Formālo valodu gramatikas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Formālo valodu gramatikas

Gan marķējuma valodām (HTML, SVG), gan programmēšanas valodām (Java, Python) ir noteikta formāla struktūra, kas ļauj aprakstīt visas sintaktiski pareizas struktūras. Uz XML balstītām valodām šo sintaksi programmētāji parasti apraksta ar DTD vai XML Schema gramatikām; programmēšanas valodu gadījumā - ar paplašināto Backus-Naur'a formu vai ko līdzīgu. Visos šajos gadījumos ir līdzīgs matemātiskais pamatojums - tās ir valodas, ko apraksta bezkonteksta gramatikas (sk. Wikipedia.org), t.i. tādas, kuru sintaktisko analīzi (parsēšanu) var veikt ar steka automātu (sk. Wikipedia.org). 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 23:32
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation