Datu tipi

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Datu tipi

PHP ir vāji tipizēta valoda - mainīgo tipus var noteikt tikai programmas izpildes laikā. Datu tipu ir nedaudz - veselie un peldošā punkta skaitļi, stringi, masīvi un objekti. 

Veseli skaitļi (integers)

Veselus skaitļus var inicializēt no decimāliem, oktāliem, heksadecimāliem skaitļiem; vesels skaitlis var būt pozitīvs vai negatīvs un aizņem 4 baitus, t.i. atrodas intervālā no -2147483648 līdz 2147483647 (vai heksadecimālajā pierakstā - no -0x80000000 līdz 0x7fffffff).

$a = 12; 
$a = -12; 
$a = 012;  # oktālā sistēma, t.i. $a = 10
$a = 0x12; # heksadecimālā sistēma, t.i. $a = 18 

Peldošā punkta skaitļi (double)

$a = 1.234; 
$a = 1.2e3; 

Tiek izmantots 64 bitu IEEE formāts; lielākā iespējamā vērtība šāda tipa skaitlim ir ap 1.8e308. Darbībās ar reāliem skaitļiem var notikt negaidīta noapaļošana, ja lietojam funkcijas, kuras nav nepārtrauktas (salīdzināšanu, veselo daļu, utml.).

Vārdi jeb stringi (string)

Stringi pēdiņās turpinās līdz aizverošajai pēdiņai; mainīgie, kuri sākas ar '$' simbolu tiek aizstāti ar attiecīgā mainīgā vērtību.

virknenozīme

n
'linefeed', jeb 0x0A

r
'carriage return', jeb 0x0D

t
'horizontal tab', jeb 0x09

apgrieztā daļsvītra

$
'$' simbols

"
'"' simbols

000
..
377
simbols oktālajā pierakstā

x0
..
xff
simbols heksadecimālajā pierakstā

Ja stringi likti apostrofos, tad vienīgie speciālie apzīmējumi ir \ un
'
, apzīmējumi, kas sākas ar '$' netiek aizstāti ar mainīgo vērtībām.

Valodā PHP paredzēti arī ļoti gari stringi, kuri aizņem vairākas rindas programmā. Šādu stringu var sākt ar jebkuru iezīmi, lietojot operatoru <<<. Vārds tad jābeidz ar to pašu iezīmi, kas jāliek 1. kolonnā. Šie vārdi ir līdzīgi pēdiņās liekamajiem - tajos tiek izvērsti mainīgie, kuri sākas ar '$'.

$str <<<EOT
daudzrindu
vārds
EOT;

Tipu pārveidojumi

  • (int), (integer) - pārveido par veselu skaitli
  • (real), (double), (float) - pārveido par dubultprecizitātes skaitli
  • (string) - pārveido par stringu
  • (array) - pārveido par masīvu
  • (object) - pārveido par objektu
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 15:37
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation