Datorlingvistika

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:48

XWiki sadarbības vide valodu morfoliģijas rīkiem

    Anotācija un atslēgvārdi Autoreferāts Apzīmējumu saraksts Ievads
  1. Resursu aprakstīšanas satvars, tīmekļa ontoloģijas valoda un SPARQL
  2. 1.1 Resursu aprakstīšanas ietvars (RDF) 1.2 Tīmekļa ontoloģijas valoda (OWL) 1.3 SPARQL vaicājumu valoda 1.4 Pielietojums valodu morfoloģijas rīkos 1.5 RDF datu modularizācija      1.5.1 Modularizācija      1.5.2 Serializācija      1.5.3 Datu ieguve 1.6 RDF Datu Versijas 1.7 RDF Datu Serializācija      1.7.1 Serializācija      1.7.2 RDF/XML      1.7.3 RDF/XML-ABBREV      1.7.4 N-TRIPLE      1.7.5 N3      1.7.6 Serializācijas sintakses izvēle 1.8 Pareizrakstības datu attēlošana RDF formā
  3. Datorlingvistika
  4. 2.1 Gramatiskā tagošana 2.2 Galīga stāvokļa automāti un valodu morfoloģijas      2.2.1 Galīga stāvokļa leksikons      2.2.2 Galīga stāvokļa pārveidotāji      2.2.3 Vārdu un teikumu atdalīšana      2.2.4 Pareizrakstības kļūdu atrašana un labošana      2.2.5 Minimālā rediģēšanas distance 2.3 Pareizrakstības pārbaudītāja dzinējs 2.4 Interaktīvie morfoloģiju pārlūki 2.5 Teksta meklēšanas rīki 2.6 Vārdnīcas un morfoloģiskie analizartori kā web servisi
  5. XWiki platforma
  6. 3.1 XWiki 3.2 Arhitektūra 3.3 XWiki un valodu morfoloģijas rīki 3.4 XWiki tehnoloģijas interaktīvām datu izmaiņām 3.5 Datu sagatavošana pareizrakstības rīkiem 3.6 RDF dati un XWiki Nobeigums un secinājumi!!! Izmantotā literatūra un avoti

Citi publikāciju saraksti

  1. http://www.semti-kamols.lv/?sadala=210 (sk. P.Paikena rakstu "Lexicon-Based Morphological Analysis of Latvian Language" - http://www.semti-kamols.lv/doc_upl/Kamols-Kaunas-paper-3.pdf). 
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-11-06 18:58
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation