Java EE tehnoloģiju integrācija

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:32

Java EE tehnoloģiju integrācija

Mērķis Iemācīties praktiski pielietot tādas Java Enterprise Edition platformas tehnoloģijas kā Servleti, EJB (Enterprise JavaBeans), Web Services un JSF (JavaServer Faces), realizēt komponentu sadarbību. 

Uzdevums

Izstrādāt tīmekļa lietojumprogrammu, kas ir optimāla maršruta meklēšanas sistēmas prototips. Sistēmā tiek glabāta ceļa maršrutu karte – grafs, kura virsotnes ir pilsētas, bet šķautņu svari ir attālumi starp pilsētām.

Optimāla ceļa meklēšanai ir jābūt publiski pieejamam Web servisam (piemērām, JAX-WS, bet nav obligāti). Klienti kā parametrus padod divu pilsētu nosaukumus, bet rezultātā saņem optimālu ceļu no pirmās pilsētas uz otru. Ir jāatgriež informācija par pilnu ceļu, ar visām starppilsētām. Katram ceļa posmam jābūt norādītam attālumam.

Izveidot lietotāja interfeisu maršrutu datubāzes papildināšanai. Ekrāns būs pieejams tikai sistēmas administratoriem. Formas ievada lauki:

  • Pirmās pilsētas nosaukums
  • Otrās pilsētas nosaukums
  • Attālums

Pēc "Save" pogas nospiešanas HTTP POST pieprasījums nonāk līdz servletam. Servlets savukārt nodod pieprasījumu EJB komponentam (tas varētu būt Stateless Session EJB), kurš saglabā jaunu maršrutu datubāzē.

Izveidot lietotāja interfeisu optimālu maršrutu meklēšanai. Parametru ievada formai ir jābūt diviem laukiem:

  • Pirmās pilsētas nosaukums
  • Otrās pilsētas nosaukums

Pēc "Search" pogas nospiešanas HTTP POST pieprasījums nonāk līdz servletam, kurš savukārt sūta pieprasījumu Web servisam. Iegūtas informācijas attēlošanai izmantot JSF tehnoloģiju.

Resursi

Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-12-02 20:24
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation