RDF Datu Versijas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:49

RDF Datu Versijas

RDF grafi ir ļoti izteiksmīgs paņēmiens, ar kura palīdzību var aprakstīt pasauli. Tomēr parastais RDF datu modelis nav domāts, lai aprakstītu mainīgas pasaules vai arī, lai aprakstītu mainīgus pieņēmumus par aprakstāmo pasauli. Iespējas darboties ar vairākiem, daļēji pārklātiem pasaules attēlojumiem, ir ierobežotas. Specifiskās sfērās šīs problēmas var risināt ar dažādiem ontoloģiju uzbūves risinājumiem, bet vispārējos gadījumos tas nav risinājums.

Jebkuram valodu semantikas rīkam ir nepieciešama zināšanu bāze, kura satur nepieciešamās zināšanas un datus, lai rīks spētu veikt savus uzdevumus, piemēram, pareizrakstības pārbaudi un vārdu darināšanu.
Bieži vien rodas nepieciešamība papildināt, labot un veidot dažādas zināšanu bāzu versijas, tas ir, šajā gadījumā, papildināt, labot un veidot jaunas RDF datu ontoloģiju versijas. Līdz ar to, rodas nepieciešamība izstrādāt korektu ontoloģiju versionēšanas mehānismu, lai izvairītos no nevajadzīgiem datu zudumiem, kļūdainu datu ievades gadījumu apstrādi un nodrošinātu iespēju vairāku līdzās pastāvošu ontoloģiju izstrādei un izmantošanai. 

Gadījumā, ja RDF datus lietotājs vai izstrādātājs rediģē līdzīgi kā to dara programmētājs ar kodu, tad versiju kontrolei var izmantot vienu no parastajiem versiju kontroles rīkiem, piemēram, CVS (41), jo RDF dati tiek rediģēti pamazām, līniju pēc līnijas un samērā secīgi. Šī pieeja nebūs īpaši lietderīga gadījumā, ja RDF dati tiek rediģēti izmantojot kādu no RDF datu redaktoriem, jo daudzi no tiem pārveido datu pierakstu datu failā, tāpēc, ka RDF modelis nenosaka fiksētu trijnieku secību. Līdz ar to katru reizi, kad fails tiek rediģēts un sapludināts, pilnībā ir jāuzglabā arī tā iepriekšējā versija un abas versijas salīdzināt un apvienot būs diezgan grūti.

RDF datu versionēšanai un to kontrolei ir izstrādāti šim nolūkam paredzēti rīki. Kā piemēru varētu minēt SemVersion (42). Šis rīks piedāvā plašas objektorientētu metadatu pārvaldes iespējas un versionēšanas procesus RDF datu modeļiem: nodošanu, sazarošanu, apvienošanu, strukturālo atšķirību noteikšanu un semantisko atšķirību noteikšanu. Kā SemVersion alternatīvu var izmantot Grafu versionēšanas sistēmu (The Graph Versioning System) jeb GVS (63). Šī sistēma piedāvā pastāvīgu RDF grafu uzglabāšanu, izmaiņu izsekošanu un izcelsmes vēstures izsekošanu. Rīks sniedz iespēju izgūt grafu apvienojumus no dažādiem avotiem un dažādos laika posmos. 

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by Maris Steinbergs on 2008-11-08 15:11
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation