Datu ieguve

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:50

Datu ieguve

SPARQL

Datu ieguvi no daudzajiem RDF datu moduļiem var veikt izmantojot SPARQL vaicājumus, jo tie sevī iekļauj galveno grafu un jebkuru skaitu identificēto grafu (16, 22, 23). 

To var paveikt SPARQL grafā ieviešot mainīgos, kas satur atsauces uz identificētajiem grafiem. Tādējādi ir iespējams veikt vaicājumus vienā vai vairākos identificētajos grafos vienlaicīgi.

TriQL

TriQL ir vaicājumu valoda informācijas izgūšanai no identificētajiem grafiem. Tā ir bāzēta uz RDQL (20). TriQL pamatideja ir izmantot grafu iezīmes (pattern) tā vietā, lai izmantotu trijnieku iezīmes, vaicājumu veikšanai identificēto grafu kopās. Grafa iezīmes sastāv no izvēles (optional) grafa vārda un trijnieku iezīmju kopas (21). 

RDFQ

RDFQ ir RDF vārdnīcas un vaicājumu modelis resursu un zināšanu par resursiem atklāšanai. RDFQ sniegto vārdnīcu var izmantot šablonu definēšanai kurus var izmantot salīdzināšanai ar reālajiem resursu aprakstiem. RDFQ vaicājuma rezultāts ir RDF grafs, kas satur kodolīgi saistītus aprakstus (concise bounded descriptions) (24), kas sakrīt ar vienu vai vairākiem noradītajiem mērķa šabloniem un (vai) mainīgo saistību definīciju kopu, kas izteikta izmantojot rezultātu kopas vārdnīcu (Result Set Vocabulary) (25). Vaicājumi var tikt ierobežoti uz identificētajiem grafiem, kas sakrīt ar vienu vai vairākiem grafu šabloniem (26). 

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by MarisSteinbergs on 2007-12-05 23:20
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation