Izteikumi un Būla vērtības

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Izteikumi un Būla vērtības

Programmu iespējas jūtami pieaug tad, ja tās drīkst uzdot jautājumus par saviem datiem (piemēram, skaitļiem un vārdiem, kas glabājas mašīnas atmiņā) un atkarībā no situācijas izvēlēties turpmāko rīcību, nevis rīkojas vienmēr saskaņā ar vienu un to pašu aritmētisku vai citu formulu. Datorprogrammās parasti uzdod tādus jautājumus, uz kuriem iespējamās atbildes ir 'JĀ' vai 'NĒ' jeb 'TRUE' un 'FALSE'
Par izteikumu sauc tādu apgalvojumu, kurš (vai nu pats par sevi, vai arī atkarībā no konkrētās situācijas) var būt patiess vai aplams. Programmēšanā daudzi izteikumi rodas, salīdzinot skaitļus vai vārdus. Piemēram, izteikums "3<4" ir patiess, bet "2*2=5" - aplams. Izteikums "Šodien ir ceturtdiena" var būt gan patiess, gan aplams atkarībā no aplūkotā laika momenta, ģeogrāfiskās vietas un laika joslas. Arī izteikumi "x2 > 4" vai "Vārds w ir alfabētiski pēc vārda 'EGLE'" var būt gan patiess, gan aplams atkarībā no tā kādas ir mainīgo x un w vērtības.

Javas programmēšanā lieto divus konstantus izteikumus: true (patiess), un false (aplams). Tādējādi izteikuma 3<4 vērtība ir true, bet 2*2==5 vērtība ir false. Izteikuma "x2 > 4" vērtība ir atkarīga no x (tas ir false, ja x ir no intervāla [-2,2], bet true citos gadījumos).

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 19:36
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation