8.,7. puisis velk, 5.,6.,2.,1.puisis - stumj meitas. 3.t. "divi" laikā pagriežas ar seju pret meitām.
4.t. Ar 3. kustību pret DCV, griežoties pa kreisi, virzās līdz nākošā puiša vietai. Nonāk 7.zīm. norādītajās vietās.
5.-7.t. Dejotāji ar 1.kustību velk un stumj meitas 7.zīm. bultu norādītajā virzienā un nonāk 8.zīm. norādītajās vietās. 7.t. "divi" laikā puiši pagriežas ar seju pret meitām.
8.t. "Viens-i" - vis iztaisno augumus. Puiši ar labo roku noslauka no pieres sviedrus.
"Divi" - visi rokas nolaiž gar sāniem.

Starpspēle
(IV / 2 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki09.png",200)
9.zīm.

1.-2.t.Meitas:
1.t. Sākot ar labo kāju, griežoties uz vietas pa labi, izpilda divus skrējiena soļus
2.t. "Viens" - turpina skriet vēl vienu soli
"Divi" - izpilda nolecienu uz abām kājām, rokas ieliek sānos. Nonāk 9.zīm. norādītajās vietās.
Puiši:
1.t. Izpildot 2.skrējiena soļus, pārvietojas, kā norāda 8.zīm. bultas.
2.t. "Viens" - turpina skriet vēl vienu soli un nonāk 9.zīm. norādītajās vietās.
"Divi" - izpilda nolēcienu uz abām kājām, uzliek roku blakus stāvošajam puisim uz pleca, brīvo roku ieliek sānos.

Trešais gājiens
(V / 16 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki10.png",200)
10.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki11.png",200)
11.zīm.

1.-4.t.Meitas: Ar 8 skrējiena soļiem izveido līnijas. Rokas brīvi (9.zīm.)
Puiši: Stāv.
5.-8.t. Meitas:
5.t. Ieliekot rokas sānos, izpilda 4.kustības 2.t. darbību ar kājām
6.t. Izpilda 4.kustības 1.t. darbības.
7.-8.t. Ar 3 skrējiena soļiem apgriežas pilnu apli uz vietas un izpilda nolecienu uz abām kājām.
Puiši:
5.-8.t.Ar 7 skrējiena soļiem pārvietojas, kā redzams 9.zīm. 8.t. "divi" laikā izpilda nolēcienu uz abām kājām.
9.-12.t. Meitas: Ar 8 skrējiena soļiem virzās, kā redzams 10.zīm. Rokas brīvi.
Puiši: Stāv
13.-16.t. *Meitas:
13.-14.t. Izpilda III gājiena 5.-6.t. darbības (10.zīm., ar raustītu līniju, norādītajās vietās), Rokas sānos
15.-16.t. Izpilda III gājiena 7.-8.t. darbības, 8.t. "divi" laikā ar puišiem sadodas krustisko roku satvērienā. Nonāk 11.zīm. redzamajās vietās.
Puiši:
13.-16.t. Ar 7 skrējiena soļiem virzās, kā parādīts 10.zīm. 16.t. "divi" laikā izpilda nolēcienu uz abām kājām VI pozīcijā, vienlaicīgi pasniedzot meitai rokas krustiskajā satvērienā. Nonāk 11.zīm. redzamajās vietās.

Ceturtais gājiens
(V / 16.t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki12.png",200)
12.zīm.

1.-8.t. Dejotāji izpilda 4.kustību (11.zm.). 7.-8.t. laikā nonāk 12.zīm norādītajās vietās.
9.-16.t. Dejotāji izpilda 4.kustību 12.zīm. norādītajās vietās.

Starpspēle
(V / 2.t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki13.png",200)
13.zīm.

1.-2.t. Dejotāji ar 4 lēniem, smagnējiem gājiena soļiem virzās 12.zīm. bultu virzienā. Nonāk 13.zīm. norādītajās vietās.

Piektais gājiens
(II / 8 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki14.png",200)
14.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki15.png",200)
15.zīm.

Meitas noliecas kā dejas sākumā. Priekšējās meitas svārkus aizmugurējā meita tur rokā, kas ir pret skatītājiem. Otra roka - priekšējai meitai ap vidu. Priekšējai meitai rokas sānos.

1.-3.t. Visi virzās ar 1. kustību, puiši velk un stumj meitas.
4.t.Meitas: "Viens-i" - iztaisnojas.
"Divi" - griežoties 180° pa labi, noliecas kā gājiena sākumā. Priekšējās meitas svārkus aizmugurējā meita satver ar roku, kas ir pret skatītājiem. Otra roka - priekšējai ap vidu. Priekšējai meitai rokas sānos (14.zīm.).
Puiši: Ar 3.kustību, griežoties pa labi DCV, apmainās vietām.
5.-7.t. Dejotāji izpilda V gājiena 1.-3.t. kustību (14.zīm., bultas).
8.t. Puiši, izpildot 3.kustību, bet meitas izpildot 4.t. darbības, nonāk 15.zīm. norādītajās vietās.

Sestais gājiens
(III / 8 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki16.png",200)
16.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki17.png",200)
17.zīm.

1.-3.t. Dejotāji virzās DCV. 7.,8.,3.,4. puisis ar 2.kustību, 1.,2.,5.,6. - ar 1.kustību. Meitas ar sešiem gājiena soļiem II pozīcijā iet atmuguriski.
4.t. 1.,2.,5.,6. puisis ar 4 skrējiena soļiem pārvietojas 15.zīm. raustīto bultu virzienā (16.zīm.). Pārējie dejotāji turpina iepriekšējo darbību.
5.-7.t. Meitas izpilda 1.-3.t.darbības. Puiši izpilda 2.kustību. Dejotāji nonāk 17.zīm. norādītajās vietās. Puiši pagriežas ar seju pret meitām.
8.t. Dejotāji izpilda II gājiena 8.t. darbības.

Starpspēle
(IV / 2 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki18.png",200)
18.zīm.

1.-2.t. Ar 3 skrējiena soļiem pārvietojas, kā norādīts 17.zīm., nonākot 18.zīm. norādītajās vietās. 2.t. "divi" laikā izpilda nolēcienu uz abām kājām, vienlaicīgi ar partneri sadod rokas krustiskajā satvērienā (labā roka virspusē).

Septītais gājiens
(V / 16 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki19.png",200)
19.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki20.png",200)
20.zīm.

1.-8.t. Dejotāji izpilda 2.kustību (18.zīm.). 8.t. "divi" laikā partneri atlaiž satvērienu. Puiši uzliek roku blakus stāvošajam puisim uz pleca, brīvā roka sānos (19.zīm.)
9.-12.t. Meitas: Ar 8 skrējiena soļiem virzās DCV, izlienot caur puišu sadotajām rokām (19.zīm., bultas).
Puiši: Stāv
13.-16.t. Ar 7 skrējiena soļiem meitas virzās DCV, puiši - pret DCV. Nonāk 20.zīm. norādītajās vietās. 16.t. "divi" laikā, izpildot nolēcienu uz abām kājām, partneri pasniedz rokas krustiskajā satvērienā (labās rokas virspusē).

Astotais gājiens
(V / 16 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki21.png",200)
21.zīm.
#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki22.png",200)
22.zīm.

1.-4.t. Dejotāji izpilda 4.kustības 1.-4.t. darbības. 4.t. laikā partneri rokas atlaiž, un meita, izpildot vēl griezienu pa labi, nonāk pie nākošā puiša (20.zīm., bultas). Jaunie partneri nolēciena laikā sadod rokas krustiskajā satvērienā, virspusē liek kreisās rokas.
5.-8.t. Dejotāji izpilda 4.kustības 5.-8.t. darbības. 4.t. laikā meita izpilda griezienu pa kreisi, nonākot pie nākošā partnera (21.zīm.)
9.-12.t. Dejotāji izpilda 1.-4.t. darbības
13.-14.t. Dejotāji izpilda 4.kustības 5.-6.t. darbības
15.t. Meitas ar 2 skrējiena soļiem uz vietas apgriežas zem sadotajām rokām vienu griezienu pa kreisi. Puiši izpilda skrējiena soļus uz centru. Sašaurina apli.
16.t. Meitas: "Vien-si" - izpilda soli uz vietas.
"Divi" - notupstas (22.zīm.).
Puiši: "Viens-i" - solis ar labo kāju uz centru.
"Divi" - ar kreiso kāju izpilda piesitiena soli, pieliekot blakus labajai, vienlaicīgi rokas uzliek blakus esošajiem puišiem uz pleciem un noliecas uz priekšu (22.zīm.). Izveidota "bluķu" kaudze.

Starpspēle
(I / 1 t.; IV / 2 t.)

I / 1.t. Dejotāji iztur pozu
IV/1.t. Meitas pieceļas.
IV/2.t. Partneri pasniedz rokas krustiskajā satvērienā, virspusē liekot kreisās rokas

Aizgājiens
(V / 16 t.)

#abspicture("dejas/SkersamVilkuZagaBalki23.png",200)
23.zīm.

1.-4.t. Dejotāji izpilda 4.kustības 5.-8.t. darbības.
5.-8.t. Izpildot 4.kustības 1.-4.t. darbības 22.zīm. norādīto bultu virzienā, nonāk 23.zīm. norādītajās vietās. Diagonāļu stūros esošo četru pāru meitas 7.-8.t. laikā izgriežas uz vietas
9.-12.t. Diagonāļu stūros esošie četri pāri ieskrien tuvākajās kulises, kā norāda 23.zīm. bultas. Pārējie dejotāji izpilda 4.kustības 5.-8.t. darbības. 12.t. laikā meita izgriežas vēl 1/2 griezienu, lai paliktu ar muguru pret savu partneri.
13.-16.t. Puiši satver meitas ap vidu (no mugurpuses), paceļ, un griežoties DCV, aizdejo tuvākajās kulisēs

Kustību apraksts

1.kustība
Stumšanas - vilkšanas solis
Mūzikas taktsmērs 2/4
Kustību izpilda 3 t.
II un III mūzika

Sākuma stāvoklis - VI kāju pozīcija. Izpilda smagnēji. Kustību sāk ar kāju, kas ir kustības virzienā.

1.t. "Viens" - solis sānis ar labo (kreiso) kāju.
"Divi" - solis ar kreiso (labo) kāju sānis, krustojot priekšā labajai (kreisajai).
2.t. Izpilda 1.t. kustības
3.t. "Viens" - solis sānis ar labo (kreiso) kāju.
"Divi" - pieliek kreiso (labo) kāju klāt labajai (kreisajai)

2.kustība
Vilkšanas solis
Mūzikas taktsmērs 2/4
Kustību izpilda 1 t.
II un III mūzika

Sākuma stāvoklis - VI kāju pozīcija. Izpilda smagnēji. Kustību sāk ar kāju, kas ir kustības virzienā.

1.t. "Viens" - solis sānis ar labo (kreiso) kāju
"Divi" - ar kreiso (labo) k;āju solis ar palēcienui sānis, krustojot priekšā labajai (kreisajai).

3.kustība
Puišu pārleciens
Mūzikas taktsmērs 2/4
Kustību izpilda 1 t.
II un III mūzika

1.t. "Viens" - solis ar kreiso (labo) kāju, griežoties pa kreisi (pa labi);
"-i" - pārlēciens uz labās (kreisās) kājas, turpina griezienu.
"Di-" - solis ar kreiso (labo) kāju sānis;
"-vi" - labo (kreiso) kāju pieliek blakus kreisajai (labajai) VI pozīcijā.

4.kustība
Zāģēšana
Mūzikas taktsmērs 2/4
Kustību izpilda 8 t.
V mūzika

Partneri stāv viens otram pretī krustisko roku satvērienā, labās (kreisās) rokas virspusē. Kājas VI pozīcijā.

1.t. "Viens-i"
Meitas: Solis ar labo kāju diagonāli pa kreisi uz priekšu, pagriežot augumu 1/4 apļa pa kreisi un noliecot augumu nedaudz uz priekšu. Kreiso kāju atceļ no grīdas. Labā roka taisna, kreisā - saliekta.
Puiši: Solis ar labo kāju atpakaļ, pagriežot augumu 1/4 apļa pa labi un noliecot nedaudz augumu atpakaļ. Kreiso kāju atceļ no grīdas. Kreisā roka taisna, labā - saliekta.
"Divi" - noliek kreiso kāju uz grīdas, labo nedaudz paceļ, augumus iztaisno, pagriežoties viens pret otru.
2.t. Meitas izpilda puišu 1.t. darbību. Puiši izpilda meitu 1.t. darbību.
3.t. Partneri ar diviem skrējiena soļiem samainās vietām DCV, vienlaicīgi meita pa labi griežas 1/2 griezienu zem paceltām sadotajām rokām.
4.t. "Viens-i" - turpina vēl vienu skrējiena soli.
"Divi" - nolēciens uz abām kājām VI pozīcijā ar skatu viens pret otru.
5.t. Izpilda 1.t. kustības (kreisās rokas virspusē).
6.t. Izpilda 2.t. kustības.
7.t. Partneri ar diviem skrējiena soļiem mainās vietām, vienlaicīgi meita pa kreisi griežas 1/2 griezienu pret DCV zem paceltajām sadotajām rokām.
8.t. Izpilda 4.t. kustības


SkersamVilkuZagaBalki.png

Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-01-18 01:35
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation