Vērtēšanas sistēma

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:33

Lai iegūtu sekmīgu atzīmi par kursu, ir jāsavāc vismaz 40% procentpunktu - galaatzīmi iegūst kā pilnu procentpunktu desmitu skaitu - t.i. 40% atbilst atzīmei "4" (četri). Sekmīgas atzīmes saņemšanai, neatkarīgi no savākto punktu skaita sekmīgi jāieskaita 2 obligātie praktiskie darbi - sk. zemāk.

Procentpunktus par kursu skaita sekojoši:

Semestra beigās procentpunktus saskaita un atzīme ir apakšējā veselā daļa no procentpunktu skaita desmitās daļas. (Piemēram, 99 procentpunktiem atbilst atzīme "9").

Komandas

Praktiskos darbus izstrādā individuāli vai arī divu cilvēku komandās. Vēlmi strādāt komandā ir jāpiesaka pirmajās 2 nedēļās (līdz 24.09.2009). Pretējā gadījumā darbi jāveic individuāli. Komandas gadījumā katram cilvēkam ir jāpiedalās katra darba izstrādē un jāmāk paskaidrot gan sevis izpildītas uzdevuma daļas, gan arī visu risinājumu kopumā.

Ieskaites pēc pašu izvēlētas programmas

Ja Jūsu pieredze Web programmēšanā ir attīstījusies citā virzienā un vēlaties kursa laikā programmēt citas Web aplikācijas, tad piesakoties pirmajās 2 nedēļās varat piedāvāt savu praktisko darbu virkni (kas satur 2-4 praktiskos darbus), kas apmierinātu sekojošas pamatprasības:

  • piekļūst datubāzei ar kādu 02R tehnologjiju (JPA, Hibernate, Toplink, utml.)
  • izmanto MVC Web arhitektūru (Spring, Struts2, utml.)
  • integrējas ar ārējiem servisiem (Web Servisu orķestrācija, "mashup", utml.)

Šāda individuāla praktisko darbu virkne kursa pirmajās 2 nedēļās ir jāsaskaņo ar kursa pasniedzējiem. Individuālie mājasdarbi un testi šajos gadījumos ir tādi paši kā citiem studentiem.

Tags:
Created by Alina Vasiljeva on 2009-07-17 19:00
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation