HW01 - XML apstrāde

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:32

HW01 - XML apstrāde

Mērķis Iepazīties ar dažādām XML dokumentu apstrādes tehnoloģijām, analizēt to starpības.

Uzdevums 1.praktiska darba risinājumam klāt pierakstīt vēl trīs XmlParser implementācijas, kas izmanto sekojošus API:

  • JAXB (Java Architecture for XML Binding)
  • StAX (Streaming API for XML)
  • VTD-XML (Virtual Token Descriptor for XML)

Uzrakstīt kopsavilkumu (teksta dokumentu) par padarīto darbu un šo dažādu XML dokumentu apstrādes veidu salīdzinājumu.

Resursi

Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-11-26 11:42
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation