GrammarOntology

Pēdējais mainījis superadmin 2018-01-12 19:49

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns="http://www.webkursi.lv/grammar.owl#" xml:base="http://www.webkursi.lv/grammar.owl"> <owl:Ontology rdf:about=""/> <owl:Class rdf:ID="Noun"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:ID="PartsOfSpeech"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="SgT"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:ID="Limitations"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Categories"> <rdfs:comment xml:lang="lv">Shiis ir gramatiskas kategorijas.</rdfs:comment> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Declensions"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:ID="Paradigms"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="PlT"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Limitations"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Particle"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Decl3"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Conjugation"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Decl2"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Verb_mood"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="FormBuilding"/> <owl:Class rdf:ID="Decl5"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="VerbAnalysisItem"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:ID="AnalysisItems"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Prefix"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#FormBuilding"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Definitenes"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Paradigms"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Verb_type"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Decl6"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Indefinite"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Definitenes"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Reflexions"> <rdfs:comment xml:lang="lv">Galotnes</rdfs:comment> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#FormBuilding"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Decl4"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="NounAnalysisItem"> <rdfs:subClassOf> <owl:Restriction> <owl:onProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="describesParadigm"/> </owl:onProperty> <owl:someValuesFrom rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Restriction> </rdfs:subClassOf> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AnalysisItems"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Endings"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#FormBuilding"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="PronounAnalysisItem"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AnalysisItems"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="ProperName"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Noun"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Voice"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Numeral_type"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Number"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class> <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> <Number rdf:ID="Plural"/> <Number rdf:ID="Singular"/> </owl:oneOf> </owl:Class> </rdfs:subClassOf> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Decl1"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Values"/> <owl:Class rdf:ID="Reflexive"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Adverb"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Definiteness"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Conjunction"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Second"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:ID="Person"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Pronoun_type"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Third"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:about="#Person"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Time"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Definite"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Definitenes"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Boolean"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Values"/> <rdfs:subClassOf> <owl:Class> <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> <Boolean rdf:ID="true"/> <Boolean rdf:ID="false"/> </owl:oneOf> </owl:Class> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Gender"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class> <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> <Gender rdf:ID="masculine"/> <Gender rdf:ID="feminine"/> <Gender rdf:ID="common"/> </owl:oneOf> </owl:Class> </rdfs:subClassOf> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Interjection"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Cases"> <rdfs:comment xml:lang="lv">Lociijumi</rdfs:comment> <rdfs:subClassOf> <owl:Class> <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> <Cases rdf:ID="Nominative"/> <Cases rdf:ID="Genitive"/> <Cases rdf:ID="Dative"/> <Cases rdf:ID="Accusative"/> <Cases rdf:ID="Locative"/> <Cases rdf:ID="Vocative"/> </owl:oneOf> </owl:Class> </rdfs:subClassOf> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Interchanges"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#FormBuilding"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="NumeralAnalysisItem"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AnalysisItems"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="First"> <rdfs:subClassOf> <owl:Class rdf:about="#Person"/> </rdfs:subClassOf> </owl:Class> <owl:Class rdf:about="#Person"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Categories"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="AdjectiveAnalysisItem"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AnalysisItems"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Verb"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Pronoun"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Indeclensive"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Declensions"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Adjective"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:Class rdf:ID="Preposition"> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PartsOfSpeech"/> </owl:Class> <owl:ObjectProperty rdf:ID="causesForm"> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#NounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#AdjectiveAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#PronounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#NumeralAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#VerbAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> <rdfs:range rdf:resource="#FormBuilding"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="time"> <rdfs:domain rdf:resource="#VerbAnalysisItem"/> <rdfs:range rdf:resource="#Time"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="verb_type"> <rdfs:range rdf:resource="#Verb_type"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:domain rdf:resource="#VerbAnalysisItem"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="endings"> <rdfs:range rdf:resource="#Endings"/> <rdfs:domain rdf:resource="#NounAnalysisItem"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="Numeral_Type"> <rdfs:domain rdf:resource="#NumeralAnalysisItem"/> <rdfs:range rdf:resource="#Numeral_type"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="reflexions"> <rdfs:domain rdf:resource="#NounAnalysisItem"/> <rdfs:range rdf:resource="#Reflexions"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="prefix"> <rdfs:range rdf:resource="#Prefix"/> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#NounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#AdjectiveAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#PronounAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="forCase"> <rdfs:range rdf:resource="#Cases"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#NounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#AdjectiveAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#PronounAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasLimitation"> <rdfs:range rdf:resource="#Limitations"/> <rdfs:domain rdf:resource="#Noun"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="verb_mood"> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:range rdf:resource="#Verb_mood"/> <rdfs:domain rdf:resource="#VerbAnalysisItem"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="ending"> <rdfs:domain rdf:resource="#AdjectiveAnalysisItem"/> <rdfs:range rdf:resource="#Endings"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:about="#describesParadigm"> <rdfs:range rdf:resource="#Paradigms"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#NounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#PronounAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="forGender"> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#NounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#AdjectiveAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> <rdfs:range rdf:resource="#Gender"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="Type"> <rdfs:range rdf:resource="#Pronoun_type"/> <rdfs:domain rdf:resource="#PronounAnalysisItem"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasGender"> <rdfs:range rdf:resource="#Gender"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#Noun"/> <owl:Class rdf:about="#NumeralAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#PronounAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="causes"/> <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasCase"> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#Noun"/> <owl:Class rdf:about="#NumeralAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:range rdf:resource="#Cases"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="person"> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> <rdfs:range rdf:resource="#Person"/> <rdfs:domain rdf:resource="#VerbAnalysisItem"/> </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:ID="forDefiniteness"> <rdfs:domain rdf:resource="#AdjectiveAnalysisItem"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> </owl:ObjectProperty> <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasDeclension"> <rdfs:domain rdf:resource="#Noun"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> <rdfs:range rdf:resource="#Declensions"/> </owl:FunctionalProperty> <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasNumber"> <rdfs:range rdf:resource="#Number"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#Noun"/> <owl:Class rdf:about="#NumeralAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> </owl:FunctionalProperty> <owl:FunctionalProperty rdf:ID="gender"> <rdfs:range rdf:resource="#Gender"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> </owl:FunctionalProperty> <owl:FunctionalProperty rdf:ID="number"> <rdfs:range rdf:resource="#Number"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> </owl:FunctionalProperty> <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasInterchange"> <rdfs:comment xml:lang="lv">Vai izraisa liidzskanju miju</rdfs:comment> <rdfs:domain rdf:resource="#NounAnalysisItem"/> <rdfs:range rdf:resource="#Boolean"/> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> </owl:FunctionalProperty> <owl:FunctionalProperty rdf:ID="forNumber"> <rdfs:range rdf:resource="#Number"/> <rdfs:domain> <owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> <owl:Class rdf:about="#NounAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#AdjectiveAnalysisItem"/> <owl:Class rdf:about="#PronounAnalysisItem"/> </owl:unionOf> </owl:Class> </rdfs:domain> <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> </owl:FunctionalProperty> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Mas_Instr"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <prefix> <Prefix rdf:ID="naz_"/> </prefix> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Indefinite_pronoun"/> </Type> <forCase> <Cases rdf:ID="Instrumental"/> </forCase> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Pl_Acc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_us"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Sg_Loc"> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ā"/> </causesForm> <describesParadigm> <Definite rdf:ID="Definit"/> </describesParadigm> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Posessive_pronoun"/> </Type> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Pl_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_im"/> </causesForm> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="vyds"/> <Endings rdf:ID="_nīks"/> <Decl4 rdf:ID="decl4"/> <Interchanges rdf:ID="_l_ļ"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Fem_Gen"> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_tuojs"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Sg_Gen"> <Numeral_Type> <Numeral_type rdf:ID="Basic_numeral"/> </Numeral_Type> <causesForm> <Endings rdf:ID="_a"/> </causesForm> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="reflexive_PlGen"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm> <Reflexive rdf:ID="reflexive"/> </describesParadigm> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ūs"/> </causesForm> </NounAnalysisItem> <Verb_mood rdf:ID="Imperative"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Pl_Loc"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </PronounAnalysisItem> <Interchanges rdf:ID="_zl_žļ"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgDat_Def"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ajai"/> </causesForm> </AdjectiveAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlNom_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ī"/> </causesForm> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgAcc_Def"> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ū"/> </causesForm> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm> <Decl1 rdf:ID="decl1"/> </describesParadigm> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ak"/> <Endings rdf:ID="_eņa"/> <Indeclensive rdf:ID="indeclensive"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Sg_Gen"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Fem_Acc"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_u"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Pl_Loc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Interrogative_pronoun"/> </Type> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ajūs"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Demonstrative_pronoun"/> </Type> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ymūs"/> </causesForm> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Deniable_pronoun"/> </Type> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Mas_Acc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Generalized_pronoun"/> </Type> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Definite_pronoun"/> </Type> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="pas"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgAcc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Pl_Dat"> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Sg_Acc"> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Fem_Acc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_āns"/> <Reflexions rdf:ID="puorsa_"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Personal_Sg_Nom"> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Personal_pronoun"/> </Type> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Fem_Nom"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ys"/> </causesForm> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_as"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Loc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Numeral_Type> <Numeral_type rdf:ID="Order_numeral"/> </Numeral_Type> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ajuos"/> </causesForm> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> </NumeralAnalysisItem> <Prefix rdf:ID="caur_"/> <Endings rdf:ID="_uls"/> <Reflexions rdf:ID="iza_"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgDat"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ai"/> </causesForm> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ajom"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Sg_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_am"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ele"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgAcc_Indef"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forDefiniteness> <Indefinite rdf:ID="Indefinit"/> </forDefiniteness> </AdjectiveAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ajā"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Loc_Indef"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <prefix> <Prefix rdf:ID="i_"/> </prefix> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgLoc"> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm> <Decl6 rdf:ID="decl6"/> </describesParadigm> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgDat"> <describesParadigm> <Decl3 rdf:ID="decl3"/> </describesParadigm> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_um"/> </causesForm> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_īne"/> <Endings rdf:ID="_iska"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgNom"> <causesForm> <Endings rdf:ID="_š"/> </causesForm> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_s"/> </causesForm> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Fem_Gen"> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgInstr_Indef"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Noun rdf:ID="kļovs"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Fem_Dat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_iuņs"/> <Prefix rdf:ID="aiz_"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Mas_Loc"> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Instr_Indef"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Mas_Gen"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgNom_Indef"> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Fem_Acc"> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ols"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Pl_Gen"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="voskys"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgAcc_Indef"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgLoc"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgNom"> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_s_š"/> </causesForm> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_z_ž"/> </causesForm> <causesForm> <Endings rdf:ID="_is"/> </causesForm> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_sl_šļ"/> </causesForm> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_c_č"/> </causesForm> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_d_ž"/> </causesForm> <causesForm rdf:resource="#_zl_žļ"/> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_t_š"/> </causesForm> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_sn_šņ"/> </causesForm> <describesParadigm> <Decl2 rdf:ID="decl2"/> </describesParadigm> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_zn_žņ"/> </causesForm> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_dz_dž"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ekle"/> <Prefix rdf:ID="pī_"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlInstr_Def"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ajom"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Noun rdf:ID="vonogs"/> <Endings rdf:ID="_īs"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="reflexive_PlNom"> <describesParadigm rdf:resource="#reflexive"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_uos"/> </causesForm> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ieja"/> <Noun rdf:ID="orklys"/> <Definiteness rdf:ID="definite"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlInstr"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_om"/> </causesForm> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgInstr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm> <Decl5 rdf:ID="decl5"/> </describesParadigm> <causesForm> <Endings rdf:ID="_i"/> </causesForm> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <Prefix rdf:ID="sa_"/> <Endings rdf:ID="_āks"/> <Endings rdf:ID="_ajim"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgLoc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ē"/> </causesForm> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="žyks"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlDat"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_em"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="au"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgAcc"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Mas_Acc"> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Gen"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </NumeralAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ers"/> <Noun rdf:ID="ceļš"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlInstr_Indef"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Noun rdf:ID="mads"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Pl_Dat"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ajom"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgDat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Sg_Nom"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ais"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlLoc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_īts"/> <Interjection rdf:ID="eu"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Instr"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ajim"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgNom"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ui"/> <Verb_type rdf:ID="Reflexive_verb"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Mas_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Fem_Instr"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Sg_Dat"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ajai"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Acc"> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="nu"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Fem_Loc"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ē"/> <Conjugation rdf:ID="Third_conjugation"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ēs"/> </causesForm> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlInstr_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ajim"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_īte"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Mas_Nom"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> </PronounAnalysisItem> <Reflexions rdf:ID="īsa_"/> <Prefix rdf:ID="ap_"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlInstr_Indef"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Sg_Instr"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </PronounAnalysisItem> <Third rdf:ID="jī"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlLoc_Indef"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Sg_Loc"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="osnys"/> <Interjection rdf:ID="pak"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Instr"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> </NumeralAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_inīks"/> <Interjection rdf:ID="bak"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlGen"> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_aļs"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlAcc"> <causesForm rdf:resource="#_is"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Nom"> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgVoc"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_"/> </causesForm> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlInstr"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Sg_Acc"> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> </NumeralAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_iška"/> <Interjection rdf:ID="pag"/> <Prefix rdf:ID="pa_"/> <Noun rdf:ID="mežs"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Sg_Instr"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ejs"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Mas_Acc"> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <Reflexions rdf:ID="apsa_"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgNom_Indef"> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ā"/> <Endings rdf:ID="_eima"/> <Interjection rdf:ID="oje"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlAcc"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Fem_Gen"> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </PronounAnalysisItem> <Third rdf:ID="jei"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Fem_Acc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <Verb_type rdf:ID="Irregular_verb"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Sg_Gen"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_uo"/> </causesForm> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_eims"/> <Verb_mood rdf:ID="Optative"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Mas_Dat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ola"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgDat_Indef"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_aklys"/> <Reflexions rdf:ID="sasa_"/> <Endings rdf:ID="_uks"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgInstr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlNom_Indef"> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="dyrkš"/> <Endings rdf:ID="_tova"/> <Endings rdf:ID="_eja"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgNom"> <causesForm> <Interchanges rdf:ID="_kst_kš"/> </causesForm> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgVoc_Def"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ais"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Noun rdf:ID="calms"/> <Endings rdf:ID="_ota"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgInstr"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="brr"/> <Noun rdf:ID="tiergs"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Pl_Dat"> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> </NumeralAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ō"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Acc"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Fem_Instr"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="kars"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Mas_Gen"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="īsmys"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Gen_Indef"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="viejs"/> <Endings rdf:ID="_e"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgGen_Indef"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="klongu"/> <Interjection rdf:ID="buk"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlNom_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgVoc"> <causesForm rdf:resource="#_e"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_isks"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlDat"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_zl_žļ"/> <causesForm rdf:resource="#_dz_dž"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_zn_žņ"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_c_č"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <causesForm rdf:resource="#_sn_šņ"/> <causesForm rdf:resource="#_sl_šļ"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Mas_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ots"/> <Interjection rdf:ID="pasaver"/> <Noun rdf:ID="krāslys"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgGen"> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Fem_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Prefix rdf:ID="nū_"/> <Reflexions rdf:ID="nūsa_"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Mas_Instr"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </PronounAnalysisItem> <Conjugation rdf:ID="First_conjugation"/> <Endings rdf:ID="_yune"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Acc_Instr"> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Mas_Gen"> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Fem_Nom"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ajam"/> <Interchanges rdf:ID="_n_ņ"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgGen"> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <causesForm rdf:resource="#_sn_šņ"/> <causesForm rdf:resource="#_dz_dž"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_zn_žņ"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_c_č"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_sl_šļ"/> <causesForm rdf:resource="#_zl_žļ"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Gen"> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> </NumeralAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_es"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Fem_Instr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Sg_Acc"> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_išks"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Pl_Acc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlNom"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Sg_Nom"> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ei"/> </causesForm> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_sšona"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlGen"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_dz_dž"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <causesForm rdf:resource="#_zn_žņ"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_kst_kš"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <causesForm rdf:resource="#_sn_šņ"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_c_č"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="vei"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Mas_Instr"> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlAcc_Def"> <ending> <Endings rdf:ID="_uots"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_aina"/> </ending> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <ending> <Endings rdf:ID="_iskys"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_uota"/> </ending> <ending rdf:resource="#_eima"/> <ending> <Endings rdf:ID="_ains"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_yska"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_ysks"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_gona"/> </ending> <ending rdf:resource="#_eja"/> <ending> <Endings rdf:ID="_aida"/> </ending> <prefix> <Prefix rdf:ID="bez_"/> </prefix> <prefix> <Prefix rdf:ID="storp_"/> </prefix> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <ending> <Endings rdf:ID="_ine"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_ona"/> </ending> <prefix rdf:resource="#caur_"/> <ending rdf:resource="#_išks"/> <ending> <Endings rdf:ID="_yskys"/> </ending> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <ending> <Endings rdf:ID="_iškys"/> </ending> <prefix rdf:resource="#pa_"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <ending> <Endings rdf:ID="_ons"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_iņs"/> </ending> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <ending> <Endings rdf:ID="_aids"/> </ending> <ending rdf:resource="#_isks"/> <ending> <Endings rdf:ID="_oja"/> </ending> <prefix> <Prefix rdf:ID="na_"/> </prefix> <ending rdf:resource="#_eņa"/> <ending> <Endings rdf:ID="_eiga"/> </ending> <ending rdf:resource="#_iska"/> <ending rdf:resource="#_ejs"/> <ending rdf:resource="#_eims"/> <ending> <Endings rdf:ID="_gons"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_eigs"/> </ending> <ending rdf:resource="#_iška"/> <prefix> <Prefix rdf:ID="ī_"/> </prefix> <ending> <Endings rdf:ID="_eņš"/> </ending> <ending> <Endings rdf:ID="_ojs"/> </ending> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Mas_Acc"> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Mas_Acc"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_um"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Loc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ajūs"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgAcc"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Sg_Gen"> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Reflexive_Acc"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <Type> <Pronoun_type rdf:ID="Reflexive_pronoun"/> </Type> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlAcc"> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> </NounAnalysisItem> <Third rdf:ID="jis"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Fem_Instr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Gen"> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="zyrgs"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlGen"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ū"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgLoc_Def"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ajā"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgGen"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Instr"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ajom"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Sg_Nom"> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ais"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlNom"> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_kst_kš"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="dzi"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlVoc"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> </NounAnalysisItem> <VerbAnalysisItem rdf:ID="VerbAnalysisItem_15"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlDat_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_tuoja"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_SgGen"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <Reflexions rdf:ID="pasa_"/> <Third rdf:ID="juos"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgNom_Def"> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ais"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlGen"> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <First rdf:ID="mes"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Acc"> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlAcc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ule"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgDat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <causesForm rdf:resource="#_ei"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Sg_Dat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlInstr"> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Fem_Acc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Sg_Nom"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlNom"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </NounAnalysisItem> <Time rdf:ID="Simple_present"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlVoc_Def"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Noun rdf:ID="upe"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Fem_Acc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Fem_Loc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Pl_Gen"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ūls"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgNom"> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="css"/> <Endings rdf:ID="_yns"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlLoc_Def"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ajuos"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Fem_Dat"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlGen_Def"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Mas_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Pl_Dat"> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <causesForm rdf:resource="#_ajim"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <Pronoun_type rdf:ID="Relative_pronoun"/> <Interjection rdf:ID="jeta"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgDat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_sl_šļ"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <causesForm rdf:resource="#_sn_šņ"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_dz_dž"/> <causesForm rdf:resource="#_zl_žļ"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> <causesForm rdf:resource="#_zn_žņ"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <causesForm rdf:resource="#_c_č"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> </NounAnalysisItem> <Voice rdf:ID="Active"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Mas_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> </PronounAnalysisItem> <Reflexions rdf:ID="pīsa_"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Pl_Instr"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="tyk"/> <Interjection rdf:ID="duk"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Sg_Gen"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="blyukš"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlInstr"> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Dat"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Nom"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ais"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> </NumeralAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_ale"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgVoc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <causesForm rdf:resource="#_"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> </NounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_uoja"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgInstr_Def"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="vē"/> <Noun rdf:ID="kūks"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Pl_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_tive"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Voc"> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasCase rdf:resource="#Vocative"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Reflexive_Dat"> <Type rdf:resource="#Reflexive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Pl_Dat"> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <Prefix rdf:ID="at_"/> <Interjection rdf:ID="dzierd"/> <Noun rdf:ID="jārs"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlAcc"> <reflexions rdf:resource="#pīsa_"/> <endings rdf:resource="#_ieja"/> <reflexions rdf:resource="#apsa_"/> <endings> <Endings rdf:ID="_ūne"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_uojs"/> </endings> <prefix> <Prefix rdf:ID="sū_"/> </prefix> <reflexions> <Reflexions rdf:ID="dasa_"/> </reflexions> <prefix> <Prefix rdf:ID="da_"/> </prefix> <endings rdf:resource="#_uoja"/> <endings> <Endings rdf:ID="_aite"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_eica"/> </endings> <prefix rdf:resource="#at_"/> <endings> <Endings rdf:ID="_uļs"/> </endings> <endings rdf:resource="#_ale"/> <endings rdf:resource="#_uls"/> <endings rdf:resource="#_ine"/> <endings rdf:resource="#_ers"/> <prefix rdf:resource="#nū_"/> <endings rdf:resource="#_ola"/> <prefix rdf:resource="#pa_"/> <endings> <Endings rdf:ID="_iune"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_zšona"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_ineica"/> </endings> <endings rdf:resource="#_īne"/> <endings> <Endings rdf:ID="_eiba"/> </endings> <reflexions rdf:resource="#nūsa_"/> <endings rdf:resource="#_uks"/> <endings rdf:resource="#_ots"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <prefix rdf:resource="#pī_"/> <endings> <Endings rdf:ID="_ucs"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_ere"/> </endings> <prefix> <Prefix rdf:ID="su_"/> </prefix> <endings> <Endings rdf:ID="_šona"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_ums"/> </endings> <endings rdf:resource="#_īts"/> <reflexions> <Reflexions rdf:ID="aiza_"/> </reflexions> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <endings rdf:resource="#_nīks"/> <endings rdf:resource="#_ekle"/> <endings rdf:resource="#_ele"/> <endings> <Endings rdf:ID="_tivs"/> </endings> <reflexions rdf:resource="#sasa_"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <reflexions rdf:resource="#pasa_"/> <endings rdf:resource="#_ols"/> <prefix rdf:resource="#ī_"/> <endings> <Endings rdf:ID="_eklis"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_ins"/> </endings> <endings rdf:resource="#_iņs"/> <endings> <Endings rdf:ID="_ova"/> </endings> <endings rdf:resource="#_yune"/> <endings> <Endings rdf:ID="_uons"/> </endings> <reflexions> <Reflexions rdf:ID="atsa_"/> </reflexions> <endings rdf:resource="#_tuoja"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <prefix rdf:resource="#na_"/> <endings rdf:resource="#_tuojs"/> <endings> <Endings rdf:ID="_neica"/> </endings> <prefix rdf:resource="#aiz_"/> <endings rdf:resource="#_āns"/> <endings rdf:resource="#_āks"/> <endings> <Endings rdf:ID="_yuns"/> </endings> <endings rdf:resource="#_aklys"/> <endings> <Endings rdf:ID="_akla"/> </endings> <endings rdf:resource="#_yns"/> <endings rdf:resource="#_eja"/> <endings> <Endings rdf:ID="_īņs"/> </endings> <reflexions rdf:resource="#puorsa_"/> <prefix rdf:resource="#sa_"/> <endings rdf:resource="#_aļs"/> <endings> <Endings rdf:ID="_eļs"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_ive"/> </endings> <endings> <Endings rdf:ID="_iejs"/> </endings> <endings rdf:resource="#_ota"/> <endings rdf:resource="#_iuņs"/> <endings rdf:resource="#_īte"/> <prefix rdf:resource="#ap_"/> <endings> <Endings rdf:ID="_ūņs"/> </endings> <endings rdf:resource="#_sšona"/> <endings> <Endings rdf:ID="_ičs"/> </endings> <endings rdf:resource="#_ule"/> <endings rdf:resource="#_inīks"/> <prefix> <Prefix rdf:ID="iz_"/> </prefix> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <reflexions rdf:resource="#īsa_"/> <reflexions rdf:resource="#iza_"/> <endings rdf:resource="#_tive"/> <endings rdf:resource="#_tova"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgGen_Def"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgVoc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="reflexive_PlAcc"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#reflexive"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlGen_Indef"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Pl_Acc"> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Mas_Loc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Voc"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Vocative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ais"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </NumeralAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ai"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="indeclensiv"> <describesParadigm rdf:resource="#indeclensive"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Acc_Indef"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Dat"> <causesForm rdf:resource="#_ajim"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> </NumeralAnalysisItem> <Time rdf:ID="Simple_past"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Pl_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ajim"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="pē"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Sg_Dat"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ajam"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgDat_Def"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_ajam"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="tuk"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Fem_Gen"> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgInstr"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="pakš"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Sg_Instr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Mas_Loc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Mas_Nom"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Dat_Indef"> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlLoc_Indef"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Instr"> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Pl_Nom"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlVoc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_is"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="klaus"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Pl_Acc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgInstr_Def"> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Time rdf:ID="Simple_future"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Fem_Gen"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlInstr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_em"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="oi"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Mas_Dat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <Verb_mood rdf:ID="Indicative"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Sg_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Sg_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="verīs"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Gen_Instr"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> </PronounAnalysisItem> <Second rdf:ID="tu"/> <Noun rdf:ID="gobols"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Sg_Dat"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Sg_Dat"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Fem_Instr"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ī"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Fem_Nom"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <Second rdf:ID="jius"/> <Interjection rdf:ID="edzi"/> <Interjection rdf:ID="brykš"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Mas_Nom"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgGen"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_kst_kš"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Pl_Nom"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Mas_Loc"> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlAcc_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Pl_Gen"> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Sg_Loc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Pl_Instr"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Loc"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <Definiteness rdf:ID="indefinite"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Fem_Dat"> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ai"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Mas_Gen"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_SgVoc"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgGen_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Mas_Instr"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Sg_Loc"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm> <Endings rdf:ID="_ymā"/> </causesForm> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ajā"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgVoc_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Endings rdf:ID="_amuos"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlNom"> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="smīklys"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Mas_Gen"> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlDat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="byukš"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Fem_Dat"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Pl_Instr"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="nakts"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Pl_Nom"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgLoc_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ais"/> </AdjectiveAnalysisItem> <First rdf:ID="es"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlInstr"> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Pl_Gen"> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="paga"/> <Interjection rdf:ID="gaus"/> <Noun rdf:ID="pļova"/> <Endings rdf:ID="_amā"/> <Voice rdf:ID="Passive"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Mas_Loc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Mas_Gen"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="voi"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Pl_Acc"> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Dat"> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ajam"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Mas_Acc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Mas_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="reflexive_SgAcc"> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#reflexive"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="edz"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlVoc"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Pl_Instr"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ajom"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Voc"> <hasCase rdf:resource="#Vocative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> </NumeralAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Sg_Dat"> <causesForm rdf:resource="#_am"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Sg_Gen"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Mas_Dat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_PlNom"> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm rdf:resource="#_zn_žņ"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_is"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_sn_šņ"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <causesForm rdf:resource="#_c_č"/> <causesForm rdf:resource="#_dz_dž"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <causesForm rdf:resource="#_kst_kš"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlNom_Def"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Pl_Loc"> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgVoc"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <causesForm rdf:resource="#_"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="o"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlDat"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlDat_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <causesForm rdf:resource="#_ajom"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Pl_Loc"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ajuos"/> <causesForm rdf:resource="#_amuos"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_SgAcc"> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Sg_Acc"> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="reflexive_SgNom"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <describesParadigm rdf:resource="#reflexive"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Sg_Fem_Loc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Acc"> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Pl_Gen"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Sg_Gen"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Dat"> <causesForm rdf:resource="#_ajai"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Nom_Indef"> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Fem_Loc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Loc"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <causesForm rdf:resource="#_ajā"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ek"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Sg_Acc"> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlGen"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgInstr"> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Fem_Dat"> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgLoc_Indef"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgNom"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_t_š"/> <causesForm rdf:resource="#_dz_dž"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_kst_kš"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasInterchange rdf:resource="#true"/> <causesForm rdf:resource="#_d_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_zn_žņ"/> <causesForm rdf:resource="#_s_š"/> <causesForm rdf:resource="#_z_ž"/> <causesForm rdf:resource="#_sn_šņ"/> <causesForm rdf:resource="#_e"/> <causesForm rdf:resource="#_c_č"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Instr"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_PlGen"> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlAcc_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Pl_Gen"> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </NumeralAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="jeja"/> <Noun rdf:ID="ols"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Gen"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Pl_Instr"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="luocs"> <hasDeclension rdf:resource="#decl2"/> </Noun> <Interjection rdf:ID="dyk"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Fem_Loc"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Sg_Acc"> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgNom_Def"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Dat"> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ajom"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Dative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Sg_Loc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_amā"/> <causesForm rdf:resource="#_ajā"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="kolns"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgInstr_Indef"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Reflexive_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <Type rdf:resource="#Reflexive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgAcc"> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </NounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="dorbs"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Reflexive_Loc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Reflexive_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgDat"> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_ei"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Fem_Voc"> <hasCase rdf:resource="#Vocative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlVoc"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlDat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="dziņ"/> <Noun rdf:ID="kuorklys"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="reflexive_SgGen"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <describesParadigm rdf:resource="#reflexive"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> </NounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="poukš"/> <Interjection rdf:ID="a"/> <Noun rdf:ID="vars"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlDat"> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Nom_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlNom"> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Loc"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <causesForm rdf:resource="#_ajā"/> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Gen"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Sg_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Pl_Loc"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Locative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="olūts"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Fem_Gen"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Fem_Nom"> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_a"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="mozgys"/> <Interjection rdf:ID="vai"/> <Interjection rdf:ID="buļ"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl2_SgLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl2"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> </NounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="kumeļs"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Definite_General_Pl_Mas_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <Type rdf:resource="#Generalized_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Definite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlAcc_Indef"> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Pl_Mas_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_ī"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> </NumeralAnalysisItem> <Noun rdf:ID="lads"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemSgAcc_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Nom"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Pl_Dat"> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_om"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="pļoukš"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Nom"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Nom"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Loc"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Mas_Sg_Loc"> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> </PronounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Pl_Acc"> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Fem_Loc"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="tāvs"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Mas_Gen"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Fem_Pl_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlGen_Indef"> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Sg_Nom"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_s"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Sg_Instr"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> </NumeralAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgAcc"> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlGen_Def"> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </AdjectiveAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl5_SgGen"> <causesForm rdf:resource="#_is"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl5"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </NounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_PlVoc"> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Instr_Indef"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgDat_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_am"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Fem_Dat"> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlLoc"> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> </NounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlDat_Indef"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Noun rdf:ID="bārzs"/> <Interjection rdf:ID="žaks"/> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl4_SgInstr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl4"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </NounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="bārns"> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> </Noun> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Sg_Mas_Loc"> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="pyks"/> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlLoc_Def"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_ajūs"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgGen_Def"> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="dzie"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Reflexive_Gen"> <Type rdf:resource="#Reflexive_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <causesForm rdf:resource="#_e"/> <causesForm rdf:resource="#_i"/> </PronounAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="avui"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Fem_Nom"> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl1_PlVoc"> <causesForm rdf:resource="#_i"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> </NounAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Fem_Pl_Nom"> <causesForm rdf:resource="#_ys"/> <hasCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_as"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Loc_Indef"> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Pl_Loc"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Pl_Fem_Nom"> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Conjugation rdf:ID="Second_conjugation"/> <Noun rdf:ID="klāvs"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Order_Sg_Fem_Acc"> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ū"/> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Order_numeral"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> </NumeralAnalysisItem> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Sg_Acc"> <hasCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Instr"> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="teļš"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Fem_Acc"> <prefix rdf:resource="#i_"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Demonstrative_Sg_Mas_Dat_Indef"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <describesParadigm rdf:resource="#Indefinit"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <prefix rdf:resource="#i_"/> <causesForm rdf:resource="#_am"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl6_PlLoc"> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl6"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> <causesForm rdf:resource="#_īs"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Mas_Pl_Loc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Pl_Nom"> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> </PronounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Indefinite_Sg_Mas_Nom"> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> <prefix rdf:resource="#naz_"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <Type rdf:resource="#Indefinite_pronoun"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> </PronounAnalysisItem> <NounAnalysisItem rdf:ID="decl3_PlAcc"> <describesParadigm rdf:resource="#decl3"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> </NounAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Pl_Acc"> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <forCase rdf:resource="#Accusative"/> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_us"/> </PronounAnalysisItem> <Verb_mood rdf:ID="Narrative"/> <NumeralAnalysisItem rdf:ID="Basic_Mas_Sg_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <Numeral_Type rdf:resource="#Basic_numeral"/> <hasNumber rdf:resource="#Singular"/> <hasCase rdf:resource="#Instrumental"/> </NumeralAnalysisItem> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Fem_Sg_Nom"> <describesParadigm rdf:resource="#Definit"/> <hasGender rdf:resource="#feminine"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_uo"/> <forCase rdf:resource="#Nominative"/> </PronounAnalysisItem> <Noun rdf:ID="vylks"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Posessive_Pl_Mas_Instr"> <causesForm rdf:resource="#_im"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <describesParadigm rdf:resource="#decl1"/> <forCase rdf:resource="#Instrumental"/> <Type rdf:resource="#Posessive_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_FemPlVoc_Dat"> <causesForm rdf:resource="#_uos"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Vocative"/> <forGender rdf:resource="#feminine"/> </AdjectiveAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasPlDat_Def"> <causesForm rdf:resource="#_ajim"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Dative"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forDefiniteness rdf:resource="#Definit"/> </AdjectiveAnalysisItem> <AdjectiveAnalysisItem rdf:ID="adj_MasSgLoc_Indef"> <forDefiniteness rdf:resource="#Indefinit"/> <forGender rdf:resource="#masculine"/> <forNumber rdf:resource="#Singular"/> <causesForm rdf:resource="#_ā"/> <forCase rdf:resource="#Locative"/> </AdjectiveAnalysisItem> <Interjection rdf:ID="ajei"/> <PronounAnalysisItem rdf:ID="Interrogat_Demonstr_Deni_Mas_Pl_Gen"> <Type rdf:resource="#Demonstrative_pronoun"/> <causesForm rdf:resource="#_ūs"/> <forNumber rdf:resource="#Plural"/> <forCase rdf:resource="#Genitive"/> <hasGender rdf:resource="#masculine"/> <causesForm rdf:resource="#_u"/> <Type rdf:resource="#Interrogative_pronoun"/> <Type rdf:resource="#Deniable_pronoun"/> </PronounAnalysisItem> </rdf:RDF>

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284) http://protege.stanford.edu -->
Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-01-02 14:43
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation