1C tēmas pamatjēdzieni

Pēdējais mainījis Administrator 2011-06-06 17:15

1C tēmas pamatjēdzieni

  • #term("Viena slāņa mijiedarbība", "same_layer_interaction") ir process, kur kāds slānis vienā datorā vēlas sazināties ar to pašu slāni citā datorā. Parasti konkrētajam slānim nepieciešamā informācija tiek iekļauta slāņa #term("galvenē", "header") un zemāka līmeņa tīkla infrastruktūra atbild par šo hederu pareizu nosūtīšanu saņēmējam. Viegli redzēt, ka viena slāņa mijiedarbība notiek divos dažādos datoros, kuri sazinās.
  • #term("Blakus slāņu mijiedarbība", "adjacent_layer_interaction") ir process tanī pašā datorā, kur kāds slānis sniedz pakalpojumu augstākam slānim. Programmatūra vai aparatūra, kas implementē augstāku līmeni lūdz zemākam slānim veikt vajadzīgo darbību.
#picture("f_I_2_5.png", "300")
1C.1.attēls: IP protokols izmanto Ethernet un PPP

Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-04-01 20:19
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation