Lekciju rādītājs

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:31

Lekciju tēmu saraksts

(2009.gada rudens semestris

)Visas lekciju prezentācijas reizē var izčekot no Subversion repozitorija: http://files-ante-lv.googlecode.com/svn/trunk/TrainingWebProgrammingMasters2009/presentations##

Lekcija 1

(10.09.2009

)

 • #svnlink("presentations/Course-Overview_2009-09-10.ppt", "Kursa pārskats")
 • #svnlink("presentations/Java-OOP_2009-09-10_lv.ppt", "Javas un OOP pamati un pārskats")
 • Izstrādes rīki:
  • #svnlink("presentations/UsingEclipse_2009-09-10_en.ppt", "Eclipse")
  • #svnlink("presentations/BuildTools-Ant_2009-09-10_en.ppt", "Ant")
  • #svnlink("presentations/BuildTools-Maven_2009-09-10_en.ppt", "Maven")
  • #svnlink("presentations/VersionControl-Subversion_2009-09-10_lv.ppt", "Subversion")
  • #svnlink("presentations/VersionControl-Mercurial_2009-09-20_en.ppt", "Mercurial")

Lekcija 2

(17.09.2009
)
 • 1.praktiskā darba izsludināšana un izskaidrošana
 • #svnlink("presentations/Spring-Intro-IoC_2009-09-17_en.ppt", "Spring Framework and Inversion of Control")
 • #svnlink("presentations/Java-Annotations_2009-09-17_en.ppt", "Javas anotācijas")
 • #svnlink("presentations/Test-Driven-Development_2009-09-17_en.ppt", "Test Driven Development")
 • #svnlink("presentations/JUnit4_2009-09-17_en.ppt", "JUnit4")
Ieteicams apskatīties pirms lekcijas:
Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-08-27 16:26
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation