TCP/IP Illustrated

Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2012-01-20 23:38

TCP/IP zīmējumos

Grāmatas TCP/IP Illustrated by W. Richard Stevens fragmentu tulkojums. Fragmentu tulkošana un adaptācija veikta atbilstoši fair use vadlīnijām. Mērķis - iepazīt TCP/IP protokolus un latviešu tīklošanās terminus un sagatavot priekšnoteikumus, lai R.Stīvensa 1993.g. veiktos eksperimentus varētu atkārtot mūsdienu operētājsistēmās.

Vāka zīmējumi
Priekšvārds
Grāmatas organizācija   Lasītāji   Testēšanai lietotās sistēmas   Tipogrāfiskie apzīmējumi   Pateicības  
01. Ievads
01.02. Tīklu slāņi   01.03. TCP/IP dalījums slāņos   01.04. Interneta adreses   01.05. Domēnvārdu sistēma   01.06. Iekapsulēšana   01.07. Demultipleksēšana   01.08. Klienta-servera modelis   01.09. Portu numuri   01.10. Standartizācijas process   01.11. RFC dokumenti   01.12. Vienkārši standarta servisi   01.13. Par vārdu 'Internets'   01.14. TCP/IP implementācijas   01.15. Lietojumbibliotēkas   01.16. Tīkls testēšanai   01.17. Kopsavilkums  
02. Datu posma slānis
03. IP - Interneta Protokols
03.02. IP sākumposms   03.03. IP maršrutēšana   03.04. Apakštīklu adresācija   03.05. Apakštīkla maska   03.06. IP adrešu speciālgadījumi   03.07. Apakštīkla piemērs   03.08. 'ifconfig' komanda   03.09. 'netstat' komanda   03.10. IP nākotne   03.11. Kopsavilkums  
04. ARP - Adrešu noteikšanas protokols
05. RARP - Reversais adrešu noteikšanas protokols
06. ICMP - Interneta vadības ziņojumu protokols
06.02. ICMP ziņojumu tipi   06.03. ICMP adreses maskas pieprasījums un atbilde   06.04. ICMP laikspiedoga pieprasījums un atbilde   06.05. ICMP nesasniedzamā porta kļūda   06.06. ICMP ziņojumu apstrāde 4.4BSD vidē   06.07. Kopsavilkums  
07. ping programma
08. traceroute programma
09. IP maršrutēšana
09.02. Maršrutēšanas principi   09.03. ICMP nesasniedzamas mītnes un nesasniedzama tīkla kļūdas   09.04. Pārsūtīt vai nepārsūtīt   09.05. ICMP virzienmaiņas kļūdas   09.06. Maršrutētāju atklāšanas ziņojumi protokolā ICMP   09.07. Kopsavilkums  
10. Dinamiskie maršrutēšanas protokoli
10.02. Dinamiska maršrutēšana?   10.03. UNIX'a maršrutēšanas dēmoni?   10.04. RIP: Maršrutēšanas informācijas protokols?   10.05. RIP 2.versija?   10.06. OSPF: Open Shortest Path First?   10.07. BGP: Robežas vārteju protokols?   10.08. CIDR: Bezklašu starpdomēnu maršrutēšana?   10.09. Kopsavilkums?  
11. UDP - Lietotāja pakešu protokols
11.02. UDP sākumposms   11.03. UDP kontrolsumma   11.04. Vienkāršs piemērs?   11.05. IP fragmentācija?   11.06. ICMP nesasniedzamības kļūda (vajadzīga fragmentācija)?   11.07. Ceļa MTU noteikšana izmantojot 'traceroute'?   11.08. Ceļa MTU noteikšana ar UDP?   11.09. Mijiedarbība starp UDP un ARP?   11.10. Lielākais UDP datagrammas izmērs?   11.11. ICMP avota remdēšanas kļūda?   11.12. UDP servera projektējums?   11.13. Kopsavilkums?  
12. Apraide un multiraide
13. IGMP - Interneta grupu pārvaldības protokols
14. DNS - Domēnvārdu sistēma
15. TFTP - Triviāls failu pārsūtīšanas protokols
16. BOOTP - Sāknēšanas protokols
17. TCP - Pārraides vadības protokols
18. TCP konekciju veidošana un beigšana
19. TCP interaktīvā datu plūsma
20. TCP masveida datu plūsma
21. TCP noildze un atkārtota pārraide
22. TCP noturības taimeris
23. TCP dzīves ilguma taimeris
24. TCP veiktspēja
24.02. Ceļa MTU atrašana   24.03. Garas resnās caurules   24.04. Loga mērogošanas opcija   24.05. Laikspiedoga opcija   24.06. PAWS - aizsardzība pret virknes numuru aptīšanos   24.07. T/TCP - TCP paplašinājums transakcijām   24.08. TCP veiktspēja   24.09. Kopsavilkums  
25. SNMP - Vienkāršs tīkla pārvaldības protokols
26. telnet un rlogin
27. FTP - Failu pārsūtīšanas protokols
28. SMTP - Vienkāršs pasta pārsūtīšanas protokols
29. NFS - Tīkla failu sistēma
30. Citas TCP/IP lietotnes
Pielikums A: tcpdump lietotne
Pielikums B: Datoru pulksteņi
Pielikums C: sock programma
Pielikums D: Dažu vingrinājumu atrisinājumi
Pielikums E: Konfigurējamas TCP/IP opcijas
Pielikums F: Pirmkodu pieejamība
Pielikums G: Saīsinājumi
Bibliogrāfija

Grāmatas "TCP/IP Illustrated" oriģinālteksts

Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-03-15 08:09
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation