Lekciju tēmas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:26

Lekciju pārskats

Kursa nosaukums: Java EIM (Java Enterprise Information Management) Kursa mērķis: Gatavot IT speciālistus, kas spēj integrēt, pielāgot un veidot no jauna informācijas pārvaldības risinājumus, izmantojot J2EE un citas atvērtas tehnoloģijas.

  1. Virtualizācija, Javas tehnoloģijas
  2. Javas sintakse 
  3. Objektorientācija
  4. Testvirzīta izstrāde
4. lekcija (Transporta protokoli un TCP/IP)
Linux/Unix tīkla servisi. TCP/IP protokolu steks. TCP, UDP un ICMP ziņojumi.

Rīks Wireshark un TCP ošņātāji (sniffers). Virtuālas mašīnas; VMWare konfigurēšana; draiveri, virtuālas iekārtas. Rīki tcpdump, bwm-ng. Rīki pakešu un TCP trafika vērošanai (tcpdump) un kvantitatīvai analīzei. Maršrutēšana un virtuālie privātie tīkli (VPN), NAT un adresu translācija. DNS servisi. Kā tīkla datus pārvērš fiziskā līmenī ARP/RARP. OSI tīkla slāņu standarts.

Uz tekstu balstīti protokoli: HTTP, POP3/SMTP. Apache serveris un HTTP, un FTP protokoli, Postfix serveris un protokoli POP3 un SNMP. Demonstrācija ar postfix serveri, e-pasta sūtīšanu. Ping, DOS-uzbrukumi; aizsargāšanās. WireShark demonstrējumi.

5. lekcija (Lietojumu līmeņa protokoli)
Ievade/izvade valodā Java. TCP un UDP programmēšana, daudzpavedienu programmas. Javas klienti priekš HTTP, FTP, SMTP (Commons HttpClient, Commons Net, HttpUnit). Javas atbalsts priekš SSL un HTTPS.
6. lekcija (Web lietojumprogrammu izstrāde)
Konteineru turpinājums; servletu, JSF, Spring, EJB konteineri. Javas servletu/JSP specifikācijas - servleti, filtri, notikumu klausītāji, JSP lapas, JSTL, tagu bibliotēkas. Spring MVC pamati. Web Servisi, WSDL faili. Web testing frameworks (Selenium). Javas integrācija ar platformatkarīgām programmām. Servleti, JSP, ievads par Spring MVC.
7. lekcija (Linux administrēšana)
Linux/Unix failu sistēmas pamati. Fiksētās failu atrašanās vietas /, /etc, /usr, /home, /proc utml. Failu sistēmu veidi - EXT2, Ext3, ReiserFS, ISO9660, montēšana. Tīkla failu sistēmas: NFS, SAMBA. Kā uz Linux servera uzstādīt OS produktu infrastruktūras "džentelmeņu komplektu" - MySQL (vai PostgreSQL, Oracle XE), Apache, PHP atbalsts. Šo rīku konfigurēšana un administrēšana. Unix/Linux un Windows drošības kontrole. Lietotāju piekļuves tiesības, grupas, žurnālu faili, datu rezerves kopēšana un atjaunošana, DAR, Linux kā darbstacija, X-logi, biroja programmatūra uz Linux, utml. Attālinātā darba virsma un VNC.
8. lekcija (Relāciju datubāzes, EJB)
SQL pieprasījumi un JDBC. Datu piekļuve ar Hibernate vai Toplink; O2R attēlojumu teorija. JPA, datubāzes shēmas ģenerēšana no Javas anotācijām. JPA kā EJB tehnoloģija; sesijas EJB komponenti, lai piekļūtu datubāzēm.
9. lekcija (XML tehnoloģijas)
XML datu modelis. XML SAX un Apache Digester; XPath, XQuery, XSLT. Javas asinhronie servisi; atpakaļizsaukumi (call-backs), publish/subscribe. JMS, ziņojumu EJB komponenti un Web Servisi. XML Schema, XSLT, Web servisu standarti (SOAP, WSDL, UDDI), SOA tehnoloģiju steks (WS adapteri, ESB, BPEL, Portleti, JSF). Darbplūsmu (workflow) automatizācija ar BPEL.
10. lekcija (Aspektorientēta programmēšana)
Aspektorientācija Spring ietvarā. Web aplikāciju žurnalēšana, programmētā piekļuves vadība (access control), internacionalizācija, datu konekciju dīķi, transakcijas, kešošana. (Priekšstats par lietojumprogrammu integrāciju URL līmenī. RSS/RDF un XML datu parsēšanas uzdevumi.)
11. lekcija (Infrastruktūras pārvaldība)
Dinamiska IP adreses piešķiršana. DHCP protokols. (Dhcpcd serveris, dhclient klients. Maršrutēšana, statiskā maršrutēšana izmantojot iptables, privātie tīkli, NAT, un Masquerading. Ugunssienas, datortīklu drošība. Tīkla skenēšanas rīks Nessus.
12. lekcija (Ontoloģijas)
RDF datu modelis. Ontoloģijas RDF datiem. OWL inference un RDF secināšanas likumi. Izveduma mašīnas (inference engines), Pellet. Lielāku ontologjiju veidošana un DL (Description Logic) uzdevumi - nepretrunīgums (satisfiability), apakšklases attiecība (subsumption), piederības attiecība un paplašinājums RDF modelim (entailment). Vehicle Management piemēra izveidošana - domēna modelis, Spring MVC šajā aplikācijā. Recepte, kā tukšā vietā uztaisīt vienkāršu Spring MVC.
13. lekcija (Drošība un piekļuves pārvaldība)
Datu plūsmas šifrēšanas metodes. Publiskās atslēgas šifrēšanas metodes. Pakešu ošņāšana (sniffing), šifrētie protokoli ssh, https. JAAS, drošības politikas, Javas kriptogrāfijas API, daidžestu algoritmi.
14. lekcija (Izstrādes vide un programminženierija)
Klienta-servera lietojumu ātrdarbības testēšana. Pirmkoda pārvaldība, Subversion serviss uz http://code.google.com/hosting/ infrastruktūras. Licenču nosacījumi (Licencing), copyright un copyleft. Programmatūras konfigurācijas pārvaldība un projektu būvēšanas rīki - salīdzinājums starp Ant and Maven. Konfigurācijas pārvaldības jautājumi OpenSource projektos. Skriptu valodu (JavaScript, Groovy) atbalsts Javā. JPA ieviešana studentu definētam klašu modelim; datubāzu gjenerēšana (HSQLDB u.c.); JUnit testu veidošana datu piekļuves slānim; demonstrēšana uz Spring MVC bāzes. Spring 2.5 piemēri un sarežģītāki Spring MVC lietojumi. Omondo spraudnis (plugin) Eclipse platformā; objektmodelis (Object Domain model), klašu diagrammas (Class diagrams in UML), TestDigester aplikācija - kā lietot JPA objektu saglabāšanai datubāzē. Kā nodarboties ar klašu diagrammām; kā UML iespējas atspoguļot Javas klasēs un pēc tam - objektu-relāciju attēlojumos.)
15. lekcija: Pakoto lietojumprogrammu izstrāde (packaged development)
XWiki - saturpārvaldības sistēma Javas tehnologjijās (CMS). RICEF jēdziens (reports, integrations, customizations, extensions, forms). XWiki pielāgošana (customization) ar Velocity. TestDigester - kā parsēt RSS datus, kas publicēti uz XWiki servera. AJAX-veidīgi piemēri. Neliels pārskats par korporatīvām pakotajām lietojumprogrammām - Siebel, SAP, Oracle eBS.
16. lekcija (Web lietojumprogrammu savstarpējā integrācija)
Projektu pārvaldība - uzdevumu pārvaldība (task management, XPlanner), prasību pārvaldība (XWiki, formas, custom-objekti, integrācija ar Subversion un pirmkodu), pieprasījumu pārvaldība (JTrac), resursu pārvaldība (Rapla), semantiskā meklēšana. Programmatūras izstrādes paradigma - Open Source ietaises (gadgets) un to savstarpējā integrācija. Mashup aplikācijas un XML/RSS/URL integrācija.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-01-17 09:26
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation