CCNA: Cisco Certified Network Associate

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:00

CCNA: Cisco Certified Network Associate

Šajā sadaļā aprakstītas galvenās sertifikācijas eksāmena tēmas; sk. 640-802 CCNA

1.Sadaļa: Aprakstīt tīkla vispārīgo darbību

 • 1A: Aprakstīt dažādu tīkla ierīču mērķus un funkcijas
 • 1B: Izvēlēties komponentus, kas vajadzīgi, lai izveidotu tīklu atbilstoši specifikācijai
 • 1C: Izmantot OSI un TCP/IP modeļus un ar tiem saistītos protokolus, lai izskaidrotu, kā tīklā plūst dati. 1C tēmas pamatjēdzieni
 • 1D: Aprakstīt parastas tīklu lietotnes, t.sk. Web'a lietotnes. 
 • 1E: Aprakstīt OSI un TCP modeļu protokolu nolūku un darbības pamatprincipus. 
 • 1F: Aprakstīt lietotņu (Balss pa IP un Video pa IP) iespaidu uz tīklu. 
 • 1G: Izskaidrot tīkla diagrammas. 
 • 1H: Noteikt ceļu starp diviem mitekļiem tīklā. 
 • 1I: Aprakstīt komponentus, kas vajadzīgi tīkla un Interneta komunikācijai. 
 • 1J: Identificēt un izlabot bieži sastopamas tīklu problēmas 1.,2.,3. un 7.slānī, izmantojot daudzslāņu modeļa pieeju. 
 • 1K: Zināt atšķirību starp LAN un WAN darbību un funkcijām. 
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-03-31 18:56
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation