Vārdnīcas un morfoloģiskie analizartori kā web servisi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:48

Vārdnīcas un morfoloģiskie analizartori kā web servisi

Vārdnīcas un valodu morfoloģijas analizatorus ir izdevīgi sadalīt vairākās autonomās daļās, tas ir, servisos, atkarībā no to funkcionalitātes, tādējādi ideoloģiski virzoties servisu orientētās arhitektūras (Service-oriented Architecture) (turpmāk, SOA) (89) virzienā.

Arhitektūru varētu iedalīt četrās nosacītās daļās: satura pārvaldības sistēmā, datu iegūšanas mehānismā, gala lietotāju lietojumprogrammās un web servisos, kas tiktu izmantoti saziņai ar citām valodu morfoloģijas lietojumprogrammām, kuras, savukārt, veidotu neatkarīgi izstrādātāji.
Satura pārvaldības sistēmas uzdevums būtu nodrošināt datu pievienošanu, labošanu, datu versiju kontroli. Gadījumā, ja datus ievadīs un labos vairāki cilvēki vienlaicīgi, tad sistēmai vel jānodrošina jaunu lietotāju pievienošana, lietotāju kontrole, tas ir, dažāda līmeņa piekļuves tiesību piešķiršanu un lietotāju dzēšanu.

Datu iegūšanas mehānisma uzdevums būtu veikt lietotāja lietojumprogrammu pieprasīto datu ieguvi no morfoloģisko datu kopas, ko, savukārt pārvaldītu satura vadības sistēma un pēc tam nodot lietotāju lietojumprogrammai no datu kopas saņemtos datus. Šajā sistēmā varētu ietilpt arī datu eksportēšanas mehānisms, kas sniegtu iespēju eksportēt datu kopā uzglabātos datus kādā no pareizrakstības pārbaudes programmatūras formātiem, piemēram, OpenOffice (109).

Lietotāju lietojumprogrammu uzdevums būtu nodrošināt lietotājam saprotamu saskarni ar kuras starpniecību varētu veikt datu pieprasījumus un attēlot iegūtos datus, kā arī, iespējams, veikt citas manipulācijas.

Web servisu uzdevums būtu nodrošināt saziņu ar citām valodu morfoloģijas lietojumprogrammām, kuras, iespējams, veidotu citi izstrādātāji. Tā pamatā varētu būt SOAP (110) protokols, kas nodrošinātu uz XML bāzētu pieprasījumu apstrādi un atbildēšanu uz tiem.

Šādu arhitektūru ir iespējams realizēt izmantojot XWiki platformu, kas pildītu satura pārvaldības sistēmas funkciju, datu ieguves mehānisma, kuru, iespējams, var realizēt izmantojot XWiki platformu, dažādas (PHP, JSP, un tamlīdzīgi) gala lietotāju lietojumprogrammas un nepieciešamos web servisus saziņai ar citām, neatkarīgām lietojumprogrammām. Arhitektūras shematisku attēlojumu var apskatīt 3. attēlā. 

morphologyaswebservice.gif

3. attēls

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by Maris Steinbergs on 2008-11-09 23:22
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation