Skaitļi, biti, operācijas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

Skaitļi, biti, operācijas

Daudzi atvērtie Web'a standarti izmanto mūsu izpratni par to, kā veseli skaitļi glabājas datora atmiņā. Gan krāsu kodi, gan bitmapu grafikas attēli, operācijas ar IP adresēm un to maskām u.c. izmanto operācijas, kurās piedalās skaitļa binārais vai heksadecimālais pieraksts. Lai atmiņas reģistros, kuros ir tikai nulles un vieninieki, varētu glabāt gan pozitīvus, gan negatīvus veselus skaitļus, parasti izmanto papildkodu. Ar atsevišķiem bitiem vai patiesuma vērtībām var izpildīt loģiskās operācijas (AND, OR, NOT, u.c.), savukārt ar veseliem skaitļiem - šo operāciju analogs ir bitveida operācijas. 

Šajā pielikumā pievērsīsimies tam, kā datora atmiņā glabājas elementāri datu tipi. Šīs zināšanas nepieciešamas, lai saprastu formālas valodas; regulāras izteiksmes, validēšanu, stipras/nestipras paroles. Šos elementāros datu tipus tālāk formalizē XML Schema Datatypes; ar tām apraksta Web formas 1 lauciņa iespējamās vērtības; tās parasti var atpazīt ar galīgu automātu. 

Elementāru datu piemēri:

  • Izteikumi, Booleans
  • Veseli skaitļi. Papildkods
  • Reāli skaitļi
  • Datumi
  • Teksti 
  • Regulāras izteiksmes
  • Unikods
  • Escapes
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 19:23
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation