Pielikums: Auglības indeksi pasaulē

Last modified by superadmin on 2018-01-12 19:50

Pielikums: Auglības indeksi pasaulē

Jāatšķir 2 demogrāfiskie rādītāji: 

  • Dzimstība rāda cik gadā ir jaundzimušo uz 1000 valsts iedzīvotājiem. Šo rādītāju būtiski iespaido ne vien bērnu dzimšanas intensitāte, bet arī vēsturiski izveidojusies iedzīvotāju vecuma struktūra. 
  • Pilnais auglības koeficients rāda, cik bērnu piedzimtu "caurmēra sievietei" viņas reproduktīvajā vecumā (15 līdz 49 g.v.), ja šajā laikā saglabātos konkrētā kalendārā gada dzimstības tendences visās vecuma grupās. 

Auglības koeficientam jābūt apmēram 2.1 bērni uz vienu sievieti, lai attīstīta sabiedrība neizmirtu. T.i. viens bērns, lai būtu paaudzes turpinājums pašai sievietei, otrs bērns - viņas partnerim vīrietim un vēl nedaudz (0.1 jeb vēl 1 bērns uz 10 sievietēm), lai kompensētu tos bērnus, kuri nomirst, nesagaidījuši reproduktīvo vecumu. Jaunattīstības valstīs (atkarībā no bērnu mirstības) auglības indeksam ir jābūt no 2.3 līdz pat 2.5, lai ilgstošā laika posmā iedzīvotāju skaits stāvētu uz vietas. 

Dzimstība un auglības koeficients norāda saistītas tendences, bet ne vienu un to pašu. Piemēram, Turcijā dzimstība ir 16.15 bērni uz 1000 iedzīvotājiem, kas ievērojami pārsniedz mirstību (6.02 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem). Tādēļ dabiskās kustības dēļ šīs valsts iedzīvotāju skaits pieaug. Toties pilnais auglības koeficients Turcijā ir 1.87 bērni uz vienu sievieti, kas nav pietiekami populācijas skaitliskai atražošanai ilgākā laika posmā. Turcijā iedzīvotāju skaits kādu laiku pieaugs pateicoties labvēlīgai iedzīvotāju vecuma struktūrai - šajā valstī ir relatīvi daudz jauniešu vislabvēlīgākajā reproduktīvajā vecumā. Tomēr, ja pašreizējā auglības dinamika nemainīsies, Turcijā iedzīvotāji vispirms novecos, dzimstība sāks samazināties un lēnām slīdēs lejup. Tas pats attiecas arī uz Ķīnu, Īriju un dažām citām valstīm, kur auglība pēdējo 10-20 gadu laikā strauji samazinājusies. Parādību, ka iedzīvotāju skaits turpina palielināties, lai gan auglības koeficients ir nokrities zem iedzīvotāju skaita atražošanai nepieciešamā 2.1, skaidro ar populācijas inerci.

Latvija demogrāfiskajā attīstībā sasniegusi nākamo posmu - te ir gan ļoti zems auglības indekss (vidēji 1.29 bērni uz sievieti), gan arī notiek iedzīvotāju skaita absolūta samazināšanās, t.i. mirstība ievērojami pārsniedz dzimstību (uz 1000 valsts iedzīvotājiem ik gadus mirst 13.63, bet piedzimst 9.62). 

Auglības indeksu pieņemts rēķināt bērnu skaitā uz "caurmēra sievieti" (nevis "caurmēra vīrieti"). Šādu metodiku lieto tādēļ, ka tieši sieviešu skaits ir dzimstībai noteicošais. Pirmkārt jau sieviešu unikālās bioloģiskās un sociālās lomas dēļ. Turklāt dažās valstīs (Indija, Ķīna) pēdējos gados ir izveidojusies ievērojama zēnu un meiteņu skaita atšķirība, ko izraisījuši selektīvi aborti un bērnu nogalināšana atkarībā no dzimuma.

Auglības indeksi valstīm Eiropā un citur

Sk. Pilnu sarakstu

ValstsIndekss
Izraēla2.77
Indija2.76
Jaunzēlande2.11
ASV2.10
Azerbaidžāna2.05
Albānija2.02
Francija1.98
Islande1.91
Turcija1.87
Brazīlija1.86
Īrija1.85
Luksemburga1.78
Norvēģija1.78
Ķīna1.77
Austrālija1.76
Dānija1.74
Somija1.73
Serbija1.69
Zviedrija1.67
Nīderlande1.66
Lielbritānija1.66
Beļģija1.65
Maķedonija1.58
Kanāda1.57
Malta1.51
ES valstu vidējais1.50
Portugāle1.49
Šveice1.44
Gruzija1.43
Igaunija1.42
Vācija1.41
Horvātija1.41
Bulgārija1.40
Krievija1.40
Austrija1.38
Rumānija1.38
Grieķija1.36
Armēnija1.35
Ungārija1.34
Slovākija1.34
Itālija1.30
Spānija1.30
Latvija1.29
Polija1.27
Slovēnija1.27
Moldova1.26
Ukraina1.25
Bosnija un Hercegovina1.24
Baltkrievija1.23
Čehija1.23
Japāna1.22
Lietuva1.22
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-07-06 19:10
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation