Masīvi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Masīvi

Masīvi ir parastie (jeb skalārie) un asociatīvie (tos sauc par mapiem, hešiem, vārdnīcām), PHP nav atšķirības starp abiem masīvu veidiem. Valodā PHP ir arī daudzdimensiju masīvi. 

$a[0] = 1;
$a[1] = "aa";
$a[2] = array("u","v","z");
print "<h1>{$a[2][0]}</h1>";
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 15:40
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation