ĀBVS "Ievads Javas Programmēšanā" vidusskolēniem

Last modified by Kalvis Apsītis on 2013-10-11 19:42

Anotācija

Kurss domāts cilvēkiem, kuri agrāk nav programmējuši, bet kuriem ir datoru lietošanas pamatiemaņas.

 • Iepazīstina ar jēdzieniem, kuriem ir jēga arī ārpus programmēšanas (projektējums un tā realizācija; zarošanās un cikli; vienkārši un salikti datu tipi; masīvi un datu struktūras; kārtošana un meklēšana; datu vizualizācija; datu pārraides protokoli).
 • Sniedz ieskatu, kā ar datoru risināt praktiskus uzdevumus.
 • Balstītās uz praktisku rīku lietojumu, izklāstot veicamās darbības soli pa solim.
Skolotājam kurss „Ievads Javas Programmēšanā” palīdzēs praktiski pārbaudīt mācību materiālus, kas būtu piemēroti atkalizmantošanai klātienes vai tālmācības nodarbībās; veidot saturu, ko varētu publiskot tīmekļa vietnē. Katrā nodarbībā (izņemot pāris pēdējās – ar Android aplikācijām vai robotiem) uzdevums ir formulēts kā „masu problēma” – t.i. to ir viegli parametrizēt; katram dalībniekam izsniedz individuālu lapu ar vingrinājumu, kur ir iedrukātas atbilstošās funkcijas, izteiksmes vai to vērtības.

Tēmu saraksts

 1. Izteiksmes un funkciju grafiki Algoritmu pamati. Vienkārši aritmētiski operatori. Testēšana ar JUnit (JUnit testu darbināšana; patiess testa rezultāts (test success), aplams testa rezultāts (test failure), testa kļūda (test error)).  Kompilētas un interpretētas valodas. Kā Eclipse kompilē Javas kodu. Kompilācijas un izpildes laika kļūdas.
 2. Masīvi un cikli Atslēgvārdi, literāļi, pamattipi un objektu tipi (String, Date), metožu izsaukšana, masīvi, cikli. Ārējās bibliotēkas. Žurnālfaili.
 3. Objekti un datu struktūras
  Lietotāja definēti objekti un konstruktori. Statiskas un instanču metodes. Objektu ievietošana datu struktūrā un kārtošana. Interfeisi. Aspektu pārlūkošana. JSON drukāšana.
  Ikdienas intuīcija:
  Vizualizācija: Aspektu pārlūkošana ar Simile Exhibit. Dziesmiņu metainformācijas izvade. 
 4. Indeksēšana un Meklēšana Failu ievade un izvade. Izņēmumi. Darbības ar stringiem un regulāras izteiksmes. Dokumentu izvade ar Velocity šablonu.
  Ikdienas intuīcija: Analogā un digitālā informācija. Alfabēti un vārdi, binārā meklēšana. Jaucējfunkcijas un indeksi.
  Uzdevums: Pārsona koda iegūšana no dziesmiņām. Uzdevums – izvadīt HTML sarakstu ar Pārsona kodiem, kas linkojas uz dziesmiņām. Aiz katra koda ir links. (Viens dzied no lapas, otrs meklē savā tabulā.)
  Uzdevumā atšķiras dziesmiņu tips, par kuru tiek veidota Pārsona kodu tabula. (Katrs ieraksts ir links, kurš dodas uz dziesmiņas pilnu tekstu ar notīm. Linku noslēdzošais faila nosaukums ir hešfunkcijas vērtība, kas iegūta no tukšumu ziņā normalizētas melodijas, kurā paturētas tikai notis/pauzes/skipi un to garumi, bet visas komandas un taktssvītras izmestas. Skipus pārveido par pauzēm; un pauzes atmet melodijas sākumā un beigās.)
 5. Kartogrāfiski dati Datu vizualizācija un infografikas.
  Uzdevums: Izkrāsotas rajonu/novadu/Eiropas/Baltijas statistisko reģionu u.c. kartes – par iedzīvotāju absolūto skaitu, depopulācijas ātrumu, dažādu partiju (vai politisko virzienu) vēlēšanu vai referendumu rezultātiem, etnisko sastāvu, u.c. Datu animēšana – demogrāfiskās eglītes, Hansa Roslinga burbuļu diagrammas vai tml. Iedzīvotāju skaits dažādos novados, KNAB ziedotāju datiem pa gadiem, u.c.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2013-09-20 19:12
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation