SPARQL

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:18

SPARQL vaicājumu valoda

RDF ir orientēts un apzīmēts grafs informācijas attēlošanai. SPARQL var izmantot, lai veiktu vaicājumus pa dažādiem datu avotiem, nav svarīgi vai dati tiek glabāti resursu aprakstīšanas satvarā vai arī tiek apskatīti kā RDF caur starpprogrammatūru. SPARQL satur līdzekļus vaicājumu veikšanai nepieciešamo un izvēles grafu modeļos kopā ar to savienošanu un atdalīšanu. SPARQL arī atbalsta vērtību ierobežojumus RDF grafā. SPARQL vaicājumu rezultāts var būt rezultātu kopas RDF grafi (11).

Atpakaļ uz saturu

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-11-09 17:41
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation