Orientēti grafi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Orientēti grafi

Orientēts grafs sastāv no virsotnēm V = {v1, v2, ..., vn} un šķautnēm E = {e1, e2, ..., em}. Katra šķautne ir divu grafa virsotņu pāris. Piemēram, pieraksts e5 = (v3,v17) nozīmē, ka piektā šķautne savieno trešo virsotni ar septiņpadsmito virsotni. Orientētos grafos katrai šķautnei ir sākuma un beigu virsotne un to secība tātad ir svarīga. (Parastos jeb neorientētos grafos šķautnes virziens nav svarīgs, t.i. (v3,v17) = (v17,v3).

Piemērs: Web navigācijas grafs

Aplūkosim grafu, kura virsotnes ir Web dokumenti, un starp dokumentiem v1 un v2 ir novilkta šķautne, ja dokumentā v1 eksistē hipersaite uz dokumentu v2. (Par hipersaiti plašākā nozīmē varam uzskatīt ne vien <a href='...'> birku, bet arī citus veidus, ar kuriem Web klients var vienā solī nonākt uz citu dokumentu, piemēram, nospiežot HTML formas nosūtīšanas pogu, vai paņemot konkrētu apakšpunktu kādā izvēlnē. Web vietnes jeb saita izveidē šī koka pamatuzbūvi ir labi pārdomāt, lai klients nebaidītos "apmaldīties" juceklīgi salinkotajos dokumentos.

Vienkārša dokumentu hierarhija
No galvenā ieejas dokumenta ir saites uz apakškatalogiem, no tiem savukārt vēl tālāk, utt. Rezultātā izveidojas sazarota struktūra. Ja katra līmeņa apakškatalogi ir atbilstoši apzīmēti, lietotājam parasti nerodas grūtības noteikt, kādā līmenī viņš/viņa šobrīd atrodas, un izmantojot pogu Back atgriezties iepriekšējos līmeņos, lai pēc tam atkal "urbtos" citā virzienā.
Dokumentu hierarhija ar atpakaļsaitēm un papildsaitēm starp dažādiem katalogiem
Ja sazarotā struktūra ir ļoti liela un lapas ir lielā dziļumā, tad bieži ir lietderīgi katrā dokumentā parādīt lietotājam, cik dziļi atrodas dotais apakškatalogs un piedāvāt atgriezties iepriekšējos līmeņos. Tāpat var gadīties, ka noteiktam katalogam ir grūti viennozīmīgi atrast piemērotu virskatalogu. Šajā gadījumā uz apakškatalogu ievieto saites no vairākiem virskatalogiem. Tematiskie portāli, piemēram, [Yahoo] un [Open Directory Project] ir spilgti šādas pieejas piemēri.
Dokumentu virkne
Ja navigācijas mērķis ir nevis pēc iespējas ātri novest klientu līdz meklētajai informācijai (informatīvie portāli), bet gan piedāvāt pēc iespējas vairāk reklāmu vai iespēju iepirkties, tad dokumentus mēdz izvietot ķēdītēs, kuru dokumenti ir atbilstoši saslēgt savā starpā veidojot virknes, kuras jālasa noteiktā secībā. Šī pieeja ir izplatīta e-veikalos un arī dažās informatīvās vietnēs, piemēram, [Webreference]. Dokumentu hierarhijas un virknes te tiek kombinētas - vispirms lietotājs hierarhiski izvēlas rakstu, pēc tam to lasa virknes veidā, sekojot turpinājumiem.
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 14:16
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation