HW03

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:29

HW03 - Maven Site lokalizēšana

Lokalizēt Maven site gjenerēšanu latviešu un krievu valodai. Rast iespēju rakstīt failos site.xml u.c. arī Unikoda burtus. 

 

Problēmas apraksts

Šobrīd Maven site komanda "mvn -N clean site", kas ģenerē dokumentāciju no APT formāta failiem, kas atrodas "src/site" apakšdirektorijā nav lokalizēta latviešu un krievu valodai. Šī iemesla dēļ, "java-eim-parent" projektā (sk. Subversion projektu http://java-eim.googlecode.com/svn/trunk/java-eim-parent) tiek izmantoti navigācijas joslu definīciju faili src/site/site.xml (angliski), src/site/site_de.xml (latviski) un src/site/site_fr.xml (krieviski). Diemžēl tie izmanto attiecīgi vācu un franču lokalizācijas stringus; tādēļ http://www.webkursi.lv/java-eim/de/index.html lapā ir uzraksts "Zuletzt publiziert" utml. Par šīm lokalizācijas īpatnībām ir atbildīgi 3 Maven projekti:

  1. Subversijas projekts 1. Subversijas projekts 1. Subversijas projekts

Jūsu uzdevums ir: 

  1. ieviest atbilstošus lokalizācijas failus latviešu un krievu valodai tā, lai varētu izmantot site_lv.xml un site_ru.xml un Maven site gjenerētie reporti radītu terminologjiski pareizus statiskos stringus šajās valodās. 
  2. atrast iespēju failā site.xml rakstīt ne-ASCII unikoda simbolus (piemēram, latviešu īpašvārdus, "eiro" simbolu, utml.) tā, lai tie pareizi atspoguļotos gjenerēto HTML failu navigācijas joslā. Pašlaik UTF-8 formātā rakstītu site.xml Maven rīks pēc noklusēšanas šos speciālos simbolus apstrādā nepareizi. 

Bibliogrāfija

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-10-19 16:38
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation