Biznesa pārvaldības sistēmu ieviešana un integrācija

Last modified by Valdis Vītoliņš on 2011-12-02 15:45

Biznesa pārvaldības sistēmu ieviešana un integrācija ir 2cr mācību kurss, t.i. sešpadsmit 90-minūšu nodarbības un vēl aptuveni tikpat daudz laika patstāvīgam darbam. Iepazīsimies ar prasmēm, kas nepieciešamas uzņēmuma informācijas sistēmu pielāgošanas, integrācijas, testēšanas, uzturēšanas un lietotāju atbalsta sekmīgai veikšanai. Kurss pārsvarā domāts programmētājiem, bet tajā sniedzam arī nelielu ieskatu ERP un grāmatvedības, klientu pārvaldības kā arī saturpārvaldības problēmās. 

Kursa tēmu saraksts

 1. Klientu pārvaldības sistēmas
  1. CRM sistēmu vēsturisks apskats. 
  2. CRM datu modelis: organizācijas/konti, pārstāvji, 
  3. Biznesa procesi CRM sistēmās, uzņēmuma un helikoptera skats
  4. Incidentu uzskaite, to analīze un semantiska meklēšana
  5. Datu analīze un datizrace
 2. Grāmatvedība un ERP:
  1. Grāmatvedības vispārīgie principi - klasiskas divkāršā ieraksta sistēmas
  2. GnuCash pārskats - kontēšana, transakciju ievade un atskaišu iegūšana
  3. Grāmatvedības modelēšana ar REA (Resources, Events, Agents) un datu modeļa vienkāršojumi
  4. Uzņēmuma resursu pārvaldība: pamatlīdzekļu uzskaite, iepirkumi, pārdošana, pasūtījumi/līgumi, u.c. - klasiskais un REA modelis
  5. ERP datu analīze ar semantikas līdzekļiem - OWL ontoloģijas un RDF modeļi
  6. Openbravo sistēmas uzstādīšana, sākotnējā konfigurēšana un uzturēšana
  7. Openbravo pamatdatu iestatījumi un lokalizācija
  8. Openbravo iepirkumu un pārdošanas veikšanai
  9. Openbravo pasūtījumu veikšanai
  10. Openbravo finansu pārvaldība
 3. Atskaišu veidošanas sistēmas:
  1. JasperReports un iReport rīks
  2. Datu avota norādīšana atskaišu grafiskajam rīkam un lietotnei
  3. Parametru nodošana atskaitēm, citu moduļu izsaukumi atskaišu veidošanas laikā
  4. Apakšatskaites (subreports), tabulu un sarakstu elementi
  5. Atskaites elementu dzīvescikls, elementu atkārtojamība un aprēķināšanas secība.

Piecas atkalizmantojamības

Ņemot vērā to, ka atvērtā koda izstrādātāji ir nepastāvīgi un viņu intereses laika gaitā mēdz mainīties, ir svarīgi, lai vienu grāmatvedības softa projektu varētu virzīt vesels bars šādu izstrādātāju, no kuriem katram ir kompetence un interese atrisināt tikai kādu nelielu problēmiņu, kas interesē viņus pašus. 

 1. Atkalizmantojams datu modelis. - pāreja no Openbravo uz REA. ~Problēma:~ Ja datu modeli grāmatvedības informācijas sistēmā veido stihiski, iegūstam kārtējo "zvēru no grāmatvedības rīku zvērudārza" - lietojumprogrammu, kura ir vienkārši savietojama tikai pati ar sevi (nevar viegli migrēt datus no Horizont uz Jumi, no Jumja uz Openbravo vai Navision; katrā vidē viss ir jāprogrammē no nulles). Openbravo ar savu relāciju modeli nav izņēmums - arī tas ir atsevišķs zvērs, bet šis modelis ir pietiekami saprotams, lai tajā glabātos datus varētu iztulkot kādā universālā valodā, atspoguļot ar RDF-iskiem faktiem. ~Praktiskais darbs:~ Attēlot/eksportēt Openbravo datus no pāris OB tabulām RDF formātā, kas atbilstu kaut kādai REA ontoloģijai (varam izmantot K.Čerāna u.c. izveidoto Protege vizualizācijas rīku OWLGrEd - sk. http://owlgred.lumii.lv/ ; un arī šīs pašas cilvēku komandas izveidotos likumus, kā datubāzi var eksportēt uz RDF).
 2. Atkalizmantojami pārskati ar JasperReports.  ~Problēma:~ lai gan pamatojumdokumenti un grāmatvediskie pārskati visur Latvijā izskatās līdzīgi, tomēr šobrīd tie būtu jāprogrammē atsevišķi katrai Accounting Information System (AIS) platformai; jebkuru izmaiņu ieviešana vai klientam unikāls pārskata vizuālais noformējums prasa ievērojamu roku darbu. ~Praktiskais darbs:~ Izveidot kādu pamatojumdokumentu iekš OB izmantojot JasperReports atskaišu katalogu. Visticamāk, ka pārskata datu piekļuve balstīsies nevis uz universālo REA modeli (sk. iepriekšējo soli), bet gan uz tradicionālo Openbravo datubāzi. Toties mēs aplūkosim modulārus pārskatu gabaliņus (kataloga elementus) un to sašūšanu vienā lielā pārskatā, iepazīsimies ar JasperReports.
 3. Atkalizmantojami termini un lokalizācijas. ~Problēma:~ Šobrīd mazajām pasaules valodām ir grūti nodarboties ar AIS lokalizāciju, jo katra grāmatvedības aplikācija ir jālokalizē neatkarīgi no citām; nevar ērti izmantot zināšanas, kas ir uzkrātas par grāmatvedības jēdzienu tulkojumiem, nedz arī dažādu universālāku IT jēdzienu tulkojumus. ~Praktiskais darbs:~ Izmantot Linux un Opensource kustības izveidotos rīkus universāliem IT jēdzieniem; ņemt grāmatvedības terminus no Ivara sagatavota glosārija. Pēc šī praktiskā darba studentiem ir jāapzinās, kā var kulturāli lokalizēt AIS, lai neieviestu paviršus un dīvainus tulkojumus, kādi Opensource kopienā, diemžēl, ir bieži sastopami.
 4. Atkalizmantojamu moduļu lietošana un izstrāde ~Problēma:~ Ja netiek izmantoti moduļi, grāmatvedības programmatūras pielāgošana kļūst nevajadzīgi darbietilpīga un iegūtos rezultātus nevar izmantot citi. ~Praktiskais darbs:~ Izmantot kādus esošus moduļus. Veidot jaunus moduļus, kuri ļauj veikt Openbravo dažādas darbības - spēlēt Hanojas torni, zīmēt grafikus (ar Google Charts vai tml.), integrēt OB bankas maksājumus ar no Swedbank izeksportētiem datiem, uzskaitīt datus par kartona un plastmasas iepakojumiem dabas resursu nodoklim un citas jaukas lietas.
 5. Atkalizmantojami aprēķināšanas likumi. ~Problēma:~ Esošās grāmatvedības sistēmās ierindas lietotājam nav ērti ieviest izmaiņas, ja izmainās kaut kādu lietu rēķināšanas kārtība. ~Praktiskais darbs:~ Izmantojot Rolanda sasniegumus, aprakstīt PVN aprēķina likumus kaut kādā DSL (Domain Specific Language); interpretēt tos no turienes. Var izmantot arī citu ilustrāciju - piemēram, darba algu un atvaļinājuma naudu aprēķināšanas noteikumus vai tml. 

Ivara Eventu tabula? 

Nodarbību materiāli

 1. Praktiskais darbs: Openbravo uzstādīšana
 2. Praktiskais darbs: Sākumdati Openbarvo lietojumprogrammā
Tags: Apmācība
Created by Kalvis Apsītis on 2010-05-01 12:41
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation