Eksāmenu laiki un procedūra

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:32

Eksāmenu laiki un procedūra

(2009.gada rudens semestris

)Oficiālie eksāmenu laiki kursā "Tīmekļa programmēšana" ir: 07.01.2010 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ... 14.01.2010 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ... 21.01.2010 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ... 28.01.2010 (ceturtdiena): 413. auditorija, 16.30 - ...

Eksāmena procedūra. Faktiski eksāmens ir praktisko (un individuālo mājas) darbu aizstāvēšana. Klāt ir jābūt visiem komandas dalībniekiem kopā ar datoru ar strādājošiem projektiem (gadījuma, ja nav pieejams portatīvais dators, varam aiziet uz datorklasi), ir jāmāk paskaidrot gan sevis izpildītas uzdevuma daļas, gan arī visu risinājumu kopumā.

 Nākot pie pasniedzējas ir: 1) jāpaņem līdzi studenta apliecība (vai cits personību apliecinošs dokuments); 2) jāatver Eclipsē (vai citā IDE) projektus; 3) jābūt gatavam palaist programmu; 4) jāsagatavo minimālais datu komplekts datubāzē otrajām praktiskām darbam. Gadījumā, ja tiek atraidīts gan 1. gan 2. praktiskais darbs, tad ir ieteicams izveidot divas datubāzes shēmas un katru programmu uzkonfigurēt strādāt ar atsevišķi shēmu. 

Papildus laiki. Papildus oficiāliem eksāmenu laikiem iespējams tiks piedāvāti arī citi. Par to tiks paziņots atsevišķi.

Pierakstīšanās. Lai optimizēt eksāmena procedūru un samazināt studentu gaidīšanas laiku tiek piedāvāts pierakstīties uz konkrētu laiku. Priekšrocība tiks dota tiem studentiem, kuri ir iepriekš pierakstījušies. Uz viena darba aizstāvēšanu tiek atvēlētas ~ 10-15 minūtes. Līdz ar to katrā stundā ir iespējams apspriest ~ piecus darbus.

Svarīgi!!! Pierakstītajā laikā ir nevis jāienāk auditorijā un jāsāk gatavoties, bet gan ar pilnībā sagatavotu datoru jānāk pie pasniedzējas.
Darbus ir jāiesūta vismaz 32 stundas pirms aizstāvēšanas.

Pieraksts uz 07.01.2010 Pieraksts uz 14.01.2010 Pieraksts uz 21.01.2010 Pieraksts uz 28.01.2010 Citi laiki

Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-12-18 16:55
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation