Koku lietojumi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Koku lietojumi

Failu un katalogu struktūra datora atmiņā veido koku. Katalogi ir koka iekšējās virsotnes, bet faili - lapas. Koka sakne ir pats virsējais katalogs, zem kura atrodas visi tie faili, kas mūs interesē. Arī interneta serverī HTML lapas glabājas failos un katalogos. Aplūkosim piemēram šādu katalogu struktūru:

 • AAA
  • fa.html
  • BBB
   • fb.html
   • CCC
    • fc.html

Ja failā fc.html ir hipersaite uz failu fa.html, tad raksta <A HREF="../../fa.html">. Vārdu "../../fa.html" sauc par ceļu uz failu fa.html. Ceļš ir konkatenācija no sekojošiem vārdiem: "../" + "../" + "fa.html". Pirmais "../" ir norāde uz fc.html kataloga vecāku, t.i. katalogu BBB. Otrais "../" ir norāde uz BBB kataloga vecāku, t.i. katalogu AAA. Visbeidzot "fa.html" norāda uz konkrēto failu katalogā AAA. Otrādi: ja failā fa.html ir hipersaite uz failu fc.html, tad raksta <A HREF="bbb/ccc/fc.html">. Arī šis ceļš ir konkatenācija: "BBB/" + "CCC/" + "fc.html". Vārds "BBB/" norāda uz kataloga AAA apakškatalogu (bērnu) - BBB. Tālāk "CCC/" norāda uz BBB bērnu CCC un visbeidzot "fc.html" norāda uz konkrēto failu katalogā CCC.

Ne vien katalogi un faili, bet arī viena dokumenta sastāvdaļas veido struktūru, kas aprakstāma ar koku. Tipiska dokumenta (piemēram žurnāla raksta, vai HTML lapas) struktūra jeb satura rādītājs izskatās apmēram šādi:

 • Dokuments
  • Dokumenta virsraksts
  • Autors
  • Satura rādītājs
   • Pirmā hipersaite
   • Otrā hipersaite
   • ...
  • Pirmā nodaļa
   • Nodaļas virsraksts
   • Pirmā rindkopa
   • Otrā rindkopa
   • Pirmais zīmējums
   • ...
  • Otrā nodaļa
  • ...
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 14:26
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation