HW17 - Lietotāju direktorija kā Web Serviss

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:33

HW17 - Lietotāju direktorija kā Web Serviss

Var pieņemt, ka lietotāju dati uz kāda Linux Web servera glabājas OpenLDAP serverī. Jūsu uzdevums ir projektēt un implementēt Web servisu (izmantojot JAX-WS, vai arī kādu citu tehnoloģiju), kurš ļautu šos lietotāju datus integrēt ar citām Web aplikācijām un darbināt to uz Tomcat Web servera. 

Web servisa metožu projektējumu varat izvēlēties paši, bet būtu vajadzīgas sekojošas funkcijas:

  1. authenticateUser() - pārbauda, vai lietotājs ar doto lietotājvārdu un paroli ir reģistrējies šajā sistēmā. Metode atgriež "true" vai "false". 
  2. addUser() - pievieno lietotāju, kuram norādīts vārds, uzvārds, logins, parole un e-pasts. Attiecīgās "User" klases implementēšana ir atstāta Jūsu ziņā (tā var būt vienkārša JavaBean komponente ar 5 atribūtiem un get/set metodēm). Atkarībā no LDAP konfigurācijas īpatnībām, Web servisa loģikai var būt jānodrošina, lai logins un e-pasts būtu unikāli - t.i. nebūtu divu ierakstu ar vienādiem loginiem/e-pastiem. Var būt arī jāvalidē šo lauku vērtības (t.i. vārds, uzvārds nevar būt pārāk gari, utml.)
  3. updateUser() - saglabājot login vārdu, maina citus lietotāja datus. Vajadzīgos parametrus var sistēmai padot kā "User" objektu. Šī komanda neko nemaina, ja padotie dati nav validējami vai arī norādītais (jaunais) e-pasts sistēmā jau eksistē. 
  4. resetUserPassword() - esošo paroli aizstāj ar nejauši ģenerētu (automātiski ģenerētā parole satur 64 ASCII simbolus - 26 lielos un 26 mazos angļu alfabēta burtus, 10 ciparus, kā arī simbolus "+" un "/"). Šī metode jauno paroli atgriež izsaucējam.
  5. emailPassword() - gadījumā, ja Web serviss neuzticas aplikācijai, kura pieprasa pārmainīt lietotāja paroli, tad šī metode atgriež vienīgi sekmīga rezultāta apstiprinājumu, bet jauno paroli izsūta lietotājam, izmantojot "postfix" SMTP servisu.

OpenLDAP uzstādīšanai var izmantot VMWare virtualizācijas vidi. Sagatavotu VWWare image (bez OpenLDAP), kuru var palaist ar VWPlayer, var dabūt no pasniedzējas. Ir iespējams uzstādīt OpenLDAP serveri uz Ante.lv servera, to ir jāsaskaņo ar pasniedzēju.

Piezīme: Sk. http://java-eim.googlecode.com/svn/trunk/java-eim-demo-miscellaneous - šajā Javas projektā ir atrodams piemērs e-pasta izsūtīšanai no Javas programmas (izmanto arī JAR bibliotēkas no blakus projekta "java-eim-maven-lib"). 

Bibliogrāfija

Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-11-26 12:37
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation