Tēmu rādītājs

Pēdējais mainījis superadmin 2018-01-12 20:29

Tēmu rādītājs

Tēmas tiks grupētas 4 kategorijās:

 1. Web un XML tehnoloģiju pārskats - klienta puses tehnoloģijas, vienkāršas no izstrādes/programmēšanas viedokļa (materiāli latviešu valodā)
 2. J2EE lietojumprogrammu izstrāde - Spring, JPA, EJB u.c. programmēšana - sk. http://www.webkursi.lv/java-eim/de/index.html (materiāli latviešu valodā)
 3. Oracle aplikāciju serveris un SOA ievads - sk. kursa materiālus (materiāli angļu valodā)
 4. Semantiskais Web's (materiāli abās valodās).

J2EE lietojumprogrammu izstrāde

 1. Ievads
  1a. Java un J2EE
  1a. Aplikāciju serveri (Tomcat, JBoss)
  1a. Konfigurāciju pārvaldība (Ant, Maven, Subversion, Eclipse, datubāzes)
  1a. Uzziņu avoti
 2. Web un Objektorientācija
  1a. Komponenti, Spring IoC
  1ai. Objektorientētas projektēšanas principi
  1ai. Objektu semantika valodā Java
  1ai. Komponenti, kontrakti, programmatūras ietvari
  1ai. Spring ietvars, atkarību injekcijas paraugs
  1a. Testēšana
  1ai. Komponentu testēšanas metodoloģija
  1ai. JUnit testēšanas karkass
  1ai. Mock objekti
  1ai. Ārēju resursu piekonfigurēšana
  1ai. Koda refaktorizācija
  1ai. Žurnalēšana, Log4J
  1a. HTTP protokols
  1ai. HTTP pieprasījumu metodes
  1ai. HTTP pieprasījumu hederi
  1ai. Sīkdatnes (Cookies)
  1a. Servletu aplikācijas
  1ai. Servletu specifikācija 2.4 un 2.5 un izvietošana Web konteinerā
  1ai. Servleti
  1ai. Servletu filtri
  1a. Spring:a MVC
  1ai. Konfigurācijas pamati
  1ai. URL attēlojumi
  1ai. Kontrolieri
  1ai. Skatu attēlojumi
  1ai. Skatu tehnoloģiju pārskats
  1a. Plānā Web:a saskarne
  1ai. HTML, XHTML, integrācija ar MathML
  1ai. Screen Scraping tehnoloģijas, Tidy, Tagsoup
  1ai. XPath valodas pamati
  1ai. Weba sistēmtesti ar Selenium
  1ai. Spring MVC komponentu Mock Testi
 3. Datu piekļuve
  1a. Datu struktūras valodā Java, Generics
  1a. Relāciju datubāzes un JDBC
  1a. ORM attēlojumi ar Hibernate, JPA
  1a. RDF un Jena
  1ai. RDF pārskats, XML sintakse
  1ai. N3 un Turtle sintakse
  1ai. RDF datu piekļuve ar bibliotēku Jena
  1a. SPARQL pieprasījumu valoda un Arq
  1a. Ontoloģijas un izveduma likumi
  1a. XML:a parsēšana, Castor:a attēlojumi, JAXB
 4. Prezentācijas slānis
  1a. JSP
  1a. Velocity, Freemarker
  1a. XSLT
  1a. JavaScript
  1ai. JavaScript ievads
  1ai. Regulāras izteiksmes
  1ai. Notikumu modelis
  1ai. Formu validācija
  1ai. DOM programmēšana
  1ai. Citi lietojumi
  1a. Biezā Web saskarne, AJAX
  1a. Spring WebFlow, stāvoklis, grāmatzīmes
 5. Integrācija un prototipu veidošana
  1a. XML Schema
  1a. Web-servisi
  1a. BPEL
  1a. JSF
  1a. Portleti
 6. Pielikumi
  1a. Java 1.5 anotācijas
  1a. Ant
  1a. Maven
  1a. Projektēšanas paraugi (design pattterns)
  1a. Ruby
  1a. Rails
Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2007-12-21 21:42
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation