Apzīmejumu saraksts

Pēdējais mainījis superadmin 2018-01-12 19:49

Apzīmejumu saraksts

Resource Description Framework (RDF)
Tulkojums/skaidrojums: Resursu apraksta ietvars
Avots: Wikipedia

Ontology
Tulkojums/skaidrojums: Ontoloģija - Pieņēmumi par to, kādas lietas eksistē vai var eksistēt attiecīgajā realitātes jomā, kādi varētu būt to eksistences apstākļi, no kā un kādā veidā tās varētu būt atkarīgas utt.; katrai zinātnes nozarei un katrai teorijai ir sava ontoloģija.
Avots: Letonika.lv

Web Ontology Language (OWL)
Tulkojums/skaidrojums: Tīmekļa ontoloģiju valoda
Avots: Wikipedia

Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL)
Tulkojums/skaidrojums: Protokolu un resursu aprakstīšanas satvara vaicājumu valoda
Avots: Wikipedia

Middleware
Tulkojums/skaidrojums: Starpprogrammatūra - Programmatūra, kas atrodas starp lietojumprogrammām un vadības programmām (operētājsistēmu, tīkla vadības programmu un datu bāzes pārvaldības sistēmu). Starpprogrammatūra izstrādājamai lietojumprogrammai nodrošina vienu noteiktu saskarni. Datoros, kuros izmantota šī starpprogrammatūra, var izpildīt minēto lietojumprogrammu.
Avots: Termini.lv

World Wide Web Consortium (W3C)
Tulkojums/skaidrojums: Tīmekļa konsorcijs - Starptautisks rūpniecisks konsorcijs, kas 1994. g. izveidots Masačūsetsas Tehnoloģijas institūta Datorzinātņu laboratorijā, lai izstrādātu dažādus ar tīmekli jeb Web saistītus standartus.
Avots: Termini.lv

Serialization
Tulkojums/skaidrojums: Serializācija - Atmiņā ierakstītas datu struktūras pārkodēšana baitu virknē. Šo pārkodēto baitu virkni var glabāt diskā vai pārsūtīt pa sakaru kanālu. Savukārt saņēmējprogramma serializētos datus var deserializēt jeb pārveidot sākotnējā formā.
Avots: Termini.lv

eXtensible Markup Language (XML)
Tulkojums/skaidrojums: Paplašināmās iezīmēšanas valoda, valoda XML - Programmēšanas valodas SGML apakškopa, kas domāta tīmekļa dokumentiem, hierarhisku datu struktūru glabāšanai un lietojumprogrammu savstarpējai integrācijai. Valoda XML ļauj izstrādātajiem veidot savas birkas jeb tagus, lai nodrošinātu tādu funkciju izpildi, ko nevar nodrošināt ar valodas HTML starpniecību. Atšķirībā no valodas HTML, kur iespējamas tikai vienkāršas, vienpusējas hipersaites, valodas XML standarts XLink nodrošina dažādu veidu saites un atsauces.
Avots: Termini.lv

Uniform Resource Locator (URL)
Tulkojums/skaidrojums: Vienotais resursu vietrādis, vietrādis URL, URL - Adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu tīkla Internet resursu. Vienveida resursu vietrādim varētu būt, piemēram, šāda struktūra: http://www.edzi.lza.lv/history.htm. Vietrāža pirmā daļa (līdz dubultajai slīpsvītrai) norāda piekļuves metodi (šajā piemērā — hiperteksta transporta protokolu). Teksts starp dubulto slīpsvītru un vienkāršo slīpsvītru norāda serveri, bet teksts aiz vienkāršās slīpsvītras — direktoriju vai datni. Nedaudz vispārīgāks ir URI (Uniform Resource Identifier) jēdziens, bet tīmekļa izstrādē daudz biežāk runā par URL nevis URI.
Avots: Termini.lv

Service-oriented architecture (SOA)
Tulkojums/skaidrojums: Servisu orientētā arhitektūra (SOA) - integrācijas arhitektūras nostādne, kas balstīta uz servisu jēdzienu. Biznesa un infrastruktūras funkcijas, kuras ir nepieciešamas dalītās skaitļošanas sistēmu izveidē tiek piedāvātas kā servisi, kas kopīgi vai individuāli īsteno gala lietotājiem vai citiem servisiem nepieciešamo funkcionalitāti. Jebkurā SOA jābūt saskanīgam mehānismam, lai nodrošinātu servisu komunikāciju. Šim mehānismam jābūt vāji saistītam un jānodrošina skaidri formulētu interfeisu lietojumu. Servisus var izsaukt neatkarīgi gan iekšēji, gan ārēji servisu patērētāji, lai izpildītu vienkāršas funkcijas vai arī tos apvienot, lai izpildītu sarežģītāku funkcionalitāti. Esošās sistēmas var tikt lietotas, lai izveidotu jaunus biznesa procesus, kas paplašina šo sistēmu lietojumu pāri tām paredzēto procesu uzturēšanai.
Avots: IBM

Portable Document Format (PDF)
Tulkojums/skaidrojums: Portatīvā dokumenta formāts (PDF) - Firmas Adobe Systems, Inc. izstrādāta specifikācija elektroniskiem dokumentiem, kurus veido vai apskata ar Adobe Acrobat saimes lietojumprogrammām dažādās platformās, ieskaitot Windows, Macintosh, MS-DOS un UNIX.
Avots: Termini.lv

Application Program Interface (API)
Tulkojums/skaidrojums: Lietojumprogrammu saskarne, saskarne - Lietojumprocesos izmantojama pilna operētājsistēmas funkciju specifikācija, kā arī šo funkciju izmantošanas procedūru apraksts. Tīkla operētājsistēmās ar saskarni API tiek definēta standarta metode, kas lietojumiem nodrošina visu tīkla iespēju izmantošanu.
Avots: Termini.lv

Simple Object Access Protocol (SOAP)
Tulkojums/skaidrojums: Vienkāršais objektu piekļuves protokols, protokols SOAP, SOAP - Protokols, ar kura palīdzību internetā un citās izkliedētās skaitļošanas vidēs var sazināties un kopīgi darboties dažādu platformu un operētājsistēmu programmatūra, sūtot cita citai XML formātā strukturētus datus. SOAP standarts paredz, ka šāda apmaiņa var notikt ar HTTP vai arī citu transporta protokolu. SOAP ir saistīts ar tīmekļa servisiem, un tā izstrādē nozīmīga loma ir W3C (Globālā tīmekļa konsorcijam).
Avots: Termini.lv

Atpakaļ uz saturu

Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2007-11-14 14:54
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation