Vektori

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Vektori

Fiksētai koordinātu sistēmai plaknē paralēlās pārneses raksturo 2 koordinātes a = (ax,ay); tās sauc par vektoriem; vektoru kompoziciju sauc par saskaitīšanu. Vektorus saskaita un reizina ar skaitļiem pēc formulas:

a + b = (ax,ay)+(bx,by) = (ax+bx,ay+by)
k * a = k * (ax,ay) = (k * ax, k * ay)

Vektoru saskaitīšanai izpildās šādas īpašības:

a+(b+c) = (a+b)+c (asociativitāte)
0 + a = a
(-a) + a = 0, kur -a ir pretējais vektors a + b = b + a (komutativitāte)
k * (a+b) = k * a + k * b (viena veida distributivitāte)
(k+m) * a = k * a + m * a (otra veida distributivitāte)
1 * a = a

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 20:44
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation