03. IP - Interneta Protokols

Pēdējais mainījis Administrator 2011-06-06 17:16

03. IP - Interneta Protokols

IP ir TCP/IP protokolu steka galvenais "vilcējspēks". Viss TCP, UDP, ICMP un IGMP datu apjoms tiek pārvadīts ar IP pakešu palīdzību (Attēls 1.4). Jaunatnācējus bieži pārsteidz fakts, ka IP, atšķirībā no citu protokolu steku pasaulēm (piemēram, X.25 vai SNA), piedāvā vienīgi neuzticamu, bezsavienojumu pakešu piegādes servisu.

Par #term("neuzticamu", "unreliable") to sauc tādēļ, ka nav garantiju, ka IP pakete sekmīgi sasniegs mērķi. IP, protams, cenšas paketes piegādāt. Bet, ja notiek kaut kas slikts, piemēram, maršrutētāja buferī vairs nav vietas, tad IP nodrošina vienkāršu kļūdu apstrādes algoritmu - izmest paketi un censties aizsūtīt ICMP ziņojumu uz paketes #term("avotu", "source"). Jebkura drošība saistībā ar IP ir jāpiegādā augstākiem līmeņiem, piemēram, TCP.

Jēdziens #term("bezsavienojumu","connectionless") nozīmē, ka IP nesaglabā stāvokļa informāciju par paketēm, kuras seko cita citai. Katru paketi apstrādā neatkarīgi no visām citām. Tas nozīmē, piemēram, ka IP paketes var tikt saņemtas citā secībā nekā tās tika izsūtītas. Ja avots izsūta divas paketes (vispirms A, tad B) uz to pašu galamērķi, katru no tām maršrutē neatkarīgi un tās var izmantot dažādus ceļus, t.sk. tā, ka B sasniedz mērķi pirms A.

Šajā nodaļā īsumā aplūkosim IP sākumposma laukus, aprakstīsim IP maršrutizāciju un apakštīklu veidošanu. Aplūkosim arī divas derīgas komandas - ifconfig un netstat. Atstāsim skaidrojumus par dažiem no IP pakešu sākumposmu laukiem uz vēlāku laiku, kad varēsim precīzi redzēt, kā šos laukus izmanto. RFC 791 [Postel 1981a] ir oficiālā IP specifikācija.

Vingrinājumi

  • 3.1 Vai #term("atcilpas", "loopback") adresei vienmēr jābūt 127.0.0.1?
  • 3.2 Noteikt #picref("f_3_6.gif", "3.6.attēlā") maršrutētājus ar vairāk nekā divām tīkla #term("saskarnēm", "interface").
  • 3.3 Kāda ir atšķirība A klases adresei ar 16 bitiem apakštīkla ID'am no B klases adreses ar 8 bitiem apakštīkla ID'am.
  • 3.4 Izlasīt RFC 1219 [Tsuchiya 1991], kur aprakstīts ieteicamais paņēmiens apakštīklu ID'u un hostu ID'u piešķiršanai.
  • 3.5 Vai apakštīkla maska 255.255.0.255 ir derīga A klases adresēm?
  • 3.6 Kādēļ jūsuprāt #term("MTU", "maximum_transmission_unit") atcilpas saskarnei, kas aprakstīta 03.09.nodaļā ir uzstādīta vērtība 1536?
  • 3.7 TCP/IP protokolu komplekts ir izveidots uz datagrammu tīkla tehnoloģijas - IP slāņa pamata. Citi protokolu komplekti ir veidoti, balstoties uz #term("savienojumorientētām", "connection_oriented") tīkla tehnoloģijām. Izlasīt [Dark 1988] lai noskaidrotu trīs priekšrocības, ko sniedz datagrammu tīkla slānis.
Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-03-15 09:11
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation