Koda sagatave

Pēdējais mainījis superadmin 2018-01-12 21:34

Koda sagatave

Ir sagatavots pirmā praktiskā darba prototips, projekts "lab01-music", kuru Jums vajag papildināt saskaņā ar prasībām.

Koda sagataves darbināšana

 1. Rīkā Eclipse atver "SVN Repository Exploring" perspektīvu (pirms tam jāuzinstalē Eclipsei Subclipse spraudnis). 
 2. Pievieno jaunu SVN repozitoriju - http://www.ante.lv/svn/files-ante-lv/trunk. Username/password: student/student
 3. Izčeko projektu "lab01-music" ("Checkout... > Check out as a project in the workspace") - tam jābūt jaunam Javas projektam Jūsu parastajā Eclipses darba direktorijā, piemēram c:/workspace
 4. Izlasa failu /lab01-music/README.txt
 5. Izpilda direktorijā /lab01-music/lib/ failu install_jta.bat. Ar to Mavena lokalajā repozitorijā tiek instalēts JAR fails jta-1_0_1B-classes.jar, kuru nevar ielādēt automātiski.
 6. Projekta saknes direktorijā atver DOS logu (piemēram, ar Total Commander navigē uz c:/workspace/lab01-music) un izpilda komandrindu:
mvn eclipse:clean eclipse:eclipse
 1. Ja Maven kopā ar Eclipse darbina pirmo reizi, tad izpilda arī sekojošu komandrindu, kur "c:/workspace" apzīmē to direktoriju, kuru esat izvēlējušies kā Eclipse "workspace" (t.i. kur Eclipse izvieto visiem projektiem kopīgos iestatījumus un šajā direktorijā Eclipse pēc noklusēšanas veido arī visus jaunos projektus):
mvn -Declipse.workspace=c:/workspace eclipse:add-maven-repo

 

 1. Atgriezties Eclipse vidē un uztaisīt "Refresh" "lab01-music" projektam. Kompilācijas kļūdām ir jāpazūd. Var pārliecinaties, ka komanda mvn eclipse:eclipse ir saģenerējusi nepieciešamās atkarības - t.i. eksistē faili /lab01-music/.classpath un /lab01-music/.project, kā arī šīs atkarības var apskatīt, Eclipse Javas projektam "lab01-music" uzklikšķinot iekš "Package Explorer" lodziņa ar labo peles pogu > Properties > Java Build Path > Libraries. Atkarībām aptuveni jāsakrīt ar to, kas norādīts projekta pom.xml failā un nedrīkst būt kļūdu paziņojumu par neesošām ārējām bibliotēkām. 
 2. Ja esat nolēmuši glabāt projektu savā Subversion repozitorijā, tad pašreizējie ".svn" faili (Subversion smilšukastes konfigurācija) Jums neder. Lai sāktu strādāt ar Subversion, ir vispirms jāizdzēš visi ".svn" faili. To izdara, atverot "lab01-music" saknes direktorijā DOS lodziņu un izpildot komandu ant clean-svn (tiek izpildīts Ant skripts no /lab01-music/build.xml). Šajā brīdī pazūd visi vecie ".svn" faili. 
 3. Izveidot savā Subversion repozitorijā (zem "trunk") tukšu projektu ar tādu pašu nosaukumu "lab01-music". Pārkopēt koda sagataves projektu "lab01-music" kaut kur citur, bet tā vietā izčekot jaunu tukšo projektu. 
 4. Pārkopēt koda sagataves projekta saturu uz jaunizveidoto un gandrīz tukšo "lab01-music" (var pārrakstīt .project failu). Nospiest "Refresh" uz projekta "lab01-music" (menu no labās peles pogas). Pēc tam no labās peles pogas izvēlnes izvēlas Team -> Update un Team -> Commit
 5. Šajā brīdī Jūsu repozitorijā ir iečekota koda sagatave un to var sākt labot. (Citi komandas biedri var veikt šī projekta pilnu "Checkout" un sākt programmēt kopā ar pirmo komandas biedru). 
 6. Parasti .project un .classpath failus neglabā Subversion versiju kontrolē. Var gadīties, ka no repozitorija projekts izčekojas ne kā Javas projekts - tad var šo projektu izdzēst no Eclipse (neizdzēšot tā izejas tekstu uz diska) un pēc tam izveidot jaunu Javas projektu "From existing source". .project un .classpath failus uz lokālās mašīnas atjauno, izpildot mvn eclipse:eclipse komandas. 
 7. Pārliecināties, ka MySQL datubāze ar lietotāju "root/root" eksistē. Izveidot jaunu MySQL datubāzi music un lietotāju musicuser/musicpassword (sk. SQL komandas failā lab01-music/src/main/resources/init.sql
 8. Darbināt programmu com.web.music.MusicMain un pārliecināties, ka tā ieraksta MySQL datubāzes tabulā "music.person" 5 jaunus ierakstus. Piezīme. Palaižot programmu Jūs redzēsiet brīdinājumu konsolē: 
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.

 Tas parādās tādēļ, ka Log4j nav sakonfigurēts sistēmā (fails /lab01-music/src/main/resources/log4j.properties ir tukšs). Viens no uzdevumiem ir sakonfigurēt Log4j.

 1. Ja ieraksti datubāzē izdodas, tad tas nozīmē, ka prototips sekmīgi strādā un var ķerties pie praktiskā darba izstrādes. 
Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-07-04 20:00
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation