Pielietojums valodu morfoloģijas rīkos

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:49

Pielietojums valodu morfoloģijas rīkos

RDF pamatā ir ideja aprakstīt jebkuru informāciju ar trijnieku apgalvojumiem, tas ir, ar subjekts-predikāts-objekts vaida apgalvojumiem. Visi trijnieki ir resursi. Izņēmums ir objekts, kas var būt literālis, tātad pats sevi definē un nav resurss. Resursiem tiek piešķirts unikāls identifikators (Unified Resource Identifier). Subjekts ir resurss, kas tiek aprakstīts ar īpašībām, tas ir, ar predikātiem, bet objekti ir to vērtības. 

OWL ļauj aprakstīt sarežģītas attiecības starp resursiem un to klasēm. Izstrādātāji var izvelēties vienu no OWL apakš valodām, tas ir, OWL Lite, OWL DL vai OWL Full, valodu morfoloģiju aprakstīšanai, tādējādi, aprakstot valodu morfoloģiju izmantojot matemātiskās loģikas izteiksmes, kuras ir iespējams pakļaut loģikas spriešanas likumiem. Kā piemēru varētu minēt projektu Semti-Kamols (111), kurā valodas semantikas datu uzglabāšanai tiek izmantots OWL DL.

SPARQL ir vaicājumu valoda ar kuras palīdzību var iegūt datus no ontoloģijām. Gadījumā, ja ontoloģija satur pietiekamus valodas morfoloģijas datus, tad izmantojot SPARQL vaicājumus var veikt pieprasījumus ontoloģijā, lai iegūtu interesējošos morfoloģijas datus. Valodas morfoloģijas ontoloģijas lietotājus varētu interesēt sekojoša informācija: vai dotā vārda forma ir pareiza, vai arī, dotajam vārdam dotajā deklinācijā ir skaņu mijas, ja ir, tad kādas?

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by MarisSteinbergs on 2008-01-06 19:14
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation