Informātikas kursa tēmas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:25

Informātikas profilkursu tēmas

Šeit izklāstītas tēmas, kuras varētu mācīt vidusskolas informātikas profilkursos. Par dažām no šīm tēmām ir pieejami mācību materiāli, kuri pakāpeniski tiks pievienoti šai vietnei.

Darbstacijas un Linux lietošana

Operētājsistēmas:

 1. Dažādu operētājsistēmu (MS Windows, MacOS, UNIX, Linux) salīdzinājums. Linux īpatnības. 
 2. Linux operētājsistēmas instalēšana uz tukša datora vai VMWare virtuālās mašīnas (sk. VmWare Player uzstādīšana, VmWare sagatavošana un Ubuntu instalēšana.)
 3. Operētājsistēmas sākotnējā konfigurēšana (diska partīcijas, lietotāji, tīkla iestatījumi)
 4. Utilītprogrammas sistēmas resursu labākai izpratnei
 5. Failu sistēmas un darbības ar failiem un direktorijām.

Biroja programmatūra (ECDL):

 1. Ievads: Open Office, MS Office, Google Docs - kopīgais un atšķirīgais.
 2. Teksta dokumenti
 3. Elektroniskas tabulas, izklājlapas, grafiki
 4. Prezentācijas
 5. Pārlūkprogrammas

Cita biroja programmatūra: 

 1. Diagrammu veidošanas un rasēšanas (CAD) rīki
 2. Grāmatvedības utml. uzskaites programmatūra
 3. Statistikas programmatūra
 4. Iegultas datubāzes (MS Access, MySQL, Kexi)

Dlienta-servera un sadalītā vide:

Datortīkli:

 1. Tīklošanās termini (slāņi, paketes, TCP/IP protokolu steks)
 2. Utilītprogrammas tīklu labākai izpratnei
 3. Starpniekserveru uzstādīšana un konfigurēšana
 4. Filtri nevēlama satura bloķēšanai
 5. Klienta-servera datubāzes, datu imports/eksports, SQL valoda
 6. Daži nozīmīgi reģistri - 1.līmeņa domēnvārdi, valstu un valodu kodi Internetā. 

Pamatkomunikācija:

 1. E-pasts
 2. IP telefonija
 3. Instant Messaging programmas
 4. Interneta meklētāji; Interneta meklētāju vingrinājumi

Projekti un Darbu plānošana:

 1. Versiju kontroles rīki
 2. Problēmziņojumu rīki
 3. Projektu plānošanas rīki
 4. Resursu plānošanas rīki

Vienādranga programmas:

 1. Dažādo risinājumu Direct Connect, MLDonkey, utt. salīdzinājums
 2. Tipisks piemērs - MlDonkey

IT teorija un algoritmi

Diskrētās matemātikas ievadtēmas:

 1. Darbības ar veseliem skaitļiem
 2. Darbības ar reāliem skaitļiem (peldošā punkta aritmētika)
 3. Darbības ar dalījumu atlikumiem (modulārā aritmētika)
 4. Matricas un vektori
 5. Grafi un koki

Skaitliskās metodes:

 1. Interpolācija un polinomi
 2. Reālu funkciju vienādojumu risināšana tuvināti
 3. Lineāru vienādojumu sistēmas
 4. Lineāras optimizācijas uzdevumi
 5. Skaitliski uzdevumi par plūsmām un grafiem
 6. Tuvināta integrēšana
 7. Diferenciālvienādojumi
 8. Lietojumi nestabilu procesu un fraktāļu modelēšanā
 9. Gadījumskaitļu ģenerēšana

Vispārīgas ziņas par algoritmiem:

 1. Alfabēti un formālas valodas
 2. Algoritma jēdziens; dažādi algoritmu modeļi un pieraksta veidi
 3. Galīgi automāti
 4. Regulāras izteiksmes
 5. Steka automāti
 6. Bezkonteksta gramatikas
 7. Valodu parsējamība; kompilatori
 8. Tjūringa mašīnas
 9. Algoritmiski atpazīstamu valodu klases
 10. Algoritmiski neatrisināmi uzdevumi
 11. Algoritmiskas izrēķināmības lietojumi mat.loģikā, analīzē, utml.

Datu struktūras un algoritmi:

 1. Lineāri saraksti
 2. Indeksēti saraksti
 3. Bināri meklēšanas koki; varianti (B-koki, balansēti koki).
 4. Heštabulas
 5. Lielākie kopīgie dalītāji; Eiklīda algoritms
 6. Īsākie ceļi grafos
 7. Datu saspiešana un droša pārraidīšana; Hafmana kods; kļūdas labojoši kodi
 8. Furjē transformācijas un to varianti; diskrētā kosinusu transformācija

Informātika un sabiedrība

Atklātais kods un atvērtais saturs:

 1. Maksas programmatūra un Open Source kustība; maksas un bezmaksas rīku salīdzinājums dažās programmatūras kategorijās
 2. "Atklāti" un "slēgti" datu formāti. To iespaids uz biroja programmatūras, mūzikas, video utml. izplatību. 
 3. Autortiesības programmatūrai u.c. elektroniskiem resursiem; pirātisma problēma. Mūzikas/video/grāmatu servisi un failu apmaiņas (vienādranga) programmatūra.
 4. Teksts un tā marķēšanas paņēmieni - deskriptīva un prezentācijas marķēšana
 5. HTML+CSS marķējums; XHTML, MathML un SVG marķējums. Drukājamu dokumentu marķējums. 
 6. Metadatu pievienošana tekstam
 7. Darbplūsmas; dokuments kā teksta, metadatu un darbplūsmas apvienojums
 8. Zināšanu atspoguļošana ar faktiem. Secināšana.

Datoru drošība: 

 1. Ārējās izpausmes - vīrusi, ķēžu vēstules, spams/mēstules, adware, to apkarošana.
 2. Lietotāju autentifikācija
 3. Aizsardzība pa perimetru (ugunsmūri, VPN)
 4. Serveru u.c. internetam pieslēgtu datoru drošības problēmas, uzbrukumu veidi. 
 5. Web tirgvedība, Google Analytics, atslēgvārdi un to izmantošana satura reklāmai. 
 6. Taksonomijas, klasifikatori un datu anotēšana Internetâ. Formāti satura sindikācijai (RSS), vizītkartēm (VCard), bibliogrāfiskiem datiem (Dublin Core), kategorijām (SKOS). FOAF ontoloģija; ontoloģiju kopums sociālo tīklu un forumu aprakstīšanai. 

Datorlingvistika: 

 1. Datorsistēmu un programmu internacionalizācija, ne-latīņu alfabētu lietošana datoros. Unikods. Dažādu valodu izplatība Webā. 
 2. Programmatūras lokalizācija latviešu/latgaliešu programmās. Līdzdalība kādas Open Source programmas latviskošanā. 
 3. Latviešu valodai piemēroti valodu apstrādes rīki (teksta meklēšana, kas ņem vērā morfoloģiju, pareizrakstības labotājs, utml.)
 4. Teksta semantikas saprašana un automatizētā tulkošana.

Lietotāju veidots saturs:

 1. Web 2.0 kustîba - centralizēta vs. decentralizēta satura veidošana. 
 2. Blogu/emuāru sistēmas. 
 3. Vikipēdija
 4. Citi Wiki resursi
 5. Sociālo grāmatzīmju servisi
 6. Dažādu resursu anotēšana un tagošana (YouTube, Flickr)

Mēdiji

Attēli: 

 1. GIMP redaktors; Inkscape redaktors; grafikas failu formāti. 
 2. Rastra un vektoru grafikas atšķirības
 3. Karšu dati - Google maps, Google Earth, kartes priekš ģeogrāfiskās pozicionēšanās (GPS). 
 4. Objektu dinamiska atzīmēšana kartēs.
 5. Attēlu un teksta skenēšana, teksta atjaunošana ar OCR
 6. Manipulācijas ar JPG fotogrāfijām 
 7. Digitālās fotogrāfijas pamati, ierīču un attēlu parametri. 
 8. Fotoalbumu anotēšana un pārvaldība; Flickr.com; Picasa, u.c.

Skaņa:

 1. Mūzikas programmatūras veidi. 
 2. Skaņas formāti, MP3, OGG. Īpašnieku formāti un to atskaņošana. 
 3. Skaņas failu griešana fragmentos; mūzikas disku pārveidošana par MP3 un atpakaļ. 
 4. Plūsmas (streaming) audio un audio protokoli ar zudumiem. Skaņas ierakstīšana no plūsmas un analogu formātiem. 
 5. Mūzikas albumu un dziesmu metainformācijas pievienošana. 
 6. Kā atrast ar autortiesībām neierobežotu (t.i. brīvu) mūziku. 

Video un animācijas:

 1. Video failu formāti; AVI veida formāti. Atskaņošanas programmatūra. 
 2. Vienkāršas manipulācijas ar video klipiem, to apmaiņa caur YouTube. Videofailu raksturlielumi. 
 3. Plūsmas video un tā ierakstīšana. Multimediju resursu izmantošana valodu apmācībā. 
 4. Animāciju veidošana un ievietošana Web lapās. Animāciju veidošana priekš statiskām prezentācijām (kustīgs kursors kopā ar stāstījumu, utml.), kā arī programmu lietošanas scenārijiem. 

IT dažādās dzīves jomās

Praktiskas tēmas:

 • Linux darbstaciju un datortīklu administrēšana (sk. Timeoutd, Backup, Networking)
 • GSM mobilo sakaru tīkli
 • IT risinājumi matemātiķiem (LaTeX formulas, funkciju grafiki, ...). 

Dažādi stāsti:

 • Kā šķērsot tuksnesi ar krājumu veidošanu
 • Demokrātijas matemātisks modelis; Arrow teorēma

Saites

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-11-16 13:57
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation