HTML šabloni ar PHP

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

HTML šabloni ar PHP

PHP iekļaušanai HTML dokumentos ir 3 veidi -  pirmie divi ir īsi un izmanto <?...?> veida sintaksi. Tomēr šādā veidā rakstīti dokumenti neatbilst XHTML un XML sintakses prasībām, tāpēc ir arī veids, kurš lieto <script> birkas tāpat kā JavaScript. Tomēr jāievēro, ka atšķirībā no JavaScript, PHP izpildās nevis pie klienta, bet jau servera pusē - pirms dokumentu sūta klientam. Visi 3 veidi ilustrēti nelielā piemērā: 

&lt;? echo ("hello"); ?&gt;

&lt;?php echo ("hello"); ?&gt;

&lt;script language="php"&gt;
    echo ("hello");
&lt;/script&gt;
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 15:30
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation