Autoreferāts

Pēdējais mainījis superadmin 2018-01-12 19:48

Autoreferāts

Šī maģistra darba izstrādes gaitā autors ir:

  • izpētījis valodu morfoloģijas datu attēlošanu RDF formā, kuras apraksts ir sniegts 1. nodaļā,
  • apskatījis datorlingvistikas jautājumus un izstrādājis hipotētisku valodu morfoloģijas rīka arhitektūru, kas aprakstīta 2. nodaļā,
  • izpētījis XWiki sadarbības vides izmantošanas iespējas valodu morfoloģijas rīkos un izstrādājis demonstratīvu RDF datu ievades, rediģēšanas un eksporta piemēru, kas aprakstīti 3. nodaļā.

Galvenais autora ieguldījums šajā darbā ir valodu morfoloģijas datu pārveidošanas iespēju RDF formā analīze un XWiki sadarbības vides izmantošanas iespēju izpēte šo datu pārvaldē.

Darbs noslēdzas ar demonstratīvu RDF datu ievades, rediģēšanas un eksporta piemēru. Veidojot šo piemēru autors ir izvēlējies nelielu latgaliešu valodas morfoloģijas fragmentu un tā datu ievadi, rediģēšanu, kā arī, eksportu noteiktā formā, realizējis XWiki vidē. 

Atpakaļ uz saturu

Tagi:
Izveidojis Maris Steinbergs 2008-11-28 13:58
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation