03.05. Apakštīkla maska

Pēdējais mainījis Administrator 2011-06-06 17:16

03.05. Apakštīkla maska

Daļa no ikvienas mītnes konfigurācijas, kas notiek #term("sāknēšanas", "bootstrap") laikā, ir mītnes IP adreses uzstādīšana. Vairumam sistēmu tā ir noglabāta failā uz diska, ko nolasa sāknēšanas laikā. 05.nodaļā redzēsim, kā bezdiska sistēma sāknējoties arī var atrast savu IP adresi.

Papildus IP adresei, mītnei ir arī jāzina, cik daudzi biti tiek lietoti apakštīkla ID'am un cik daudzi biti paliek mītnes ID'am. To arī norāda sāknēšanas laikā, izmantojot apakštīkla masku. Šī maska ir 32-bitu vērtība, kas satur vieniniekus tīkla ID'am un apakštīkla ID'am, un nulles bitus mītnes ID'am. 3.7.attēls norāda apakštīkla maskas veidošanu diviem dažādiem B klases adreses dalījumiem. Augšējais piemērs ir dalījums, ko lieto noao.edu, kas parādīts #picref("f_3_5.gif", "3.5.attēlā"), kur apakštīkla ID's un mītnes ID's abi ir 8 bitu platumā. Apakšējais piemērs parāda B klases adresi sadalītu 10-bitu apakštīkla ID'ā un 6-bitu mītnes ID'ā.

#pic("f_3_7.gif", "400")
3.7: Apakštīkla masku piemēri diviem atšķirīgiem B klases apakštīklu izkārtojumiem.

Lai gan IP adreses parasti pieraksta #term("punktētajā decimālpierakstā", "dotted_decimal_notation"), apakštīklu maskas bieži pieraksta heksadecimāli, it īpaši, ja robeža nesakrīt ar baitu robežu, jo apakštīkla maska pēc būtības ir bit-veida maska.

Ja ir norādīta viņas pašas IP adrese un apakštīkla maska, mītne var noteikt, vai IP datagramma ir domāta (1) mītnei viņas apakštīklā, (2) mītnei citā šī paša tīkla apakštīklā vai (3) mītnei citā tīklā. Zinot savu IP adresi var uzzināt vai mums ir A, B vai C klases adrese (to noskaidro no vecākajiem bitiem), kas viennozīmīgi noskaidro, kur atrodas robeža starp tīkla ID'u un apakštīkla ID'u. Savukārt apakštīkla maska atklāj, kur ir robeža starp apakštīkla ID'u un mītnes ID'u.

Piemērs

Pieņemsim, ka mītnes adrese ir 140.252.1.1 (B klases adrese) un mūsu apakštīkla maska ir 255.255.255.0 (8 biti apakštīkla ID'am un 8 biti mītnes ID'am).

#pic("f_3_8.gif", "400")
3.8.attēls: 2 B klases adrešu salīdzinājums, izmantojot apakštīkla masku

  • Ja galamērķa IP adrese ir 140.252.4.5, tad mēs zinām, ka B klases tīkla ID'i sakrīt (140.252), bet apakštīklu ID'i ir atšķirīgi (attiecīgi 1 un 4). 3.8.attēls parāda, kā šo divu IP adresu salīdzinājumu veic, izmantojot apakštīkla masku.
  • Ja galamērķa IP adrese ir 140.252.1.22, tad sakrīt gan B klases tīkla ID'i, gan arī apakštīklu ID'i. Atšķiras toties mītņu ID'i.
  • Ja galamērķa IP adrese ir 192.43.235.6 (C klases adrese), tad tīkla ID'i atšķiras - šo divu adrešu salīdzināšana jau pēc pirmā soļa beidzas ar atšķirību.
IP maršrutēšanas funkcija visu laiku veic šādus salīdzinājumus, izmantojot IP adreses un vietējā datora apakštīkla masku.

Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-04-09 21:11
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation