Mainīgie

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Mainīgie

Mainīgais valodā PHP sākas ar dolāra zīmi, aiz kuras seko mainīgā nosaukums. Nosaukums sākas ar burtu vai pasvītrojumzīmi, aiz kā seko burti, cipari un pasvītrojumzīmes. PHP ir reģistrjūtīga valoda, t.i. ir svarīgi, vai Jūs mainīgos, funkciju nosaukumus, utml. rakstāt ar lielajiem vai mazajiem burtiem. 

Mainīgo redzamības nosacījumi valodā PHP ir īpatnēji. Scenārija teksts, kurš atrodas augšējā līmenī (t.i. nepieder nevienai funkcijai) ir globāls visā dokumentā - mainīgos, kuriem vērtības piešķirtas iepriekšējā <?...?> blokā būs redzami arī visos turpmākajos blokos. Šie mainīgie ir globālie. Funkcijās tos neredz, ja funkcija nedeklarē savu vēlmi izmantot globālo mainīgo. Globālajiem mainīgajiem visur var piekļūt arī ar masīvu $GLOBALS, piemēram $GLOBALS["a"] ir tas pats kas $a, tikai $GLOBALS["a"], protams, strādās arī funkciju ķermenī, kur $a nebūs redzams, vai pat netraucēti būs aizstāts ar attiecīgajai funkcijai lokālu mainīgo $a

Lokālie un statiskie mainīgie

Katrai funkcijai ir savs redzamības apgabals, kurš atšķiras no globālā redzamības apgabala. Tajā var definēt funkcijai lokālos mainīgos. Ja funkcijā ir kaut kādas dziļākas vadības struktūras, piemēram, cikla ķermeņi, tad tie nerada jaunus redzamības apgabalus. Ja mainīgo funkcijā definē kā statisku, tad tas inicializējas tikai pirmajā izsaukumā, un saglabā vērtību starp izsaukumiem. 

$a = 1; $b = 2;
# include "xxx.php" - mainīgie $a,$b būtu redzami arī šajā failā

Function Test() {
    static $count = 0;
    $c = $a + $b;
    global $a, $b;
    $d = $a + $b;
# while ($c == 0) {
#       $d = 100; # s'i' darbi'ba izmaini'tu $d no ietverošā bloka
# }
    echo "&lt;h1&gt;\$c = $c; \$d = $d; \$count = $count&lt;/h1&gt;";
    $count++;
}

Test();
Test();
Test();
Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 15:41
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation