Tēmu rādītājs

Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2011-06-06 20:13

Tēmu rādītājs

Tēmas tiks grupētas 4 kategorijās:

 1. Web un XML tehnoloģiju pārskats - klienta puses tehnoloģijas, vienkāršas no izstrādes/programmēšanas viedokļa (materiāli latviešu valodā)
 2. J2EE lietojumprogrammu izstrāde - Spring, JPA, EJB u.c. programmēšana - sk. http://www.webkursi.lv/java-eim/de/index.html (materiāli latviešu valodā)
 3. Oracle aplikāciju serveris un SOA ievads - sk. kursa materiālus (materiāli angļu valodā)
 4. Semantiskais Web's (materiāli abās valodās).

J2EE lietojumprogrammu izstrāde

 1. Ievads
  1. Java un J2EE
  2. Aplikāciju serveri (Tomcat, JBoss)
  3. Konfigurāciju pārvaldība (Ant, Maven, Subversion, Eclipse, datubāzes)
  4. Uzziņu avoti
 2. Web un Objektorientācija
  1. Komponenti, Spring IoC
   1. Objektorientētas projektēšanas principi
   2. Objektu semantika valodā Java
   3. Komponenti, kontrakti, programmatūras ietvari
   4. Spring ietvars, atkarību injekcijas paraugs
  2. Testēšana
   1. Komponentu testēšanas metodoloģija
   2. JUnit testēšanas karkass
   3. Mock objekti
   4. Ārēju resursu piekonfigurēšana
   5. Koda refaktorizācija
   6. Žurnalēšana, Log4J
  3. HTTP protokols
   1. HTTP pieprasījumu metodes
   2. HTTP pieprasījumu hederi
   3. Sīkdatnes (Cookies)
  4. Servletu aplikācijas
   1. Servletu specifikācija 2.4 un 2.5 un izvietošana Web konteinerā
   2. Servleti
   3. Servletu filtri
  5. Spring:a MVC
   1. Konfigurācijas pamati
   2. URL attēlojumi
   3. Kontrolieri
   4. Skatu attēlojumi
   5. Skatu tehnoloģiju pārskats
  6. Plānā Web:a saskarne
   1. HTML, XHTML, integrācija ar MathML
   2. Screen Scraping tehnoloģijas, Tidy, Tagsoup
   3. XPath valodas pamati
   4. Weba sistēmtesti ar Selenium
   5. Spring MVC komponentu Mock Testi
 3. Datu piekļuve
  1. Datu struktūras valodā Java, Generics
  2. Relāciju datubāzes un JDBC
  3. ORM attēlojumi ar Hibernate, JPA
  4. RDF un Jena
   1. RDF pārskats, XML sintakse
   2. N3 un Turtle sintakse
   3. RDF datu piekļuve ar bibliotēku Jena
  5. SPARQL pieprasījumu valoda un Arq
  6. Ontoloģijas un izveduma likumi
  7. XML:a parsēšana, Castor:a attēlojumi, JAXB
 4. Prezentācijas slānis
  1. JSP
  2. Velocity, Freemarker
  3. XSLT
  4. JavaScript
   1. JavaScript ievads
   2. Regulāras izteiksmes
   3. Notikumu modelis
   4. Formu validācija
   5. DOM programmēšana
   6. Citi lietojumi
  5. Biezā Web saskarne, AJAX
  6. Spring WebFlow, stāvoklis, grāmatzīmes
 5. Integrācija un prototipu veidošana
  1. XML Schema
  2. Web-servisi
  3. BPEL
  4. JSF
  5. Portleti
 6. Pielikumi
  1. Java 1.5 anotācijas
  2. Ant
  3. Maven
  4. Projektēšanas paraugi (design pattterns)
  5. Ruby
  6. Rails
Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2007-12-21 21:42
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation