RDF dati un XWiki

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:48

RDF dati un XWiki

Izmantojot XWiki datu modeli (115) ir iespējams realizēt RDF datu ievadi XWiki vidē. Kā piemēram var apskatīt nelielu piemēru no latgaliešu valodas lietvārdu morfoloģijas, kas ilustrē lietvārdu skaņu miju atkarībā no dzimtes un deklinācijas (skatīt N1 piemēru):

Lietvārdiem ir vārdnīcas formas, deklinācijas, dzimtes un skaņu mijas. Lietvārda skaņu mija mainās atkarībā no tā deklinācijas un dzimtes.

N1. piemērs

Šos apgalvojumus var pārveidot sekojošā RDF formā (skatīt N2 attēlu):

lietvards.gif

N2. attēls

Šis piemērs ir realizēts ante.lv XWiki vidē (skatīt N3, N4, N5 attēlus):

rdf01.gif

N3. attēls. Jauna lietvārda pievienošana

rdf02.gif

N4. attēls. Jau pievienotie lietvārdi

rdf03.gif

N5. attēls. Lietvārda "streičs" īpašības

Lai varētu ievadīt valodas morfoloģijas datus tika radīta XWiki klase LtgNounClass ar sekojošām īpašībām: vārdnīcas forma, deklinācija, dzimums un skaņu mija. Klasei tika piekārtota LtgNounClassTemplate šablons, kas nosaka klases īpašību tipu, tas ir, īpašība ir teksts, vērtību saraksts, un tamlīdzīgi.

Ievadītos datus var apskatīt un labot, ja rodas tāda vajadzība. Ir iespējams paplašināt un pārveidot datu ievades formas un struktūru. Izmantojot XWiki versionēšanas sistēmu ir iespējams salīdzināt datu vesijas savā starpā un atgriezties pie nepieciešamās versijas. Ja nepieciešams, tad ir iespējams ierobežot piekļuvi vienam vai visiem lietvārdiem.

Līdzīgā veidā ir iespējams XWiki vidē realizēt daudz sarežģītākas struktūras, kas atbilst dabīgo valodu morfoloģijas struktūrām, un ir izmantojamas RDF datu ievadei, apstrādei un izmantošanai.

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by Maris Steinbergs on 2008-11-19 11:45
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation