Par apmācību lapām serverī Ante.lv

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:26

Par apmācību lapām serverī Ante.lv

Ikvienai cilvēces zināšanu tēmai parasti ir kāds optimālais paņēmiens tās izklāstam un apguvei. Optimālais paņēmiens turklāt parasti nav atkarīgs no konkrētu cilvēku iemīļotā mācīšanās stila (piem. vizuālā, audiālā, kinestētiskā vai tml.). Ir tēmas, kuras labāk izklāstīt kā lasāmvielu vai stāstu, ir tēmas, kurām vajadzīgi vizuāli demonstrējumi vai arī praktiskie darbi. Ne vienmēr skolotāju un studentu gaume un personīgais stils sakritīs ar šo optimālo izklāsta veidu (ja, piemēram, cilvēkiem, kuriem patīk vizuāli stimuli, liek kaut ko pašiem darīt ar rokām) - bet konkrētajā situācijā tas visviens būs labākais ceļš pretī vēlamajam. 

Viki tehnoloģiju priekšrocība - iespēja ikvienai tēmai, ikvienam zināšanu "atomam" izveidot savu "sākumlapu". Šeit apkopojam Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes absolventu un citu domubiedru izveidotus mācību satura paraugus - cerībā, ka citiem tie noderēs vai nu paši par sevi, vai arī kā ierosinājums veidot kaut ko līdzīgu un beigu beigās izveidot pietiekami sazarotu mācību materiālu kopumu par dažādām matemātikas, informātikas un dažu līdzīgu zinību tēmām. 

Mūsu pieejas īpatnības

 1. Izmantojam atvērtā pirmkoda tehnoloģijas (open source) un arī atvērtus datus (piemēram "Creative Commons" licenzes) - ko ikviens var lietot un citēt ar minimāliem ierobežojumiem - atbilstošās licenzes parasti prasa atsaukšanos uz informācijas pirmavotu.
 2. Cenšamies izvietot sakārtotas un anotētas references uz tiem avotiem, kurus citējam.
 3. Kur vien saprātīgi iespējams, lietojam dalītu (nevis centralizētu) pieeju datu apkopošanai. T.i. viki resursiem dodama priekšroka, salīdzinot ar centralizētām saturpārvaldības sistēmām, kurās strikti nodalīti rakstītāji un lasītāji; ontoloģijām un dažādās vietās izvietotu datu integrēšanai dodama priekšroka salīdzinot ar slēgtām datubāzēm, decentralizētām versiju pārvaldības sistēmām (piemēram, Mercurial) dodama priekšroka salīdzinot ar centralizētām (piemēram, Subversion).
 4. Datiem un mācību materiāliem tiek pievienotas metainformācijas anotācijas atbilstoši Semantiskā tīmekļa vadlīnijām.
 5. Visi dati ir pieejami caur HTTP protokolu, un mūsu vietnes cenšas rīkoties ar HTTP optimāli, sniedzot vajadzīgo informāciju dokumentu un datu kešošanai. 
 6. URL adreses ir īsas un strukturētas. Autoru rediģētajā apgabalā ikvienam resursam ir savs URL. Datu lietotājiem var tikt piedāvātas arī AJAX-veidīgas aplikācijas (kur URL viennozīmīgi nenorāda uz resursu), bet arī tur ir jābūt iespējai manuāli nokopēt URL. 
 7. Izmantojam datu formātus un teksta marķējumu, kas nodrošina materiāla autoriem augstu produktivitāti un iespējami lielāku savietojamību ar dažādiem citiem rīkiem.
  1a. Autori tekstus ievada wiki formātos vai LaTeX veidīgās valodās (vai arī izmanto GUI rīkus, kuri spēj veidot līdzvērtīgu marķējumu automātiski).
  1a. Attēliem un multimēdijiem izmantojam atvērtus formātus.
  1a. Notis un matemātiskas izteiksmes pierakstām ar LaTeX un LilyPond līdzekļiem
  1a. Materiālus, kas ir dažādos citos formātos (papīra kopijas, skennēts teksts, MS Word, PDF, HTML) 
 8. Informāciju, kura ir nosacīti "vispārizglītojoša" (t.i. vidusskolas un bakalaura programmu līmenī) publiskojam galvenokārt latviski (t.i. datu oriģināls ir latviski, bet angliski var būt īsi apraksti, tulkojumi un citi atvasinājumi). Savukārt šaurāk specializētai informācijai (maģistratūras/doktorantūras, IT industrijas līmenī) datu oriģināls ir angliski - savukārt atvasinājumi var būt latviski. Papildus tam daži vidusskolu līmeņa materiāli var būt arī latgaliešu literārajā valodā - lai aktualizētu attiecīgo terminoloģiju.
 9. Publiskojam pietiekami daudz informācijas par mūsu datu apstrādes procesiem, lai citi varētu mūsu pieeju atkārtot uz savām datoru sistēmām - darīt tāpat un darīt labāk nekā mēs.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2009-12-23 17:21
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation