Tīklošanās

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:00

Tīklošanās

Šeit apkopoti dažādi materiāli par datortīkliem. Sk. arī TCP/IP grāmatas tulkojumu.

Izlīdzināšanas kurss

 1. *Ievads serveros: IS izstrādes un izpildes vide*
  1. Izstrādes un testēšanas vide dažādās aparatūras/OS konfigurācijās: dabīgs dators, VMWare Server/Player, ESXi virtualizācija, Live USB, WUBI (Ubuntu installer for Windows).
  2. Pārskats par TCP/IP tīklošanos uzņēmumu vidē: TCP un UDP protokoli, HTTP, HTTPS, FTP, tunelēšana, VPN, komutatori un maršrutizatori, tīklu paātrināšanas iekārtas un paņēmieni
  3. Uzņēmuma datortīkli un to drošība: Ugunsmūru pārskats, stāvokļjūtīgi ugunsmūri, tiešie un apgrieztie starpniekserveri (//proxy servers//), žurnālfailu analīze (//logfile analysis//)
  4. Programmatūras konfigurācijas pārvaldība. Programmatūras pirmkoda pārvaldība un versiju pārvaldības sistēmas.
  5. Datu bāzu pārvaldības sistēmas (MySQL, PostgreSQL), datu bāzu uzturēšana un optimizēšana.
  6. Serveru veiktspējas analīze
  7. Failu sistēmas un datu bāzes rezerves kopiju veidošana un atjaunošana
Piezīmes par datortīklu terminoloģiju
Tīklošanās ievads; WAN un LAN vēsture
OSI un TCP/IP modeļa slāņi
[TCP/IP protokolu kopas pārskats. Kāda veida jēdzieni darbojas katrā no četriem TCP/IP slāņiem|
L2 un L3 komutatori (switch-i un router-i)
Vienkārša apakštīkla (subneta) veidošana. Fiksētas un DHCP tīkla adreses, maskas, vārtejas
Virtualizācija un VMWare produkti. Tīklošanās VMWare viesu OS gadījumā|VMWareAndNetworking]
DNS adreses, tiešā un apgrieztā adresu rezolvēšana
HTTP protokola ievads
URL adreses; HTTP protokols; pieprasījumu veidi, un atbildes kodi, protokola svarīgākie sākumposmi (headers), dati, ko ir interesanti savākt no HTTP pieprasījuma.
Dažādi TCP aplikāciju slāņa protokoli
FTP protokols un citi. Pakešu skatīšanās ar Wireshark. Iemesli, kādēļ HTTP un FTP ir potenciāli nedroši protokoli.
Datu saspiešana un pārraides ātrums
Datu aizsardzība publiskā tīklā. Priekšstats par SSL un HTTPS

Citas tēmas

Daži jautājumi par datortīkliem
HTTP Proxies (EN)
Explicit Proxy Exercise   Transparent Proxy Exercise   Presentation slides   Bibliography
ICP Protocol (EN)
Interneta filtri
Tor and Privoxy
Hierarchical Token Bucket
Content Policy Language
VPNs for Micro-Branches, Mobile Users
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-06-06 20:11
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation