Cilvēka anatomija un fizioloģija

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:20

ItemSet: Cilvēka anatomija un fizioloģija

Autors: Ginta Kamzola

New item:

Skills

 1. Šūna 1. Audi 1. Organisma darbības regulācija 1. Balsta un kustību orgānu sistēma 1. Asinsrites orgānu sistēma 1. Asinis 1. Elpošanas orgānu sistēma 1. Gremošanas orgānu sistēma 1. Izvadorgānu sistēma 1. Endokrīnā sistēma 1. Nervu sistēma 1. Maņu orgānu sistēma 1. Dzimumorgānu sistēma 1. Segaudu orgānu sistēma

1. Šūna

 1. HumanAnatomyPhysiology_1001: Kas ir organoīdi?

  1. Šūnas daļas, kas pilda noteiktas funkcijas

  2. Organiskas skābes, kas piedalās olbaltumvielu sintēzē

  3. Šūnas daļas, kas nodrošina organisma vairošanos

  4. Barības vielu rezerves

 2. HumanAnatomyPhysiology_1002: Kurš no organoīdiem nepieder vispārējas nozīmes organoīdiem?

  1. Mitohondriji

  2. Goldži komplekss

  3. Miofibrillas

  4. Lizosomas

 3. HumanAnatomyPhysiology_1003: No kā sastāv ribosomas? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Taukiem

  2. Olbaltumvielām

  3. Ogļhidrātiem

  4. RNS

  5. DNS

 4. HumanAnatomyPhysiology_1004: Kāda ir ribosomu funkcija?

  1. Vielmaiņas galaproduktu izvadīšana

  2. Olbaltumvielu noārdīšana

  3. Olbaltumvielu sintēze

  4. Nolietoto šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

 5. HumanAnatomyPhysiology_1005: Kāda ir mitohondriju funkcija?

  1. Olbaltumvielu sintēze

  2. ATF sintēze

  3. Šūnas formas saglabāšana

  4. Glikogēna sintēze

 6. HumanAnatomyPhysiology_1006: Kurās cilvēka šūnās nav kodola?

  1. Dzimumšūnās

  2. Eritrocītos

  3. Epitēlijšūnās

  4. Neironos

 7. HumanAnatomyPhysiology_1007: Kodola sastāvdaļas ir visas, izņemot

  1. Lizosomas

  2. Kodola apvalks

  3. Hromatīns

  4. Nukleoplazma

  5. Kodoliņš

 8. HumanAnatomyPhysiology_1008: Kurā šūnas dzīvības cikla fāzē notiek šūnas iedzimtības struktūru dubultošanās?

  1. Šūnas dalīšanās periodā

  2. Interfāzē

 9. HumanAnatomyPhysiology_1009: Kurā interfāzes periodā notiek DNS replikācija?

  1. Pirmssintēzes periods

  2. Sintēzes periods

  3. Pēcsintēzes periods

 10. HumanAnatomyPhysiology_1010: #mtestpicture("mitoze.gif","3cm") Kura mitozes fāze attēlota zīmējumā?

  1. Profāze

  2. Metafāze

  3. Anafāze

  4. Telofāze

 11. HumanAnatomyPhysiology_1011: Kodola funkcijas ir visas, izņemot

  1. Regulē šūnas vielmaiņu

  2. Glabā iedzimtības informāciju

  3. Noārda novecojušas šūnas sastāvdaļas

  4. Nosaka šūnas un visa organisma īpašības

 12. HumanAnatomyPhysiology_1012: Kas klāj graudaino endoplazmatisko tīklu?

  1. Ribosomas

  2. Lizosomas

  3. Vakuolas

  4. Bronhiolas

 13. HumanAnatomyPhysiology_1013: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "1"?

  1. citoplazma

  2. gludais endoplazmatiskais tīkls

  3. plazmatiskā membrāna

  4. kodola apvalks

  5. centriola

  6. graudainais endoplazmatiskais tīkls

 14. HumanAnatomyPhysiology_1014: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "2"?

  1. Goldži komplekss

  2. lizosoma

  3. citoplazma

  4. centriola

  5. kodoliņš

  6. ribosomas

 15. HumanAnatomyPhysiology_1015: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "3"?

  1. mitohondrijs

  2. kodols

  3. kodoliņš

  4. Goldži komplekss

  5. centriola

  6. graudainais endoplazmatiskais tīkls

 16. HumanAnatomyPhysiology_1016: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "4"?

  1. Goldži komplekss

  2. graudainais endoplazmatiskais tīkls

  3. gludais endoplazmatiskais tīkls

  4. ribosomas

  5. lizosomas

  6. centriolas

 17. HumanAnatomyPhysiology_1017: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "5"?

  1. gludais endoplazmatiskais tīkls

  2. graudainais endoplazmatiskais tīkls

  3. Goldži komplekss

  4. mitohondrijs

  5. kodols

  6. kodola apvalks

 18. HumanAnatomyPhysiology_1018: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "6"?

  1. kodols

  2. kodola apvalks

  3. citoplazma

  4. lizosoma

  5. ribosoma

  6. endoplazmatiskais tīkls

 19. HumanAnatomyPhysiology_1019: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "7"?

  1. mitohondrijs

  2. ribosoma

  3. kodoliņš

  4. lizosoma

  5. centriola

  6. Goldži komplekss

 20. HumanAnatomyPhysiology_1020: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "8"?

  1. ribosoma

  2. lizosoma

  3. mitohondrijs

  4. endoplazmatiskais tīkls

  5. kodoliņš

  6. citoplazma

 21. HumanAnatomyPhysiology_1021: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "9"?

  1. Goldži komplekss

  2. gludais endoplazmatiskais tīkls

  3. graudainais endoplazmatiskais tīkls

  4. mitohondrijs

  5. kodola apvalks

  6. plazmatiskā membrāna

 22. HumanAnatomyPhysiology_1022: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "10"?

  1. centriolas

  2. citoplazma

  3. ribosomas

  4. Goldži komplekss

  5. mitohondriji

  6. kodols

 23. HumanAnatomyPhysiology_1023: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "11"?

  1. centriola

  2. mitohondrijs

  3. citoplazma

  4. ribosoma

  5. lizosoma

  6. Goldži komplekss

 24. HumanAnatomyPhysiology_1024: #mtestpicture("suna.gif","5cm") Kura šūnas sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "12"?

  1. centriola

  2. mitohondrijs

  3. plazmatiskā membrāna

  4. lizosoma

  5. kodols

  6. citoplazma

 25. HumanAnatomyPhysiology_1025: Kāda ir citoplazmas funkcija?

  1. Ribosomu veidošana

  2. Svešu vielu un nolietotu šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

  3. Olbaltumvielu transports

  4. Organoīdu, ieslēgumu, šūnapvalka saistīšana vienā veselā

  5. Šūnu elpošana

  6. Olbaltumvielu sintēze

 26. HumanAnatomyPhysiology_1026: Kāda ir ribosomu funkcija?

  1. Ribosomu veidošana

  2. Svešu vielu un nolietotu šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

  3. Olbaltumvielu transports

  4. Organoīdu, ieslēgumu, šūnapvalka saistīšana vienā veselā

  5. Šūnu elpošana

  6. Olbaltumvielu sintēze

 27. HumanAnatomyPhysiology_1027: Kāda ir mitohondriju funkcija?

  1. Ribosomu veidošana

  2. Svešu vielu un nolietotu šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

  3. Olbaltumvielu transports

  4. Organoīdu, ieslēgumu, šūnapvalka saistīšana vienā veselā

  5. Šūnu elpošana

  6. Olbaltumvielu sintēze

 28. HumanAnatomyPhysiology_1028: Kāda ir kodoliņa funkcija?

  1. Ribosomu veidošana

  2. Svešu vielu un nolietotu šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

  3. Olbaltumvielu transports

  4. Organoīdu, ieslēgumu, šūnapvalka saistīšana vienā veselā

  5. Šūnu elpošana

  6. Olbaltumvielu sintēze

 29. HumanAnatomyPhysiology_1029: Kāda ir lizosomu funkcija?

  1. Ribosomu veidošana

  2. Svešu vielu un nolietotu šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

  3. Olbaltumvielu transports

  4. Organoīdu, ieslēgumu, šūnapvalka saistīšana vienā veselā

  5. Šūnu elpošana

  6. Olbaltumvielu sintēze

 30. HumanAnatomyPhysiology_1030: Kāda ir endoplazmatiskā tīkla funkcija?

  1. Ribosomu veidošana

  2. Svešu vielu un nolietotu šūnas komponentu ķīmiska šķelšana

  3. Olbaltumvielu transports

  4. Organoīdu, ieslēgumu, šūnapvalka saistīšana vienā veselā

  5. Šūnu elpošana

  6. Olbaltumvielu sintēze

 31. HumanAnatomyPhysiology_1031: Kā sauc interfāzes periodu, kurā šūna normāli aug, veido jaunas olbaltumvielas un organoīdus, palielina citoplazmas tilpumu?

  1. pirmssintēzes periods jeb G<sub>1</sub>

  2. sintēzes periods jeb S

  3. pēcsintēzes periods jeb G<sub>2</sub>

 32. HumanAnatomyPhysiology_1032: Kā sauc interfāzes periodu, kurā replicējas šūnas DNA?

  1. pirmssintēzes periods jeb G<sub>1</sub>

  2. sintēzes periods jeb S

  3. pēcsintēzes periods jeb G<sub>2</sub>

 33. HumanAnatomyPhysiology_1033: Kā sauc interfāzes periodu, kurā šūna strauji aug, gatavojoties mitozei un pārbauda DNA replikācijas pareizību

  1. pirmssintēzes periods jeb G<sub>1</sub>

  2. sintēzes periods jeb S

  3. pēcsintēzes periods jeb G<sub>2</sub>

 34. HumanAnatomyPhysiology_1034: Kā sauc pirmo no mitozes 4 fāzēm?

  1. telofāze

  2. profāze

  3. anafāze

  4. metafāze

 35. HumanAnatomyPhysiology_1035: Kā sauc otro no mitozes 4 fāzēm?

  1. anafāze

  2. metafāze

  3. profāze

  4. telofāze

 36. HumanAnatomyPhysiology_1036: Kā sauc trešo no mitozes 4 fāzēm?

  1. telofāze

  2. profāze

  3. anafāze

  4. metafāze

 37. HumanAnatomyPhysiology_1037: Kā sauc ceturto no mitozes 4 fāzēm?

  1. profāze

  2. anafāze

  3. telofāze

  4. metafāze

 38. HumanAnatomyPhysiology_1038: Atrodiet raksturojumu profāzei

  1. Meithromosomu pārvietošanās uz dalīšanās vārpstas poliem

  2. Kodola veidošanās un šūnas pārdalīšanās

  3. Dalīšanās vārpstas veidošanās, hromosomu veidošanās, kodola apvalka sairšana

  4. Dalīšanās vārpstas noformēšanās, hromosomu izvietošanās ekvatoriālajā plaknē

 39. HumanAnatomyPhysiology_1039: Atrodiet atbilstošu raksturojumu metafāzei

  1. Dalīšanās vārpstas noformēšanās, hromosomu izvietošanās ekvatoriālajā plaknē

  2. Meithromosomu pārvietošanās uz dalīšanās vārpstas poliem

  3. Dalīšanās vārpstas veidošanās, hromosomu veidošanās, kodola apvalka sairšana

  4. Kodola veidošanās un šūnas pārdalīšanās

 40. HumanAnatomyPhysiology_1040: Atrodiet atbilstošu raksturojumu anafāzei

  1. Dalīšanās vārpstas noformēšanās, hromosomu izvietošanās ekvatoriālajā plaknē

  2. Dalīšanās vārpstas veidošanās, hromosomu veidošanās, kodola apvalka sairšana

  3. Kodola veidošanās un šūnas pārdalīšanās

  4. Meithromosomu pārvietošanās uz dalīšanās vārpstas poliem

 41. HumanAnatomyPhysiology_1041: Atrodiet atbilstošu raksturojumu telofāzei

  1. Kodola veidošanās un šūnas pārdalīšanās

  2. Meithromosomu pārvietošanās uz dalīšanās vārpstas poliem

  3. Dalīšanās vārpstas noformēšanās, hromosomu izvietošanās ekvatoriālajā plaknē

  4. Dalīšanās vārpstas veidošanās, hromosomu veidošanās, kodola apvalka sairšana

 42. HumanAnatomyPhysiology_2004: Kuriem no nosauktajiem audiem piemīt barošanas funkcija?

  1. Retikulārie audi

  2. Asinis un limfa

  3. Irdenie saistaudi un taukaudi

  4. Blīvie saistaudi

  5. Skrimšļaudi

  6. Kaulaudi

2. Audi

 1. HumanAnatomyPhysiology_2001: Kuri audi veido dziedzerus?

  1. Segaudi

  2. Saistaudi

  3. Muskuļaudi

  4. Nervaudi

 2. HumanAnatomyPhysiology_2002: Kuri no dotajiem pieder pie četriem audu pamatveidiem? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. skrimšļaudi

  2. segaudi

  3. asinis

  4. muskuļaudi

 3. HumanAnatomyPhysiology_2003: Kuri no minētajiem pieder pie četriem audu pamatveidiem ~~Select 2 correct answers!~~

  1. kauli

  2. epitēlijaudi

  3. nervaudi

  4. smadzenes

 4. HumanAnatomyPhysiology_2005: Atrast orgānu, kurš pieder segaudiem

  1. Asinis

  2. Āda

  3. Muguras smadzenes

  4. Diafragma

 5. HumanAnatomyPhysiology_2006: Atrast orgānu, kas atbilst saistaudiem

  1. Asinis

  2. Āda

  3. Muguras smadzenes

  4. Diafragma

 6. HumanAnatomyPhysiology_2007: Atrast orgānu, kas atbilst muskuļaudiem

  1. Asinis

  2. Āda

  3. Muguras smadzenes

  4. Diafragma

 7. HumanAnatomyPhysiology_2008: Atrast orgānu, kas atbilst nervaudiem

  1. Asinis

  2. Āda

  3. Muguras smadzenes

  4. Diafragma

 8. HumanAnatomyPhysiology_2009: Nosauciet, kura ir visraksturīgākā pazīme epitēlijaudiem!

  1. Tajos ir daudz šūnstarpas vielas.

  2. Tajos gandrīz nav šūnstarpas vielas.

  3. Tie ir audi, kas spēj sarauties.

  4. Tiem ir balsta funkcija.

 9. HumanAnatomyPhysiology_2010: Kuru muskuļaudu saraušanās ir pakļauta cilvēka gribai?

  1. Gludie muskuļaudi

  2. Šķērssvītrotie muskuļaudi

  3. Sirds muskuļaudi

 10. HumanAnatomyPhysiology_2011: Atrast divus galvenos šūnu veidus, no kuriem sastāv nervaudi ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Glijas šūnas

  2. Nervu šūnas

  3. Mielīna šūnas

  4. Smadzeņu šūnas

 11. HumanAnatomyPhysiology_2012: Pa kādu nervu šūnas izaugumu impulsi tiek pārvadīti uz šūnas ķermeni?

  1. multipolāro neironu

  2. aksonu

  3. dendrītu

  4. glijas šūnu

 12. HumanAnatomyPhysiology_2013: Vai sinapsēs uzbudinājums tiek vadīts 2 virzienos?

  1. Abos virzienos to pārvada tikai multipolāros neironos

 13. HumanAnatomyPhysiology_2014: Kā sauc vietu, kur uzbudinājums no vienas nervu šūnas pāriet uz citu nervu šūnu, muskuļu vai dziedzeru šūnām!

  1. Sinapse

  2. Neirons

  3. Aksons

  4. Receptors

 14. HumanAnatomyPhysiology_2015: Kādas ir galvenās glijas šūnu funkcijas? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Piešķir smadzenēm formu

  2. Veido apvalkus ap šūnu izaugumiem

  3. Vada impulsus

  4. Izdala sekrētu

 15. HumanAnatomyPhysiology_2016: Kuros no minētajiem orgāniem nav muskuļaudu? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Aknās

  2. Sirdī

  3. Kuņģī

  4. Smadzenēs

  5. Dzemdē

 16. HumanAnatomyPhysiology_2017: Kas redzams šajos zīmējumos? #mtestpicture("epita.gif", "3cm") Zīmējums A #mtestpicture("epitb.gif", "3cm") Zīmējums B

  1. Abos zīmējumos - segepitēlijs

  2. Abos zīmējumos - dziedzerepitēlijs

  3. Zīmējumā A - segepitēlijs, zīmējumā B - dziedzerepitēlijs

  4. Zīmējumā A - dziedzerepitēlijs, zīmējumā B - segepitēlijs

 17. HumanAnatomyPhysiology_2018: Kurš epitēlijaudu veids redzams zīmējumā? #mtestpicture("epit1.gif","3cm")

  1. Vienkārtains cilindrisks epitēlijs

  2. Daudzkārtains cilindrisks epitēlijs

  3. Daudzrindu epitēlijs

  4. Daudzkārtains nepārragots plakans epitēlijs

 18. HumanAnatomyPhysiology_2019: Kurš epitēlijaudu veids redzams zīmējumā? #mtestpicture("epit2.gif","3cm")

  1. Vienkārtains cilindrisks epitēlijs

  2. Daudzkārtains cilindrisks epitēlijs

  3. Daudzrindu epitēlijs

  4. Daudzkārtains nepārragots plakans epitēlijs

 19. HumanAnatomyPhysiology_2020: Kurš epitēlijaudu veids redzams zīmējumā? #mtestpicture("epit3.gif","3cm")

  1. Vienkārtains cilindrisks epitēlijs

  2. Daudzkārtains cilindrisks epitēlijs

  3. Daudzrindu epitēlijs

  4. Daudzkārtains nepārragots plakans epitēlijs

 20. HumanAnatomyPhysiology_2021: Kurš epitēlijaudu veids redzams zīmējumā? #mtestpicture("epit4.gif","3cm")

  1. Vienkārtains cilindrisks epitēlijs

  2. Daudzkārtains cilindrisks epitēlijs

  3. Daudzrindu epitēlijs

  4. Daudzkārtains nepārragots plakans epitēlijs

 21. HumanAnatomyPhysiology_2022: Nosauciet epitēlijaudu funkcijas! ~~Select 3 correct answers!~~

  1. Vadīšanas funkcija

  2. Aizsargfunkcija

  3. Sekretorā funkcija

  4. Elpošanas funkcija

  5. Uzsūkšanas funkcija

3. Organisma darbības regulācija

 1. HumanAnatomyPhysiology_3001: Kas veic humorālo regulāciju? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Hormoni

  2. Fermenti

  3. Vielmaiņas produkti

  4. Mediatori

 2. HumanAnatomyPhysiology_3002: Kuri ir divi galvenie humorālās regulācijas veidi ~~Select 2 correct answers!~~

  1. refleksu regulācija

  2. nespecifiska humorāla regulācija

  3. hormonāla regulācija

  4. ķīmiska regulācija

 3. HumanAnatomyPhysiology_3003: Kuras no minētajām vielām veic nespecifisku humorālo regulāciju? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Pienskābe

  2. Insulīns

  3. Ogļskābā gāze

  4. Adrenalīns

  5. Augšanas hormons

 4. HumanAnatomyPhysiology_3004: Kura ir ātrāka organisma darbības regulācija?

  1. Humorālā regulācija

  2. Hormonālā regulācija

  3. Neirālā regulācija

 5. HumanAnatomyPhysiology_3005: Kā sauc atbildes reakciju uz kairinātāju ar centrālās nervu sistēmas līdzdalību?

  1. regulācija

  2. reflekss

  3. homeostāze

  4. tiks

 6. HumanAnatomyPhysiology_3006: #mtestpicture("reflloks.gif", "8cm") Kura refleksa loka sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "1"?

  1. centrbēdzes neirons

  2. centrtieces neirons

  3. efektors

  4. receptors

  5. starpneirons

 7. HumanAnatomyPhysiology_3007: #mtestpicture("reflloks.gif", "8cm") Kura refleksa loka sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "2"?

  1. receptors

  2. centrbēdzes neirons

  3. efektors

  4. centrtieces neirons

  5. starpneirons

 8. HumanAnatomyPhysiology_3008: #mtestpicture("reflloks.gif", "8cm") Kura refleksa loka sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "3"?

  1. centrtieces neirons

  2. centrbēdzes neirons

  3. starpneirons

  4. efektors

  5. receptors

 9. HumanAnatomyPhysiology_3009: #mtestpicture("reflloks.gif", "8cm") Kura refleksa loka sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "4"?

  1. centrtieces neirons

  2. efektors

  3. centrbēdzes neirons

  4. receptors

  5. starpneirons

 10. HumanAnatomyPhysiology_3010: #mtestpicture("reflloks.gif", "8cm") Kura refleksa loka sastāvdaļa apzīmēta ar numuru "5"?

  1. efektors

  2. centrtieces neirons

  3. starpneirons

  4. centrbēdzes neirons

  5. receptors

 11. HumanAnatomyPhysiology_3011: Kāds process nodrošina organisma precīzu darbību?

  1. Pagaidu sakara rašanās starp diviem nervu centriem galvas
   smadzeņu garozā

  2. Kavēšana

  3. Refleksa loka veidošanās

 12. HumanAnatomyPhysiology_3012: Kura no darbībām nav reflektora?

  1. Elpošana

  2. Acu zīlīšu saraušanās

  3. Sirdsdarbība

  4. Iešana

 13. HumanAnatomyPhysiology_3013: Kuri neironi pārraida impulsus uz centrālo nervu sistēmu?

  1. Starpneironi

  2. Jušanas neironi

  3. Kustību neironi

4. Balsta un kustību orgānu sistēma

 1. HumanAnatomyPhysiology_4001: Cik % no ķermeņa masas aizņem balsta un kustību orgāni?

  1. Ap 20%

  2. Ap 40%

  3. Ap 60%

  4. Ap 80%

 2. HumanAnatomyPhysiology_4002: Atrodiet aktīvās un pasīvās balsta un kustību orgānu sistēmu daļas:

  1. Kauli un muskuļi abi pieder pie pasīvās balsta un kustību orgānu sistēmu daļas

  2. Kauli un muskuļi abi pieder pie pasīvās balsta un kustību orgānu sistēmu daļas

  3. Kauli pieder pie pasīvās, bet muskuļi - pie aktīvās daļas

  4. Kauli pieder pie aktīvās, bet muskuļi - pie pasīvās daļas

 3. HumanAnatomyPhysiology_4003: Balsta un kustību orgānu sistēmas funkcijas ir visas, izņemot

  1. Balsta funkcija

  2. Aizsargfunkcija

  3. Vadīšanas funkcija

  4. Kustību funkcija

 4. HumanAnatomyPhysiology_4004: Kādas vielas piešķir kaulam cietību

  1. Neorganiski savienojumi, kuros ietilpst magnijs un silīcijs

  2. Neorganiski savienojumi, kuros ietilpst kalcijs un fosfors

  3. Organiskas skābes

  4. Olbaltumvielas

 5. HumanAnatomyPhysiology_4005: Kādas vielas piešķir kaulam lokanumu

  1. Neorganiski savienojumi, kuros ietilpst magnijs un silīcijs

  2. Neorganiski savienojumi, kuros ietilpst kalcijs un fosfors

  3. Organiskas skābes

  4. Olbaltumvielas

 6. HumanAnatomyPhysiology_4006: #mtestpicture("kauls.gif","8cm") Kura kaula sastāvdaļa atbilst numuram "1"?

  1. porainā kaulviela

  2. locītavu skrimslis

  3. blīvā kaulviela

  4. kaula dobums

 7. HumanAnatomyPhysiology_4007: #mtestpicture("kauls.gif","8cm") Kura kaula sastāvdaļa atbilst numuram "2"?

  1. blīvā kaulviela

  2. kaula dobums

  3. porainā kaulviela

  4. locītavu skrimslis

 8. HumanAnatomyPhysiology_4008: #mtestpicture("kauls.gif","8cm") Kura kaula sastāvdaļa atbilst numuram "3"?

  1. locītavu skrimslis

  2. blīvā kaulviela

  3. porainā kaulviela

  4. kaula dobums

 9. HumanAnatomyPhysiology_4009: #mtestpicture("kauls.gif","8cm") Kura kaula sastāvdaļa atbilst numuram "4"?

  1. porainā kaulviela

  2. kaula dobums

  3. blīvā kaulviela

  4. locītavu skrimslis

 10. HumanAnatomyPhysiology_4010: Kādas ir kaula plēves galvenās funkcijas? ~~Select 3 correct answers!~~

  1. Kaula barošanās funkcija

  2. Jušanas funkcija

  3. Kustību funkcija

  4. Kaula augšana resnumā

  5. Kaula augšana garumā

 11. HumanAnatomyPhysiology_4011: Kur atrodas sarkanās kaulu smadzenes?

  1. Garo kaulu dobumos

  2. Blīvajā kaulvielā

  3. Porainajā kaulvielā

  4. Locītavu skrimslī

 12. HumanAnatomyPhysiology_4012: Atrast kaulus, kuri pieder pie garajiem kauliem ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Augšstilba kauls

  2. Mugurkaula skriemeļi

  3. Galvaskausa kauli

  4. Elkoņa kauls

  5. Lāpstiņas

  6. Pēdu kauli

 13. HumanAnatomyPhysiology_4013: Atzīmēt kaulus, kuri pieder pie īsajiem kauliem ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Augšstilba kauls

  2. Mugurkaula skriemeļi

  3. Galvaskausa kauli

  4. Elkoņa kauls

  5. Lāpstiņas

  6. Pēdu kauli

 14. HumanAnatomyPhysiology_4014: Atzīmēt kaulus, kuri pieder pie plakanajiem kauliem ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Augšstilba kauls

  2. Mugurkaula skriemeļi

  3. Galvaskausa kauli

  4. Elkoņa kauls

  5. Lāpstiņas

  6. Pēdu kauli

 15. HumanAnatomyPhysiology_4015: Cik cilvēkam ir ribu pāru?

  1. 10

  2. 11

  3. 12

  4. 13

 16. HumanAnatomyPhysiology_4016: Kurš no minētajiem kaulu savienojumiem ir pārtrauktais kaulu savienojums?

  1. Saites

  2. Starpskriemeļu diski

  3. Locītavas

  4. Šuves

 17. HumanAnatomyPhysiology_4017: Kuras 3 daļas veido rumpja skeletu? ~~Select 3 correct answers!~~

  1. Ribas

  2. Augšdelma kauls

  3. Mugurkauls

  4. Krūšu kauls

  5. Lāpstiņa

 18. HumanAnatomyPhysiology_4018: Kā sauc nepareizu mugurkaula izliekumu uz sāniem?

  1. kifoze

  2. lordoze

  3. skolioze

  4. spina bifida

 19. HumanAnatomyPhysiology_4019: Kuri no minētajiem kauliem veido plecu joslas skeletu? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Lāpstiņa

  2. Krūšu kauls

  3. Augšdelma kauls

  4. Atslēgas kauls

 20. HumanAnatomyPhysiology_4020: Kas savieno gūžas kaulus priekšpusē?

  1. Krustu kauls

  2. Simfīze

  3. Meniski

  4. Saites

 21. HumanAnatomyPhysiology_4021: Ar kāda elementa palīdzību muskuļi piestiprinās pie kaula?

  1. Fascija

  2. Cīpsla

  3. Simfīze

  4. Saite

 22. HumanAnatomyPhysiology_4022: Kura ir galvenā muskuļu funkcija?

  1. Balsta funkcija

  2. Vadīšanas funkcija

  3. Saraušanās funkcija

  4. Regulācijas funkcija

 23. HumanAnatomyPhysiology_4023: Kāda procesa rezultātā muskuļos uzkrājas pienskābe?

  1. Aerobā glikolīze

  2. Anaerobā glikolīze

  3. Krebsa cikls

  4. Fotosintēze

 24. HumanAnatomyPhysiology_4024: #mtestpicture("muskulis.gif","6cm") Nosauciet balsta un kustību orgānu sistēmas elementu, kas atbilst numuram "1"

  1. muskulis

  2. muskuļšķiedras

  3. kauls

  4. cīpsla

  5. fascija

 25. HumanAnatomyPhysiology_4025: #mtestpicture("muskulis.gif","6cm") Nosauciet balsta un kustību orgānu sistēmas elementu, kas atbilst numuram "2"

  1. muskuļu šķiedras

  2. muskuļu šķiedru kūlīši

  3. kauls

  4. fascija jeb saistaudu apvalks

  5. cīpsla

 26. HumanAnatomyPhysiology_4026: #mtestpicture("muskulis.gif","6cm") Nosauciet balsta un kustību orgānu sistēmas elementu, kas atbilst numuram "3"

  1. kauls

  2. fascija jeb saistaudu apvalks

  3. muskuļu šķiedras

  4. cīpsla

  5. muskuļu šķiedru kūlīši

 27. HumanAnatomyPhysiology_4027: #mtestpicture("muskulis.gif","6cm") Nosauciet balsta un kustību orgānu sistēmas elementu, kas atbilst numuram "4"

  1. kauls

  2. muskuļu šķiedras

  3. cīpsla

  4. fascija jeb saistaudu apvalks

  5. muskuļu šķiedru kūlīši

 28. HumanAnatomyPhysiology_4028: #mtestpicture("muskulis.gif","6cm") Nosauciet balsta un kustību orgānu sistēmas elementu, kas atbilst numuram "5"

  1. fascija jeb saistaudu apvalks

  2. muskuļu šķiedru kūlīši

  3. cīpsla

  4. muskuļu šķiedras

  5. kauls

 29. HumanAnatomyPhysiology_4029: Kas ir muskuļu nogurums?

  1. Muskuļu darbaspēju pārejoša samazināšanās

  2. Muskuļu nespēja sarauties

  3. Muskuļu nespēja veikt statisku darbu

  4. Muskuļu nespēja veikt dinamisku darbu

 30. HumanAnatomyPhysiology_4030: Kas ir hipodinamija?

  1. Ierobežots kustīgums locītavā

  2. Samazināta kustību aktivitāte

  3. Samazināts ķermeņa svars

  4. Nespēja veikt aktīvas kustības

5. Asinsrites orgānu sistēma

 1. HumanAnatomyPhysiology_5001: Asinsrites un limfrites orgānu sistēmas funkcijas ir visas, izņemot:

  1. Transportfunkcija

  2. Termoregulācijas funkcija

  3. Aizsargfunkcija

  4. Izvadfunkcija

  5. Regulācijas funkcija

 2. HumanAnatomyPhysiology_5002: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "1"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 3. HumanAnatomyPhysiology_5003: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "2"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 4. HumanAnatomyPhysiology_5004: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "3"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 5. HumanAnatomyPhysiology_5005: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "4"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 6. HumanAnatomyPhysiology_5006: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "5"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 7. HumanAnatomyPhysiology_5007: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "6"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 8. HumanAnatomyPhysiology_5008: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "7"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 9. HumanAnatomyPhysiology_5009: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "8"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 10. HumanAnatomyPhysiology_5010: #mtestpicture("sirds.gif","6cm") Atrast asinsrites orgānu sistēmas sastāvdaļu, kas atbilst numuram "9"

  1. kreisais kambaris

  2. augšējā dobā vēna

  3. plaušu stumbrs

  4. kreisais priekškambaris

  5. apakšējā dobā vēna

  6. aorta

  7. plaušu vēna

  8. labais priekškambaris

  9. labais kambaris

 11. HumanAnatomyPhysiology_5011: Kurai sirds daļai ir visbiezākā siena?

  1. Labais priekškambaris

  2. Kreisais priekškambaris

  3. Labais kambaris

  4. Kreisais kambaris

 12. HumanAnatomyPhysiology_5012: Kur lokalizēti sirds viru vārstuļi

  1. Starp kreiso un labo priekškambari

  2. Starp priekškambariem un kambariem

  3. Sirdī viru vārstuļu nav

  4. No sirds atejošo asinsvadu sākumā

 13. HumanAnatomyPhysiology_5013: Kur lokalizēti sirds pusmēness vārstuļi?

  1. Starp kreiso un labo priekškambari

  2. Starp priekškambariem un kambariem

  3. Sirdī pusmēness vārstuļu nav

  4. No sirds atejošo asinsvadu sākumā

 14. HumanAnatomyPhysiology_5014: Kuros asinsvados notiek vielu apmaiņa starp asinīm un audiem?

  1. Arteriolās

  2. Kapilāros

  3. Vēnās

 15. HumanAnatomyPhysiology_5015: Kuros no asinsvadiem ir vārstules?

  1. Artērijās

  2. Arteriolās

  3. Vēnās

  4. Vēnuolās

 16. HumanAnatomyPhysiology_5016: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "1"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 17. HumanAnatomyPhysiology_5017: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "2"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 18. HumanAnatomyPhysiology_5018: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "3"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 19. HumanAnatomyPhysiology_5019: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "4"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 20. HumanAnatomyPhysiology_5020: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "5"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 21. HumanAnatomyPhysiology_5021: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "6"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 22. HumanAnatomyPhysiology_5022: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "7"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 23. HumanAnatomyPhysiology_5023: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "8"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 24. HumanAnatomyPhysiology_5024: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "9"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 25. HumanAnatomyPhysiology_5025: #mtestpicture("loks.gif","5cm") Kura asinsrites loka sastāvdaļa atbilst numuram "10"

  1. mazā asinsrites loka kapilāri

  2. plaušu stumbrs

  3. labais priekškambaris

  4. dobās vēnas

  5. kreisais kambaris

  6. labais kambaris

  7. kreisais priekškambaris

  8. plaušu vēnas

  9. aorta

  10. lielā asinsrites loka kapilāri

 26. HumanAnatomyPhysiology_5026: Kāda ir pieauguša cilvēka sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī?

  1. 50-60 reizes minūtē

  2. 60-80 reizes minūtē

  3. 80-100 reizes minūtē

 27. HumanAnatomyPhysiology_5027: Kas ir sistole?

  1. Kādas sirds daļas saraušanās

  2. Kādas sirds daļas atslābšana

  3. Laiks, kurā viens asinsķermenītis vienreiz iziet caur abiem asinsrites lokiem

 28. HumanAnatomyPhysiology_5028: Kāds ir pieauguša cilvēka sistoles tilpums miera stāvoklī?

  1. 30-50 ml

  2. 50-80 ml

  3. 80-120 ml

  4. 120-150 ml

 29. HumanAnatomyPhysiology_5029: Kāds ir pieauguša cilvēka minūtes tilpums miera stāvoklī?

  1. 2-3 litri

  2. 4-5 litri

  3. 6-7 litri

 30. HumanAnatomyPhysiology_5030: Kā sirdsdarbību ietekmē simpātisko nervu šķiedru impulsi? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Paātrina

  2. Palēnina

  3. Pastiprina

  4. Pavājina

 31. HumanAnatomyPhysiology_5031: Kas nosaka asinsspiedienu artērijās? ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Asiņu daudzums, ko sirds izgrūž aortā

  2. Ķermeņa temperatūra

  3. Artēriju pretestība

 32. HumanAnatomyPhysiology_5032: Kāda ir aortas funkcija?

  1. Asinsvads, kurā kambaru saraušanās laikā nonāk asinis no kreisā kambara

  2. Asinsvads, pa kuru asinis plūst atpakaļ uz sirdi

  3. Asinsvads, kurā sākas mazais asinsrites loks

 33. HumanAnatomyPhysiology_5033: Kāda ir plaušu artērijas funkcija?

  1. Asinsvads, kurā sākas mazais asinsrites loks

  2. Asinsvads, pa kuru asinis plūst atpakaļ uz sirdi

  3. Asinsvads, kurā kambaru saraušanās laikā nonāk asinis no kreisā kambara

 34. HumanAnatomyPhysiology_5034: Kāda ir dobās vēnas funkcija?

  1. Asinsvads, pa kuru asinis plūst atpakaļ uz sirdi

  2. Asinsvads, kurā sākas mazais asinsrites loks

  3. Asinsvads, kurā kambaru saraušanās laikā nonāk asinis no kreisā kambara

 35. HumanAnatomyPhysiology_5035: Kura pāra asinsvadi ir cieši saistīti?

  1. Artērijas un vēnas

  2. Aorta un vēnulas

  3. Arteriolas un kapilāri

6. Asinis

 1. HumanAnatomyPhysiology_6001: Kuras no plazmas olbaltumvielām nodrošina asiņu osmotisko spiedienu?

  1. Albumīni

  2. Globulīni

  3. Fibrinogēns

 2. HumanAnatomyPhysiology_6002: Kas notiek, ja asins plazmā trūkst albumīnu?

  1. Samazinās sistoliskais asinsspiediens

  2. Attīstās tūska

  3. Samazinās organisma imunitāte

 3. HumanAnatomyPhysiology_6003: Eritrocīti ir viens no asiņu formelementiem. Atrast tā funkciju

  1. Asinsreces nodrošināšana

  2. Transportfunkcija

  3. Aizsargfunkcija

 4. HumanAnatomyPhysiology_6004: Leikocīti ir viens no asiņu formelementiem. Atrast to funkciju

  1. Asinsreces nodrošināšana

  2. Transportfunkcija

  3. Aizsargfunkcija

 5. HumanAnatomyPhysiology_6005: Trombocīti ir viens no asiņu formelementiem. Atrasto to funkciju

  1. Asinsreces nodrošināšana

  2. Transportfunkcija

  3. Aizsargfunkcija

 6. HumanAnatomyPhysiology_6006: Cik leikocītu ir vienā kubikmilimetrā asiņu veselam cilvēkam?

  1. 2-5 tūkstoši

  2. 4-8 tūkstoši

  3. 6-10 tūkstoši

  4. 8-12 tūkstoši

 7. HumanAnatomyPhysiology_6007: Kas ir imunitāte?

  1. Asins grupu savstarpēja saderība

  2. Organisma neuzņēmība pret mikroorganismiem vai noteiktām indēm.

  3. Organisma iekšējās vides nemainība.

 8. HumanAnatomyPhysiology_6008: Kuras no plazmas olbaltumvielām nodrošina asinsreci

  1. Albumīni

  2. Globulīni

  3. Fibrinogēns

 9. HumanAnatomyPhysiology_6009: Kuras no plazmas olbaltumvielām rada imunitāti?

  1. Albumīni

  2. Globulīni

  3. Fibrinogēns

 10. HumanAnatomyPhysiology_6010: Kur veidojas eritrocīti?

  1. Sirdī

  2. Aknās

  3. Sarkanajās kaulu smadzenēs

  4. Muskuļos

 11. HumanAnatomyPhysiology_6011: Kuru plazmas olbaltumvielu trūkums samazina organisma spēju pretoties infekcijai?

  1. Albumīni

  2. Globulīni

  3. Fibrinogēns

 12. HumanAnatomyPhysiology_6012: Kuru asins šūnu daudzums pieaug bakteriālas infekcijas gadījumā?

  1. Eritrocīti

  2. Leikocīti

  3. Trombocīti

  4. Limfocīti

 13. HumanAnatomyPhysiology_6013: Kura ir galvenā eritrocītu funkcija?

  1. Piedalās asinsrecēšanā

  2. Piedalās O<sub>2</sub> transportā

  3. Nodrošina imunitāti

 14. HumanAnatomyPhysiology_6014: Vai serums sarec?

 15. HumanAnatomyPhysiology_6015: Vai trombocīti ir asins šūnas?

 16. HumanAnatomyPhysiology_6016: Vai liela asins zuduma gadījumā organismā var ievadīt fizioloģisko šķīdumu?

7. Elpošanas orgānu sistēma

 1. HumanAnatomyPhysiology_7001: Elpošanas orgānu sistēmai ir visas minētās funkcijas, izņemot

  1. Elpošanas funkcija

  2. Balss veidošana

  3. Izvadfunkcija

  4. Reflektorā funkcija

  5. Ožas funkcija

 2. HumanAnatomyPhysiology_7002: Kurā rīkles daļā krustojas gaisa un barības ceļi?

  1. Aizdegunē

  2. Rīkles mutes daļā

  3. Rīkles balsenes daļā

 3. HumanAnatomyPhysiology_7003: Balsene ir ~~Select 2 correct answers!~~

  1. Balss veidošanas orgāns

  2. Gremošanas orgāns

  3. Elpošanas orgāns

  4. Jušanas orgāns

 4. HumanAnatomyPhysiology_7004: Cilvēkam runājot vai dziedot, balss saites

  1. Attālinās viena no otras

  2. Berzējas viena gar otru

  3. Tuvinās viena otrai

 5. HumanAnatomyPhysiology_7005: No kā atkarīgs skaņas augstums?

  1. No balss spraugas platuma

  2. No balss saišu garuma

  3. No izelpas ātruma

 6. HumanAnatomyPhysiology_7006: Vai elpvads (traheja) var saplakt?

 7. HumanAnatomyPhysiology_7007: Pleiras dobumā spiediens ir

  1. Augstāks par atmosfēras spiedienu

  2. Zemāks par atmosfēras spiedienu

  3. Vienāds ar atmosfēras spiedienu

 8. HumanAnatomyPhysiology_7008: Kur atrodas elpošanas centrs?

  1. Iegarenajās smadzenēs

  2. Muguras smadzenēs

  3. Vidussmadzenēs

 9. HumanAnatomyPhysiology_7009: Kurš ir svarīgākais elpošanas muskulis?

  1. Ribstarpu muskuļi

  2. Diafragma

  3. Vēdera preses muskuļi

 10. HumanAnatomyPhysiology_7010: Kāds ir pieauguša cilvēka elpošanas tilpums (miera stāvoklī)?

  1. 500 ml

  2. 1000 ml

  3. 1500 ml

8. Gremošanas orgānu sistēma

 1. HumanAnatomyPhysiology_8001: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "1"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 2. HumanAnatomyPhysiology_8002: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "2"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 3. HumanAnatomyPhysiology_8003: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "3"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 4. HumanAnatomyPhysiology_8004: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "4"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis 

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 5. HumanAnatomyPhysiology_8005: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "5"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis 

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 6. HumanAnatomyPhysiology_8006: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "6"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 7. HumanAnatomyPhysiology_8007: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "7"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 8. HumanAnatomyPhysiology_8008: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "8"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 9. HumanAnatomyPhysiology_8009: #mtestpicture("gremsist.gif","5cm") Kura gremošanas sistēmas sastāvdaļai atbilst numuram "9"

  1. kuņģis

  2. aknas

  3. aklās zarnas tārpveida piedēklis 

  4. tievā zarna

  5. taisnā zarna

  6. resnā zarna

  7. žultspūslis

  8. aizkuņģa dziedzeris

  9. barības vads

 10. HumanAnatomyPhysiology_8010: Ēdiena šķīdināšana ir:

  1. Ēdiena ķīmiska pārveidošana

  2. Ēdiena fizikāla pārveidošana

 11. HumanAnatomyPhysiology_8011: #mtestpicture("meele.gif","7cm") Atrast garšu, kuru vislabāk uztver mēles zona ar numuru "1"

  1. skāba

  2. sāļa

  3. salda

  4. rūgta

 12. HumanAnatomyPhysiology_8012: #mtestpicture("meele.gif","7cm") Atrast garšu, kuru vislabāk uztver mēles zona ar numuru "2"

  1. sāļa

  2. skāba

  3. salda

  4. rūgta

 13. HumanAnatomyPhysiology_8013: #mtestpicture("meele.gif","7cm") Atrast garšu, kuru vislabāk uztver mēles zona ar numuru "3"

  1. salda

  2. sāļa

  3. skāba

  4. rūgta

 14. HumanAnatomyPhysiology_8014: #mtestpicture("meele.gif","7cm") Atrast garšu, kuru vislabāk uztver mēles zona ar numuru "4"

  1. salda

  2. sāļa

  3. skāba

  4. rūgta

 15. HumanAnatomyPhysiology_8015: Kādas uzturvielas šķeļ siekalu fermenti?

  1. Ogļhidrātus

  2. Olbaltumvielas

  3. Taukus

 16. HumanAnatomyPhysiology_8016: Kurš beznosacījuma reflekss izraisa siekalu izdalīšanos?

  1. Ēdiena izskats

  2. Ēdiena smarža

  3. Ēdiens mutes dobumā

  4. Trauks, kurā atrodas ēdiens

 17. HumanAnatomyPhysiology_8017: Kas ir fermenti?

  1. Vielas, kuras nodrošina organisma homeostāzi

  2. Vielas, kas paātrina ķīmiskos procesus organismā

  3. Vielas, kas nodrošina organisma neuzņēmību pret mikroorganismiem

 18. HumanAnatomyPhysiology_8018: Kurš ferments šķeļ cieti u.c. ogļhidrātus?

  1. Lipāze

  2. Amilāze

  3. Pepsīni

 19. HumanAnatomyPhysiology_8019: Kurš ferments šķeļ olbaltumvielas

  1. Lipāze

  2. Amilāze

  3. Pepsīni

 20. HumanAnatomyPhysiology_8020: Kurš ferments šķeļ taukus?

  1. Lipāze

  2. Amilāze

  3. Pepsīni

9. Izvadorgānu sistēma

10. Endokrīnā sistēma

11. Nervu sistēma

12. Maņu orgānu sistēma

13. Dzimumorgānu sistēma

14. Segaudu orgānu sistēma

Unclassified Questions

 1. HumanAnatomyPhysiology_8021: #mtestpicture("zobs.gif","4cm") Kura zoba sastāvdaļa atbilst numuram "1"

 2. Kadiaudiveidoefektoru: Kādi audi veido efektoru?

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-01-26 23:58
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation