HW05

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:29

HW05 SVG un XHTML testēšana ar Selenium

Izčekot projektus:

  1. https://java-eim.googlecode.com/svn/trunk/java-eim-klucis-parent
  2. https://java-eim.googlecode.com/svn/trunk/java-eim-klucis-core
  3. https://java-eim.googlecode.com/svn/trunk/java-eim-klucis-demo

Sabūvēt šo projektu ar komandu "ant war" (direktorijā "java-eim-klucis-demo"). Sk. KLUCIS demo aplikācijas Selenium testu virkni . Kā redzams šajā testu piemērā, assert-i (t.i. apgalvojumi par to, ka aplikācijas KLUCIS atgrieztajā SVG ir atrodami noteikti atribūti un noteiktas vērtības) ir rakstīti tikai pēc šī dokumenta transformēšanas par HTML. 

Jūsu uzdevums ir pielāgot rīku Selenium tā, lai tajā varētu rakstīt assert-us jeb testējamos apgalvojumus arī par SVG un XHTML veida failiem (t.i. MIME tipiem "image/svg+xml" un "application/xhtml+xml"), izvēloties atbilstošu XPath izteiksmi. (Tas nepieciešams tādēļ, lai testi precīzāk dokumentētu aplikācijas uzvedību, jo saņemto SVG vai XHTML dokumentu vispirms transformēt par HTML tikai tādēļ, lai tajā varētu ierakstīt XPath izteiksmes, kuras vienlīdz attiecas uz visa veida XML datiem, ir ļoti neparocīgs "apkārtceļš" jeb "work-around"). Lai varētu darbināt Selenium testus tieši uz SVG vai XHTML datiem, varat izvēlēties sev ērtāko pārlūkprogrammu (MSIE vai FireFox), nav obligāti, lai šie testi strādātu uz abām. 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2007-10-19 16:40
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation