PHP leksēmas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

PHP leksēmas

Katras komandas beigās liek semikolu. (Lai gan PHP ir atļauts kārtējā skripta pašās beigās semikolu arī nelietot, tomēr labāka stila dēļ šīs un citas PHP sintakses vaļības labāk neizmantot.) Valodā PHP ir gan divi C-stila komentāri, gan arī Perl-stila komentārs: 

echo "Hello1<br />\n"; // vienrindas C-stila komentārs
echo "Hello2<br />\n"; /* daudzrindu C-stila
komentārs */
echo "Hello3<br />"\n; # vienrindas Perl-stila komentārs

Vienrindas komentāri iet vai nu līdz rindas beigām, vai līdz aizverošā PHP beigām.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 15:32
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation