BlogRssCode

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:16

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wiki="http://purl.org/rss/1.0/modules/wiki/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <channel rdf:about="$baseurl"> <title> BlogRssCode (MTests.BlogRssCode) - XWiki </title> <link>$baseurl</link> <description> localhost </description> <image rdf:resource="http://localhost:8080/xwiki/skins/flamingo/logo.png"/> <dc:language>en</dc:language> <dc:rights>$xwiki.getXMLEncoded($xwiki.webCopyright.replaceAll('<', '<html:').replaceall('<html:/', '</html:'))</dc:rights> <dc:publisher>superadmin</dc:publisher> <dc:creator>superadmin</dc:creator> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/BlogEducationSystem?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Ante.lv+serverim+veikti+atjaunojumi?language=en" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Atsauces?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LLUMuzizglitiba?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/MATeksti?language=en" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Events/LanguagePolicy?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/TSI2007Lekcija12?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LUFMF2007Lekcija11?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/TSI2007Lekcija11?language=en" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/PraktiskaisSemantiskaisTimeklis?language=lv" /> <rdf:li rdf:resource="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Blog/WikiLaunch?language=en" /> </rdf:Seq> </items> </channel> <image rdf:about="http://localhost:8080/xwiki/skins/flamingo/logo.png"> <title>XWiki Logo</title> <link>${baseurl}</link> <url>http://localhost:8080/xwiki/skins/flamingo/logo.png</url> </image> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/BlogEducationSystem?language=lv"> <title>Izglītības sistēmas parametri</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/BlogEducationSystem?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;Atsauce uz &#60;a class=&#34;wikicreatelink&#34; rel=&#34;_&#60;span class=&#34;wikigeneratedlinkcontent&#34;&#62;http://www.diena.lv/lat/tautas_balss/blog/undine-rubeze/izm-jaunas-idejas&#60;/span&#62;&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;&#34; href=&#34;/xwiki/bin/edit/%2F%2Fwww.diena/lv%2Flat%2Ftautas_balss%2Fblog%2Fundine-rubeze%2Fizm-jaunas-idejas%22?parent=MTests.BlogRssCode&#34;&#62;&#60;span class=&#34;wikicreatelinktext&#34;&#62;&#60;span class=&#34;wikiexternallink&#34;&#60;/span&#62;&#60;span class=&#34;wikicreatelinkqm&#34;&#62;?&#60;/span&#62;&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;&#60;ol&#62;&#60;li&#62;Piekrītu autorei: Skolā būtu jāsāk iet no 7 gadu vecuma (vai &#60;a href=&#34;http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/BlogEducationSystem?language=lv&#34;&#62;...&#60;/a&#62;</description> <dc:subject>Personal</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:37+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Ante.lv+serverim+veikti+atjaunojumi?language=en"> <title>Ante.lv serverim veikti atjaunojumi</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Ante.lv+serverim+veikti+atjaunojumi?language=en</link> <description>&#60;a href=&#34;http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Ante.lv+serverim+veikti+atjaunojumi?language=en&#34;&#62;...&#60;/a&#62;</description> <dc:subject>News</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:38+02:00</dc:date> <dc:creator>Valdis Vītoliņš</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Atsauces?language=lv"> <title>Atsauces</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Atsauces?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;Jau kādu laiciņu uz ante.lv ir pieejams &#60;span class=&#34;wikilink&#34;&#62;&#60;a href=&#34;/xwiki/bin/view/References/&#34;&#62;atsauču serviss&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;, kas piedāvā atzīmēt tīmeklī atrasto informācijas gabaliņu, lai vēlāk to izmantotu pētnieciskiem nolūkiem.&#38;nbsp;&#60;/p&#62;&#60;p&#62;Katra atsauce ir kā kartīte, kurā iepriekš noteiktā veidā tiek pierakstīti dati par informācijas avotu. Funkcionalitātes ziņā varētu saskatīt nelielu līdzību ar [delicious|&#60;span &#60;a href=&#34;http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/Atsauces?language=lv&#34;&#62;...&#60;/a&#62;</description> <dc:subject>News</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:31+02:00</dc:date> <dc:creator>anete</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LLUMuzizglitiba?language=lv"> <title></title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LLUMuzizglitiba?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;Šeit minēti dažādi kursi, kurus par dārzkopības tēmām piedāvā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU), Jelgavā. &#60;br/&#62;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#60;br/&#62;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#38;amp;nbsp;&#60;/p&#62;&#60;p&#62;&#38;lt;div&#38;gt;&#60;br/&#62;&#38;lt;table &#60;a href=&#34;http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LLUMuzizglitiba?language=lv&#34;&#62;...&#60;/a&#62;</description> <dc:subject>News</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:32+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/MATeksti?language=en"> <title>MATeksti</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/MATeksti?language=en</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;&#60;strong&#62;2007-12-23&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;&#60;p&#62;Maza eglīte&#60;br/&#62;&#38;nbsp;Izauga pusnaktī.&#60;br/&#62;&#38;nbsp;Viņa gribēja ēst.&#60;br/&#62;&#38;nbsp;Aizgāja pie kaķa bļodas.&#60;br/&#62;&#38;nbsp;Kad paēda,&#60;br/&#62;&#38;nbsp;Aizgāja gulēt.&#60;/p&#62;&#123;&#123;/html}}</description> <dc:subject>Personal</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:37+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Events/LanguagePolicy?language=lv"> <title>Languages</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Events/LanguagePolicy?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;&#38;lt;dl&#38;gt;&#60;br/&#62;&#38;lt;dt&#38;gt;Kādēļ vajadzīgas aksiomas, tradīcija, aizspriedumi&#38;lt;/dt&#38;gt;&#60;br/&#62;&#38;lt;dd&#38;gt;Sk. recenziju &#60;a class=&#34;wikicreatelink&#34; rel=&#34;_&#60;span class=&#34;wikigeneratedlinkcontent&#34;&#62;http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/12136/sec_id/12136&#60;/span&#62;&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;&#34; href=&#34;/xwiki/bin/edit/%2F%2Fwww.newenglishreview.org%2Fcustpage/cfm%2Ffrm%2F12136%2Fsec_id%2F12136%22?parent=MTests.BlogRssCode&#34;&#62;&#60;span class=&#34;wikicreatelinktext&#34;&#62;In Praise of Prejudice: The Necessity of Preconceived Ideas &#38;gt; &#60;span class=&#34;wikiexternallink&#34;&#60;/span&#62;&#60;span class=&#34;wikicreatelinkqm&#34;&#62;?&#60;/span&#62;&#60;/a&#62;. &#60;a href=&#34;http://ante.lv/xwiki/bin/view/Events/LanguagePolicy?language=lv&#34;&#62;...&#60;/a&#62;</description> <dc:subject>Personal</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:18:26+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/TSI2007Lekcija12?language=lv"> <title>TSI 2007. g. rudens 12. lekcija</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/TSI2007Lekcija12?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;JPA praktiskie darbi&#60;/p&#62;&#123;&#123;/html}}</description> <dc:subject>News</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:35+02:00</dc:date> <dc:creator>Valdis Vītoliņš</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LUFMF2007Lekcija11?language=lv"> <title>LU FMF - 2007.g. 11. Lekcija</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/LUFMF2007Lekcija11?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;Stāsti par BPEL un SOA. Alina V. - par jBPM, Kalvis A. - par Oracle SOA Suite.&#60;/p&#62;&#123;&#123;/html}}</description> <dc:subject>Events</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:33+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/TSI2007Lekcija11?language=en"> <title>TSI 2007.g. rudens 11. lekcija</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/TSI2007Lekcija11?language=en</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;TSI izvēles priekšmeta &#34;Java and EIM&#34; kārtējā lekcija.&#60;/p&#62;&#123;&#123;/html}}</description> <dc:subject>Events</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:34+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/PraktiskaisSemantiskaisTimeklis?language=lv"> <title>Praktiskais Semantiskais Tīmeklis</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Main/PraktiskaisSemantiskaisTimeklis?language=lv</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;Semantiskā Tīmekļa lietojumi - SIOC, FOAF u.c. ontoloģijas, rīki.&#38;nbsp;&#60;/p&#62;&#123;&#123;/html}}</description> <dc:subject>Events</dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:25:33+02:00</dc:date> <dc:creator>Kalvis Apsītis</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> <item rdf:about="http://ante.lv/xwiki/bin/view/Blog/WikiLaunch?language=en"> <title>Wiki Launch</title> <link>http://ante.lv/xwiki/bin/view/Blog/WikiLaunch?language=en</link> <description>&#123;&#123;html clean=&#34;false&#34; wiki=&#34;false&#34;}}&#60;p&#62;This is the first news of this Wiki installation. If you want to know what is going on in the XWiki world, don&#39;t forget to read the &#60;a class=&#34;wikicreatelink&#34; rel=&#34;_&#60;span class=&#34;wikigeneratedlinkcontent&#34;&#62;http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Blog/WebHome&#60;/span&#62;&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;&#34; href=&#34;/xwiki/bin/edit/%2F%2Fwww.xwiki/com%2Fxwiki%2Fbin%2Fview%2FBlog%2FWebHome%22?parent=MTests.BlogRssCode&#34;&#62;&#60;span class=&#34;wikicreatelinktext&#34;&#62;XWiki Blog&#38;gt;&#60;span class=&#34;wikiexternallink&#34;&#60;/span&#62;&#60;span class=&#34;wikicreatelinkqm&#34;&#62;?&#60;/span&#62;&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;&#123;&#123;/html}}</description> <dc:subject>News     </dc:subject> <dc:date>2018-01-12T09:17:36+02:00</dc:date> <dc:creator>Administrator</dc:creator> <dc:contributor> <rdf:Description link=""> <rdf:value>superadmin</rdf:value> </rdf:Description> </dc:contributor> </item> </rdf:RDF>
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-11-16 08:03
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation