HW06 - XML kanonizēšana

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:32

HW06 - XML kanonizēšana

Uzprogrammēt Java klasi ar statisku metodi, kura saņem divus parametrus inFile un outFile kā absolūtie vai relatīvie failu ceļi un vai nu uzrāda fatālu parsēšanas kļūdu, ja "inFile" nav XML, vai arī pārveido "inFile" kanonizēta XML versijā un raksta to "outFile". Pēc ievades/izvades darbībām abus failus ir jāaizver. Programmai jāvar tikt galā ar XML dokumentiem, kuri satur "DOCTYPE" deklarāciju uz iekšēju vai arī ārēju DTD. Var atbalstīt arī XML Schema. 

Piezīme

Xerces bibliotēka satur piemēru dom.Writer, kurš ir labs prototips, tomēr neatbilst visām uzdevuma prasībām. T.i. tas neapmierina Kanoniskā XML specifikāciju, kā to atzīst pati implementācija:

java -cp lib/xerces/xercesImpl.jar;lib/xerces/xercesSamples.jar dom.Writer -h
usage: java dom.Writer (options) uri ...

options: -p name Select parser by name. -n | -N Turn on/off namespace processing. -v | -V Turn on/off validation. -xd | -XD Turn on/off loading of external DTDs. NOTE: Always on when -v in use and not supported by all parsers. ... -c | -C Turn on/off Canonical XML output. NOTE: This is not W3C canonical output. -h This help screen.

Iespējams, ka šim uzdevumam nav lietderīgi izmantot standarta XML parsētājus, bet gan specializētas bibliotēkasm, piemēram, Apache XML Security.

Bibliogrāfija

  1. http://www.ibm.com/developerworks/library/x-c14n/ - IBM raksts par XML kanonizāciju.
  2. Apache XML Security project
Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-11-26 11:27
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation