OWL

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:18

Tīmekļa ontoloģijas valoda (OWL)

Tīmekļa ontoloģijas valoda (turpmāk OWL) tika radīta, lai to izmantotu lietojumprogrammās, kurām jāapstrādā informācijas saturs ņemot vērā dažādas loģikas sakarības. Tīmekļa ontoloģijas valoda veicina labāku satura interpretēšanu nekā to var sniegt XML, RDF un RDF shēmas (11), sniedzot formālās semantikas jēdzienus. 

OWL ir trīs apakšvalodas, kurām piemīt dažāds izteiksmīgums - OWL Lite, OWL DL, and OWL Full (3):
  • OWL Lite atbalsta klasifikācijas, hierarhijas un vienkāršus ierobežojumus;
  • OWL DL atbalsta lietotājus, kuriem ir nepieciešamas maksimālas izteikšanās iespējas tomēr jāsaglabā skaitļošanas galīgums, tas ir, tiek garantēts, ka būs iespējams izskaitļot visus secinājumus, un algoritmisko atrisināmību (decidability), tas ir, visi izskaitļojumi tiks pabeigti galīgā laikā. OWL DL satur visas OWL konstrukcijas, bet tās var izmantot tikai pie noteiktiem ierobežojumiem, piemēram, ja klase var būt daudzu klašu apakšklase, tad klase nevar būt citas klases instance;
  • OWL Full ir domāta lietotājiem, kuriem ir nepieciešamas maksimālas izteiksmes iespējas un RDF sintaktiskā brīvība bez galīgās izskaitļojamības garantijas. Piemēram, OWL Full valodā klase var būt gan indivīdu kolekcija gan indivīds. OWL Full ļauj ontoloģijai paplašināt iepriekšdefinētās (RDF vai OWL) vārdnīcas nozīmi.

Katra no šīm valodām ir paplašinājums no tās vienkāršākā priekšteča. Sekojošās attiecības ir patiesas, bet ne otrādi:

  • Katra OWL Lite ontoloģija ir arī OWL DL ontoloģija;
  • Katra OWL DL ontoloģija ir arī OWL Full ontoloģija;
  • Katrs OWL Lite secinājums ir arī OWL DL secinājums;
  • Katrs OWL DL secinājums ir arī OWL Full secinājums.

Ontoloģiju izstrādātājiem, kuri izvēlas izmantot OWL, jāapsver, kura apakšvaloda vislabāk apmierina viņu vajadzības. Izvēle starp OWL Lite un OWL DL ir atkarīga no tā vai lietotājiem ir nepieciešamas daudz izteiksmīgākas konstrukcijas, kuras piedāvā OWL DL. Izvēle starp OWL DL un OWL Full ir atkarīga no tā vai lietotājiem ir nepieciešami RDF shēmu metamodelēšanas līdzekļi, piemēram, klašu, kas sastāv no klasēm, definēšana, vai arī, īpašību piedēvēšana klasēm. Ja tiek izmantots OWL Full, tad salīdzinājumā ar OWL DL secināšanas atbalsts ir mazāk paredzams, tā kā, pilna OWL Full realizācijas (implemetation) pagaidām neeksistē (8).

Datu vērtībām OWL izmanto RDF mehānismus. Īpašības tiek atšķirtas atkarībā no tā vai tās sasaista individuāļus ar individuāļiem (objekta īpašības) vai individuālus ar datu tipiem (datu tipu īpašības). Datu tipu īpašību diapazons var pārsniegt RDF literāļus vai vienkāršos tipus, kas nodefinēti atbilstībā ar XML shēmas (13) datu tipiem.

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-11-09 17:39
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation