AnalyticalSkills_0003

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:24

Back to Item Set

<p/>
<!-- START TestItem -->
<p/>
<div class="TestItem">
<div class="TestItemQuestion">0003 Question:\

Auto sacīkstēs startēja septiņi dalībnieki - A, B, C, D, E, F, G - kas visi finišēja un starp viņiem nebija neizšķirtu. Zināms, ka:

  • B finišēja tieši pirms C
  • E finišēja tūlīt aiz D
  • A bija pirmais, bet F - pēdējais

Kurš no sekojošajiem apgalvojumiem ir patiess, ja B finišēja ceturtais?

</div>

Select 1 correct answer(s)!

<p/>
<ol class="MTestItemChoices" type='A'>
<li>

C bija otrais vai trešais

</li>
<li>

D finišēja trešais

</li>
<li>

G finišēja trešais

</li>
<li>

C finišēja piektais

</li>
<li>

G finišēja piektais

</li>
</ol>
<p/>
<div class="TestItemSkill"><!--$skillid>Skill: $skilltitle</div>
<p/>
</div>
<!-- END MTestItem -->
<p/>
<p/>


{{/velocity}}

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-02-16 08:25
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation