PDF eksportēšanas iestatījumi

Drukāt titullapu ar lapas virsrakstu, autoru un pēdējās rediģēšanas datumu.
Rādīt PDF dokumenta sākumā sarakstu ar virsrakstiem. Parasti tūlīt aiz titullapas.
Iekļaut lapas komentārus PDF dokumenta beigās, parasti pirms attēlu pielikumiem.
Drukāt attēlu pielikumus PDF dokumenta beigās.
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation